Грицик Володимир Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Грицик Володимир Володимирович
Grycyk.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 1941 р.
Місце народження м. Сокаль Львівської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1961 р.
Спеціальність «Математика»
Галузь наукових інтересів «Розроблення тестових зображень з оцінювання фективності систем розпізнавання»
Кваліфікаційний рівень математик-обчислювач
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Орден Трудового Червоного Прапора , МедальЗа трудову доблесть ,

Грицик Володимир Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився в 1941 р. у м. Сокаль Львівської області.

Освіта

Львівський університет ім. І.Франка, 1962 р., «Математика»,математик-обчислювач

У 1972 р.захистив кандидатську,

в 1985 р. — докторську дисертації.

У 1990 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.

ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» Державного концерну «Укробо-ронпром» 01.03.2013-01.04.2013, підвищенняк валіфікації

Професійна діяльність:

Понад 30 років працював у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Від 1996 р. — директор Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури НАН України та Національного агентства України з питань інформатизації, одночасно -професор Національного університету ім. Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка»..

Завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» з 2001 по 2004 р.

Проводить велику науково-організаційну і педагогічну роботу. Серед його учнів —11 докторів і 35 кандидатів наук.

Науковий консультант двох докторських дисертацій: Назаркевич М.А. —захистила докторську у травні 2013; Гече Ф.Е. — захистив докторську у квітні 2013.

Очолює Секцію інформатики і є членом Бюро Державного Західного Наукового Центру НАН України. Він є членом програмних комітетів українських та зарубіжних наукових конференцій, головним редактором науково-технічного журналу «Інформаційні технології і системи»,членом редколегії ряду українських та зарубіжних науково-технічних журналів,головою спеціалізованої Вченої ради для захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі інформатики.

Нагороди та відзнаки

150px-Order of the Red Banner of Labour OBVERSE.jpg Орден Трудового Червоного Прапора ,


150px-Medal For Labour Valour Current.jpg Медаль За трудову доблесть ,


Медаль ім. акад.Корольова, Медаль ім. Ціолковського,Медаль ім. Келдиша, Медаль ім. Гагаріна, премія НАНУ ім. Лєбєдєва.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Машинне навчання

Методи опрацювання природної мови

Прикладні системи штучного інтелекту та інженерія знань

Випадкові процеси

Наукові інтереси

«Теоретичні основи високопродуктивних систем обробки інформації в реальному часі»

Вибрані публікації

У доробку вченого понад 360 праць, винаходів, патентів, у тому числі 19 монографій, 69 авторських свідоцтв, опублікованих в Україні і за кордоном.

Серед них:

Застосування поліноміальної інтерполяції Без’є для поліграфічного захисту документів / В. В. Грицик, І. М. Дронюк, М. А. Назаркевич //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень іпроблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. — Х. ; Херсон, 2009. — Т. 1.- С. 258-261.

Інформаційні технології захисту документів на основі унікальних графічних зображень у вигляді сіток / В. В. Грицик, В. В. Грицик, М. А. Назаркевич // Автоматика-2009: тези доп. 16-ї Міжнар. конф. з автомат. упр., 22-25 верес. 2009 р., Чернівці/ Укр. асоц. з автомат.

Гільбертові простори у векторній моделі подання зображень і наборів зображень / В. В.Грицик, Д. Д. Пелешко, Ю. М. Рашкевич // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. — 2010. — № 3. — С. 45-50. — Бібліогр.: 5назв.

Деякі аспекти зарубіжного досвіду інвестиційно-інноваційної політики машинобудівних підприємств / А. В. Симак, Н. В. Басараб, В. В. Грицик // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-навч. ін-т економікиі менедж., Каф. менедж. орг., ЛОГО «Колегіум молодих науковців». — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010. — С. 408-409. -Бібліогр.: 4 назви.

Метод автоматичного розпізнавання та розділення конгломератів на складові об’єкти /В. В. Грицик, В. А. Влах // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] /відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010.— С. 86-97. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 9назв.

Моделі числового представлення ATEB-функцій на основі розкладу в ряд Фур’є /B. В. Грицик, І. М.Дронюк, М. А. Назаркевич // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2010 : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф.,17­21 трав. 2010 р., Євпаторія, Україна : у 2 т. / Херсон. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Херсон, 2010. — Т. 1. — С. 49-51. — Бібліогр.: 4 назви. —Парал. тит. арк. англ., рос.

Особливості технології нейрокомп’ютингу реального часу / В. В. Грицик, Р. О. Ткаченко, І.Г. Цмоць, О. В. Скорохода // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф.Б. О. Попова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р. / Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. — С. 229-232. — Бібліогр.: 3 назви.

Технологія нейрокомп’ютингу реального часу / В. Грицик, Р. Ткаченко, І. Цмоць //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Раш-кевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 359-371. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 13 назв.

Грицик В.В. Метод обробки складних зображень та їх розпiзнавання / В.В. Грицик // Доповіді НАН України.— К., 2011.— № 1.— С.28—32.

Грицик В.В., Цмоць І.Г., Теслюк В.М. «Методологія проектування нейрокомп’ютерних засобів мобільних робото технічних систем», С.30-36. Доповіді НАН України. — 2013. — № 1.1-196

Джерела

Грицик Володимир Володимирович. WIKI

Завідувачі кафедри програмного забезпечення

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната № 122а,

Tел. +38 (032) 25-82-538

E-mail: icm.ikni@gmail.com