Історія інституту (ІКТА)

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Заснований у 2001 р. на базі кафедр, що перебували у складі колишнього факультету автоматики, який почав свою діяльність у 1962 р. Це кафедри: «Інформаційно-вимірювальні технології» (заснована у 1920 р.); «Електронні обчислювальні машини» (1963); «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (1995); «Прилади точної механіки» (1965).У 2006 р. кафедру «Автоматика та телемеханіка», засновану у 1945 р., розділили на дві окремі: «Комп’ютеризовані системи автоматики» та «Захист інформації».

Очолює Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) доктор технічних наук, професор Богдан Іванович Стадник.

Цей підрозділ Львівської політехніки є однією з чільних навчально-наукових установ у структурі університету та відомим у світі закладом у галузі комп’ютерних технологій. Інститут виконує фундаментальні та прикладні дослідження у сфері інформаційно-вимірювальних технологій та систем керування, інтелектуальних мехатронних систем, комп’ютерної інженерії, захисту інформації та метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних і керуючих систем і сертифікаційних випробувань, вимірювань у нанотехнологіях. Працівники ІКТА є активними учасниками та організаторами багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів і семінарів.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. У Національному університеті «Львівська політехніка» діє спеціалізована Вчена рада Д 35.052.08 із захисту докторських і кандидатських дисертацій,до складу якої входять професори ІКТА (Б.Стадник — голова ради; Я.Луцик — вчений секретар ради; члени ради: Р. Байцар, М. Дорожовець, В. Дудикевич, О. Івахів, А.Мельник, З.Мичуда, А.Наконечний, Є.Походило, В.Самотий, П.Скоропад, П.Столярчук, В.Хома, В.Яцук). Рада була створена в 1988 р. за ініціативою професора Б.Стадника.На ній захищають докторські та кандидатські дисертації за спеціальностями: «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»; «Прилади та методи вимірювання теплових величин»; «Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин»;«Комп’ютерні системи та компоненти». Із часу заснування спеціалізованої Вченої ради захищено понад 30 докторських та 100 кандидатських дисертацій, причому наукові ступені успішно захищали як українські науковці, так і представники іноземних держав: Росії та Польщі.

Головне завдання колективу інституту — забезпечення сучасної якісної освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави.

В інституті силами високопрофесійного професорсько-викладацького складу здійснюється підготовка фахівців за такими напрямами: «Комп’ютерна інженерія»; «Програмна інженерія»; «Системна інженерія»; «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація»; «Приладобудування»; «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»; «Системи технічного захисту інформації»; «Управління інформаційною безпекою».

Навчаючись в інституті протягом 4 років, студенти здобувають базову вищу освіту із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за такими напрямами підготовки: «Метрологія та вимірювальна техніка», «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», «Інформаційна безпека»; «Комп’ютерна інженерія», «Прилади».

Здобуття повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста або магістра потребує продовження навчання протягом 1,5 року за спеціальностями: «Якість, стандартизація та сертифікація» — спеціаліст і магістр; «Метрологія та вимірювальна техніка» — спеціаліст і магістр; «Системи управління і автоматики» — спеціаліст і магістр; «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» — спеціаліст; «Системи захисту від несанкціонованого доступу» — спеціаліст; «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом» — спеціаліст; «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах» — спеціаліст;«Комп’ютерні системи та мережі» — спеціаліст і магістр; «Системне програмування» — спеціаліст і магістр; «Спеціалізовані комп’ютерні системи» — спеціаліст і магістр; «Прилади точної механіки» — спеціаліст і магістр.

До складу інституту входять вісім кафедр та дві філії: «Електронні обчислювальні машини»; «Захист інформації»; «Прилади точної механіки»; «Інформаційно-вимірювальні технології» (філія у ДП НДІ «Система); «Комп’ютеризовані системи автоматики»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (філія у Львівському регіональному державному центрі стандартизації,метрології та сертифікації); «Спеціалізовані комп’ютерні системи»; «Безпека інформаційних технологій».

На сьогоднішній день тисячі випускників інституту успішно працюють у понад 60 країнах світу.

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних і працівників навчально-допоміжного складу інституту перевищує 150 осіб; серед них понад 20 докторів наук, професорів та 50 кандидатів наук, доцентів.

Матеріально-технічна база інституту — це більше ніж 60 навчально-методичних лабораторій та понад 10 спеціалізованих комп’ютерних класів.