Дудикевич Валерій Богданович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дудикевич Валерій Богданович
Dudikevich.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 23 листопада 1941 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963 р.
Спеціальність електровимірювальна техніка
Галузь наукових інтересів вимірювальні перетворювачі частотних сигналів; число-імпульсні перетворювачі кодів для засобів вимірювання та керування; медичне приладобудування; вимірювальні випробувальні комплекси; методи і засоби технічного захисту інформації
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра захисту інформації.
Державні нагороди медаль «За трудовую доблесть», «Заслужений винахідник України»

Дудикевич Валерій Богданович — доктор технічних наук, професор кафедри захисту інформації Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка». Заслужений винахідник України, Почесний професор Львівської політехніки.

Біографічна довідка

1963 р. — закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електровимірювальна техніка» (інженер-електрик).

1967–1969 рр. — навчання в аспірантурі.

1971 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи і пристрої вимірювання низьких і інфранизьких частот» за спеціальністю «Елементи і пристрої автоматики і телемеханіки».

1973 р. — присуджено звання доцента по кафедрі автоматики та телемеханіки Львівського політехнічного інституту.

1991 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Число-імпульсні вимірювальні перетворювачі кодів» за спеціальністю 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних величин».

1993 р. — присвоєно вчене звання професора по кафедрі автоматики та телемеханіки Львівського політехнічного інституту.

Професійна діяльність:

1963–1966 рр. — працював асистентом кафедри автоматики та телемеханіки Львівського політехнічного інституту.

1971–1972 рр. — старший викладач; 1972–1992 рр. — доцент; з 1992 р. — професор кафедри автоматики та телемеханіки Львівського політехнічного інституту.

1972–1976 рр. — виконував за сумісництвом обов’язки заступника декана факультету автоматики Львівського політехнічного інституту.

1992–2001 рр. — декана факультету автоматики Львівського політехнічного інституту.

2001–2004 рр. — заступника директора Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

З 1993 р. — завідувач кафедри автоматики та телемеханіки Національного університету «Львівська політехніка».

З 2006 р. — завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка».

2004 р. — призначений керівником новоствореного Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації.

Організаційна робота:

Обирався заступником голови Вченої ради, головою організаційної і атестаційної комісій Вченої ради, головою комісії по трудових спорах Національного університету «Львівська політехніка».

Був членом експертної ради ДАК і експертної комісії МОН України з приладобудування.

Головою однієї і член іншої спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Член редколегій науково-технічних збірників і журналів, зокрема журналів «Захист інформації», «Інформаційна безпека», міжвідомчих збірників наукових праць «Відбір і обробка інформації», «Вимірювальна техніка та метрологія», Вісника університету «Автоматика, вимірювання та керування» тощо.

Багато років був членом експертної ради ВАК України з інформатики і приладобудування, за що відзначений двома подяками Голови ВАК України.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • Основи інформаційної безпеки
 • Елементи дискретних пристроїв
 • Нормативно-правове забезпечення захисту інформації
 • Соціотехнічні аспекти інформаційної і кібербезпеки

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Методи і засоби технічного захисту інформації
 • Вимірювальні перетворювачі частотних сигналів
 • Число-імпульсні перетворювачі кодів для засобів вимірювання та керування
 • Медичне приладобудування
 • Вимірювальні випробувальні комплекси

Низка авторських свідоцтв та патентів на винаходи, вимірювальних комплексів і приладів впроваджено в виробничих та наукових установах Львова, Вінниці, Івано-Франківська, Таганрога, Москви, тощо.

Був науковим консультантом 9 докторських дисертацій та науковим керівником або консультантом 19 кандидатських дисертацій.

Звання

Нагороди та відзнаки

 • RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 1991 р.
 • Грамота Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ — 2003 р.
 • Нагрудний знак «10 років Головного управління урядового зв’язку — ДСТЗІСБУ» — 2007 р.
 • RTEmagicC Pochesna gramota Akademiji pedagogichnikh nauk Ukrajini.JPG.jpg Грамота Академії педагогічних наук України, 2009 р.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій — понад 600, з них: авторських свідоцтв і патентів біля двохсот, 7 монографій (з них 3 колективні), 1 тлумачний словник з захисту інформації, 1 підручник з грифом МОН України, 7 навчальних посібників.

 1. Dudykevych V.B., Yurish S.Yu. A modified method of algorithm merging (співавт.) // Pattern Recognition and Image Analysis. — 1994. — Vol. 4, №3. — P. 230–232.
 2. Dudykevych V., Popov Ya. Modeling semiconductor sensors using nonlinearminimax splines (співавт.) / Proc. of CCM’98 «Contribution of congniyion tomodelling», 6–8 July, 1998, Lyon (France). — Lyon, 1998. — P. 15.13–15.16.
 3. Методы и устройства измерения низких и инфранизких частот [Текст]: [монография] / Кирианаки Н.В., Дудыкевич В.Б. Львов : Вища школа, 1975. — 187 с.
 4. Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб'єктів : [монографія] / [Дурняк Б.В., Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Сікора Л.С.]. — Львів : Видавництво Української академії друкарства. – 2012. — 268 с.
 5. Дудикевич В.Б., Горпенюк А.Я. «Інкрементний обчислювач важкооборотної функції Рабіна» — Вісник Східно-українського національного університету ім. Володимира Даля — Науковий журнал №9 (103), ч. 1, Луганськ — 2006, — с. 85–92.
 6. Дудикевич В.Б., Піскозуб А.З., Тимошик Н.П., Дуткевич Т.В. Використання віртуалізації для виявлення 0-day атак та розгортання систем віртуальних приманок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №5 (111), ч. 1, 2007. — с. 73–78.
 7. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів [Текст] : [монографія] / Ю.Я. Бобало [та ін.] ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 200 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 190–197. — ISBN978-966-553-791-5.
 8. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — Ч. 1 : Електроніка. 2010. — 204 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; №52). — Бібліогр. : с. 203. — ISBN978-966-553-908-7.
 9. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Ін-т дистанц. навч. — Л. : Видавництво Львівської політехніки. — Ч. 2 : Аналогова схемотехніка : навч. посіб. 2010. — 224 с. — (Дистанційне навчання ; №53). — Бібліогр. : с. 222. — ISBN 978-966-553-912-4.
 10. Комплексні системи санкціонованого доступу [Текст] : навч.посіб. / О.І. Гарасимчук, В.Б. Дудикевич, В.А. Ромака ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 212 с. : рис. — Бібліогр. : с. 209–210. — ISBN 978-966-553-986-5.
 11. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв’язками [Текст] : [монографія] / В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, Л.В. Мороз ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 244 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 227–241. — ISBN978-617-607-077-1.
 12. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку [Текст] : навч.посіб. / В.Б. Дудикевич, В.В. Хома, Л.Т. Пархуць ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 210 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 190–191. — ISBN 978-617-607-283-6.
 13. Основи інформаційної безпеки [Текст]  : навч. пос. / Дудикевич В.Б., Хорошко В.О., Яремчук Ю.Є. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 316 с.
 14. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : підручник / С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко, Л.М. Щербак. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2005. — 288 с. Гриф МОН.
 15. Забезпечення інформаційної безпеки держави [Текст] : Навчальний посібник / В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, П.І. Гаранюк, В.С. Зачепило, А.І. Партика. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 204 с.
 16. Системи менеджменту інформаційної безпеки [Текст] : навчальний посібник / В.А. Ромака, В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим, П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 232 с.

Контакти

вул. Кн. Романа, 1, Львів; 19-й н.к., кімн. 204, 215

Тел.: +38 (032) 258-30-60, +38 (032) 258-30-59

E-mail: vdudykev@polynet.lviv.ua, vdudykev@gmail.com