Журавчак Любов Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Журавчак Любов Михайлівна
Guravchak.jpg
д.т.н., с.н.с., професор
Дата народження 24 січня 1963 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1985р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання стаціонарних, нестаціонарних та усталених процесів теплопровідності, геоелектромагнетизму та лінійного деформування в дво- і тривимірних кусково-однорідних та локально-неоднорідних середовищах складної форми з урахуванням залежності властивостей матеріалів складових від координат,температури чи тензора деформацій.

Розробка нових чисельно-аналітичних підходів, які ґрунтуються на поєднанні методів граничних і приграничних елементів з некласичними скінченними різницями, до розв’язання отриманих задач математичної фізики.

Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Журавчак Любов Михайлівна — доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» (сумісник).

Загальна інформація

Народилась 21 січня 1963 року.

Освіта

2008 р. — доктор технічних наук, тема дисертації «Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);

2004 р. — вчене звання старшого наукового співробітника (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);

1994 р. — кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації «Використання приграничних елементів при розв’язуванні задач теорій потенціалу та пружності для неоднорідних середовищ» (спеціальність 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях);

1980-1985 рр. — Львівський університет ім.Івана Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність «прикладна математика», диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

З вересня 2008 р. — за сумісництвом доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

З 1997 р. — старший науковий співробітник, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України;

1992-1995 рр. — молодший науковий співробітник, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України;

1985-1992 рр. — інженер-програміст Головного спеціалізованого конструкторсько-технологічного бюро заводу «Львівхімсільгоспмаш».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Дослідження операцій»;

«Засоби програмування комп’ютерної графіки».

Нагороди та відзнаки

1996 р. — спільний грант Міжнародної асоціації академій наук та Національної академії наук України для молодих вчених для публікації монографії за результатами досліджень.

Наукові інтереси

Математичне моделювання стаціонарних, нестаціонарних та усталених процесів теплопровідності, геоелектромагнетизму та лінійного деформування в дво- і тривимірних кусково-однорідних та локально-неоднорідних середовищах складної форми з урахуванням залежності властивостей матеріалів складових від координат, температури чи тензора деформацій.

Розробка нових чисельно-аналітичних підходів, які ґрунтуються на поєднанні методів граничних і приграничних елементів з некласичними скінченними різницями, до розв’язання отриманих задач математичноїфізики.

Вибрані публікації

Має 95 наукових публікацій в українських та міжнародних фахових виданнях, серед них 1 монографія.

Монографія:

Журавчак Л.М., Грицько Є.Г. Метод приграничних елементів у прикладних задачах математичної фізики. — Львів: Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України, 1996. — 220 с.

Основні наукові публікації:

Григоренко Я.М., Грицько Є.Г., Журавчак Л.М. Застосування скінченних різниць і приграничних елементів в задачі пружності для неоднорідного тіла // Доп. АН України, сер. А. — 1993. № 4. — С. 49-53.

Григоренко Я.М., Грицько Е.Г., Журавчак Л.М. Решение задач онапряженном состоянии неоднородных тел с учетом физической нелинейности нао снове метода граничных элементов // Прикл. Механика. — 1995. 31. — № 11. — С.10-17.

Григоренко Я.М., Грицько Є.Г., Журавчак Л.М. Про розв’язання просторової задачі для зонально-однорідного тіла при неідеальному контакті //Доп. НАН України. — 1996. — № 2. — С. 48-52.

Sapuzhak Ya. S., Zhuravchak L. M. The Technique of numericalsolution of 2-D direct current modeling problem in inhomogeneous media // ActaGeophysica Polonica, 1999, Vol.XLVII, No 2. — P.149-163.

Журавчак Л. М. Приграничні елементи і некласична різницева схема при розв’язуванні задач фізичної нелінійної теорії пружності //Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2000 — № 1. — С.32—38.

Грицько Є. Г., Журавчак Л. М. Побудова дискретно-континуальної моделі електромагнітного поля в локально-неоднорідному провідному просторі // Інформаційні технології і системи, 2001.— Т.4, № 1,2. —С. 78-84.

Журавчак Л. М. Розв’язування просторової нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного термочутливого тіла // Мат.методи та фізико-механічні поля. — 2002. — 45. № 1 — С. 137–142.

Журавчак Л. М. Моделювання неусталеного електромагнітного поля у провідному півпросторі з локальною неоднорідністю // Геофізичний журнал.— 2002. — Т. 24, № 5. — С. 120–126.

Журавчак Л. М. Розв’язування просторової задачі термопружності для зонально-однорідного термочутливого тіла довільної форми //Доповіді НАН України. — 2002. — № 8. — С. 37–41.

Михаськів В. В., Журавчак Л. М., Фітель Г. В. Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності // Мат. методи та фізико-механічні поля, 2003. — 46, № 2. — С.155–161.

Журавчак Л.М. Моделювання неусталеного електромагнітного поля в зонально-однорідних тілах поєднанням методів приграничних та контактних елементів // Доп. НАН України.— 2004.— № 11. — С. 64-70.

Гудзь Р. В., Журавчак Л. М., Петльований А. Т. Поєднанняграничних, приграничних та скінченних елементів в задачі пружності для неоднорідного тіла // Доповіді НАН України. — 2005. — №. 5.— С. 46-50.

Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Розпізнавання об’ємних локальних неоднорідностей за нестаціонарним тепловим полем // Доповіді НАН України. — 2005. — №. 10.— С. 42-47.

Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Математичне тривимірне моделювання усталених коливань у кусково-однорідному півпросторі // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2005. — № 2. — С. 14-20.

Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Математичне моделювання електромагнітного поля у процесі дослідження складних геоелектричних розрізів// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2004. — № 3. — С. 98-104.

Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Моделювання взаємного впливу нафтогазоносних покладів на розподіл електромагнітного поля // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2004. — № 4. — С. 60-66.

Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В. Моделювання розподіл уелектромагнітного поля у зонально-однорідних об’єктах // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», Львів, 2004.— № 521.— С. 120-129.

Журавчак Л. М. Квазістаціонарна модель електромагнітного поля для зонально-однорідного тіла // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2005. —№ 2. — С.89-96.

L. Zhuravchak, N. Shumilina Mathematical modeling ofnon-stationary thermal field in spatial bodies for recognition of homogeneousinclusions // Proceedings of Sixth International Congress on Thermal Stresses,Vienna, 2005. — Vol. 2. — P. 521-524.

Гудзь Р. В., Журавчак Л. М., Петльований А. Т. Розв’язування статичної задачі термопружності для локально-неоднорідного тіла поєднанням граничних, приграничних та скінченних елементів // Мат. методи тафізико-механічні поля, 2006.—49, № 2.— С. 148-156.

Журавчак Л. М. Математичне моделювання нестаціонарного процесу теплопровідності приграничними елементами різних типів // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,Львів, 2009. — № 638.— С. 124-133.

Л. Журавчак, Н. Забродська. Математичне моделювання ефекту викликаної поляризації у тривимірних задачах геоелектророзвідки // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,Львів, 2009. — № 650.— С. 158-167.

Журавчак Л. М., Забродська Н. В. Нестаціонарне теплове полев неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент // Фіз.-хім.механіка матеріалів. — 2010. — № 1. — С. 33-41.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com