Кафедра інформаційних систем та мереж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра інформаційних систем та мереж
Ism logo 2022.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІСМ
Дата заснування 1995 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
Розташування (адреса) вул.Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кім. 122а
Періодичне друковане видання Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
Власний сайт http://ism.lpnu.ua/

Кафедра інформаційних систем та мереж — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки утворений 1-го червня 1995 року.

Загальна інформація

Кафедра «Інформаційні системи та мережі» утворена 1-го червня 1995 року наказом ректора «Львівської політехніки» після прийняття відповідної ухвали Вченою радою Університету. Колектив кафедри ІСМ на момент утворення складався з 5 викладачів, одного інженерно-технічного працівника, трьох співробітників НДЛ та групи молодих аспірантів, котрі виокремилися зі складу кафедри АСУ та були об’єднані спільною науковою проблематикою з інформаційного моделювання, систем баз даних і знань.

Історія кафедри

Утворення кафедри стало визнанням як де-факто так і де-юре народження у «Львівській політехніці» нової молодої наукової школи, основна заслуга у формуванні якої належить видатним українським кібернетикам академіку Глушкову Віктору Михайловичу і член-кореспонденту НАН України, професору Стогнію Анатолію Олександровичу. Неоціненну роль в її становленні зіграв виходець із Золочівщини, старший науковий співробітник інституту кібернетики НАН України, в подальшому, заступник директора з наукової роботи інституту прикладної інформатики НАН України Брона Йосип Іванович.

Ініціатором утворення кафедри ІСМ, лідером наукової школи «Львівської політехніки» з інформаційного моделювання, систем баз даних та знань, завідувачем кафедри з першого дня її функціонування був д.т.н., професор Пасічник Володимир Володимирович.

Починаючи з 1996 року кафедра щорічно була учасником міжнародних профільних виставок, зокрема: «Комп’ютер і офіс» та «Комп’ютер + Бізнес». Декілька років поспіль була постійним учасником всесвітньої IT виставки CEBIT (м. Гановер, Німеччина). Зусиллями наукового колективу кафедри з 1997 року регулярно видається науковий збірник Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», котрий включено ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів дисертаційних досліджень.

У 2008 році кафедра стала ініціатором видання підручників та навчальних посібників в межах двох освітніх серій. Зокрема, в серії «Інформатика» видані наступні підручники з грифом МОН України: «Організація баз даних та знань», «Дискретна математика», «Теорія прийняття рішень». В серії «Комп’ютинґ» викладачами кафедри ІСМ підготовлені та видані наступні підручники та навчальні посібники з грифом МОН України: «Сховища даних», «Системи баз даних та знань», «Інтелектуальні системи», Дискретна математика«, «Дослідження операцій», «Системний аналіз» тощо.

Протягом 2012-2014 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував д.т.н., професор Жежнич Павло Іванович.

З грудня 2014 р. по тепер кафедру очолює д.т.н., професор Литвин Василь Володимирович.

Навчання

Кафедра ІСМ здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальностей 124 "Системний аналіз" та 126 "Інформаційні системи та технології" на першому (бакалаврський), другому (магістерський) і третьому (освітньо-науковий) рівнях вищої освіти.

Детальніша інформація на офіційному сайті кафедри ІСМ - http://ism.lpnu.ua/

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Досягнення кафедри

Партнери кафедри

Контакти