Хома Володимир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Хома Володимир Васильович
RTEmagicC KHoma Volodimir Vasilovich.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 23 травня 1959 року
Місце народження с. Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність Автоматика і телемеханіка
Галузь наукових інтересів Машинне навчання, Цифрова обробка сигналів,
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінникосвіти України»

Хома Володимир Васильович — доктор технічних наук,професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Закінчив з відзнакою в 1981 році Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). З 1981 по 1991 рік працював в НДКІ Електронної обчислювальної та вимірювальної техніки Львівського політехнічного інституту на посадах стажера-дослідника, інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 1981 року навчався в аспірантурі (заочна форма), а в 1990 р. захистив кандидатську дисертацію. Докторську дисертацію на тему «Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу» за спеціальністю 05.11.05 - «Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин» захистив у 2001 р. З 1991 по 2006 рік працював на кафедрі «Автоматика і телемеханіка» на посадах старшого викладача, доцента і професора. З 2006 року по цей час працюю на кафедрі «Захист інформації» на посаді професора. Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Прилади і методи вимірювання електричних та магнітних величин» присвоєно 2 березня 1993 р., вчене звання доцента за кафедрою «Автоматика і телемеханіка» присвоєно 24 грудня 1998 р., вчене звання професора за кафедрою «Автоматика і телемеханіка» присвоєно 19 червня 2003 р. Був науковим науковим керівником 2 кандидатських дисертацій та 1 дисертації доктора філософії. Опонування дисертацій: кандидатські дисертації - 7 докторські дисертації - 8


Організаційна робота

  • Член постійно діючих спеціалізованих вчених рад: із захисту докторських дисертацій:

Д 35.052.18 Д 35.052.21

  • Член редколегій науково-технічних збірників і журналів «Вимірювальна техніка та метрологія», Вісника університету «Автоматика, вимірювання та керування».
  • Був членом експертної ради ДАК МОН України.

Наукова діяльність

  • Методи цифрової обробки сигналів і зображень
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Штучний інтелект в інформаційних системах

Вибрані публікації

Число наукових публікацій: понад 200, з них 22 авторських свідоцтв і патентів, монографій - 2, тлумачний словник з захисту інформації - 1, навчальних посібників – 3. Вибрані публікації: 1. Sovyn Yaroslav, Khoma Volodymyr, Podpora Michal. Comparison of three CPU-core families for IoT applications in terms of security and performance of AES-GCM // IEEE Internet of Things Journal, 2020, Volume: 7, Issue: 1, p. 339-348. IoT-7026-2019, DOI: 10.1109/JIOT.2019.2953230. 2. Pelc Mariusz, Khoma Yuriy, Khoma Volodymyr. ECG Signal as Robust and Reliable Biometric Marker: Datasets and Algorithms Comparison // Sensors, 2019, 19(10), 2350, p. 1-8. https://doi.org/10.3390/s19102350. 3. Khoma V., Pelc M., Khoma Y., Sabodashko D. (2018) Outlier Correction in ECG-Based Human Identification. In: Hunek W., Paszkiel S. (eds) Biomedical Engineering and Neuroscience. BCI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 720. pp 11-22. Springer, Cham 4. Su Jun, Miroslaw Szmajda, Volodymyr Khoma, Yuriy Khoma, Dmytro Sabodashko, Orest Kochan, Jinfei Wang. Comparison of methods for correcting outliers in ECG-based biometric identification // Metrology and measurement systems, Vol. 27 (2020), No. 3 doi: 10.24425/mms.2020.132784 5. Y. Khoma, V. Khoma, M. Podpora, A. Kawala-Sterniuk, R. Martinek and S. Ozana, "Synthesis of Dynamic Errors Correcting Algorithm for Auto–Balancing Bridge Methods," in IEEE Access, Vol. 8, 2020, p. 165307-165-318. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3022163. 6. Sovyn Y., Khoma V., Podpora M.: Bitsliced Implementation of Randomly Generated 8x8 Cryptographic S-Boxes using x86-64 Processor SIMD Instructions, IEEE Transactions on Information Forensics & Security, Vol.18, 2023, pp. 491-500, doi: 10.1109/TIFS.2022.3223782, ISSN 1556-6013, eISSN 1556-6021, 2023. 7. Volodymyr Khoma, Yuriy Khoma, Vitalii Brydinskyi, Alexander Konovalov. Development of supervised speaker diarization system based on the PyAnnote audio processing library // Sensors, 2023, 23(4), 2082. https://doi.org/10.3390/s23042082. 8. Pelc M., Vilimkova K. R., Blaszczyszyn M., Mikolajewski D., Konieczny M., Khoma V., Bara G., Zygarlicki J., Martinek R., Gupta M. K., Gorzelanczyk E. J., Pawłowski M. Initial study on an expert system for spine diseases screening using inertial measurement unit // Scientific Reports. – 2023. – Vol. 13, Iss. 1. – P. 10440-1–10440-20. 9. Сабодашко Д.В., Хома Ю.В., Хома В.В. Дослідження часової стійкості сигналу ЕКГ як біометричного маркера в системі автентифікації // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2020, Том 31 (70), №2, ч. 1, с. 170-180. 10. В.В. Хома, Ю.В. Хома, Д.В. Сабодашко, П.П. Хома. Автоенкодери для опрацювання промахів сигналів ЕКГ у системі біометричної автентифікації // Штучний інтелект, №1-2, 2019, с.101-110.


Джерела

{Хома Володимир Васильович. Вікіпедія.


Посилання на авторські профілі


Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 213а тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77 volodymyr.v.khoma@lpnu.ua]