Байцар Роман Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Байцар Роман Іванович
Bajzar.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 20 липня 1947 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів Методологічні та технологічні проблеми точних вимірювань та розроблення сенсорів.

Нормативно-методичні засади забезпечення якості продукції та довкілля. Сертифікація персоналу і вплив суб’єктивного чинника на якість.

Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання Ст. науковий співробітник, професор
Дата присвоєння в.з. 1998 р., 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Премія Ради Міністрів СРСР

Байцар Роман Іванович — доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 20 липня 1947 року.

Тема докторської дисертації: «Розробка напівпровідникових вібраційно-частотних сенсорів та оптимізація їх характеристик» за спец. 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки (1995 р.)

Нагороди та відзнаки

Rubase 4 530478732 14390.jpg Rubase 4 530515206 7593.jpg

Премія Ради Міністрів СРСР (1981 р.)

Gold VDNH.pngЗолота медаль ВДНГ СРСР ( 1987 р.)

T 26555 1294846323.jpg Диплом ВДНГ УРСР І ступеня 1988 р.

Gramota1.jpgПочесна грамота Міністерства освіти УРСР ( 1994 р.)

Nagrydzn.pngНагрудний знак Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України «За заслуги» (2007 р.)

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси:

 • Типові процеси у виробництві та сфері послуг
 • Сертифікація продукції, послуг та персоналу
 • Управління якістю
 • Організація діяльності з сертифікації і акредитації в Україні

Напрямки наукової роботи:

 • Методологічні та технологічні проблеми точних вимірювань та розроблення сенсорів
 • Нормативно-методичне забезпечення якості продукції, процесів та послуг та персоналу

Під керівництвом Байцара Р.І. захищено 4 кандидатських дисертації.

Вибрані публікації

Кількість опублікованих праць:

 • наукових — більше 350
 • методичних — 33 (з них 4 — навч. посібники)
 • авторських свідоцтв і патентів — 26

З них

 1. Demchuk Lesia, Baitsar Roman Achievement Particularities of Application of Theory of Constraints, Lean and Six Sigma for Ensuring the Quality of Products and Processes//Intern. Journal Sustainable Development. — 2014. — vol. 16. P. 98 – 103.
 2. Леся Демчук, Роман Байцар Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів // Вимірювальна техніка та метрологія, № 75, 2014. — С. 131 — 135.
 3. Lesia Demchuk, Roman Baitsar Combined usage of Theory of Constraints, Lean and Six Sigma in quality assurance of manufacturing processes // Key Engineering Materials Vol. 637 (2015) pp. 21 — 26 (Trans Tech Publication, Switzeland).
 4. Л. Демчик, В. Юзевич, Р.Байцар Статистична модель аналізу придатності виробничого процесу // Стандартизація, сертифікація, якість, № 6, 2014. — С.60 – 65.
 5. Байцар Р. І., Сколоздра М. М. Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу // Вісник: Автоматика, вимірювання та керування. — 2013. — № 753. — С. 100 – 105.
 6. Сколоздра М. М., Байцар Р. І. Механізм оцінювання персоналу у впровадженні і підтримці систем якості випробувальних лабораторій // Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, 2011. – С. 24 – 25.
 7. R. Bajtsar, A. Gunkalo, N. Domancewich Ozena Sustemu Zarzadzanie jakoscia dostawcy // Universytet Ekonomiczny w Krakowie // Zarzadzanie jakoscia doskonalenia organizacji, Krakow, T. II, 2010. — P. 8 – 12/
 8. Байцар Р. І., Корді яка Ю. М. Нанотехнології в косметичній галузі // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2014. — № 1/3 (15). С. 15 – 17.


Організаційна робота

 • Голова Науково – методичної ради ІКТА
 • Член редакційної колегії науково-технічного фахового журналу «Стандартизація, сертифікація, якість»
 • Керівник робочої групи з розроблення галузевого стандарту ВО з напряму 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»
 • Член спеціалізованих вчених рад: Д 35.052.04, Д 35.052.21.
 • Член вченої ради ІКТА
 • Заступник завідувача кафедри МСС

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 710

тел.: +38(032) 258-23-94, +38(032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua, baitsar@ukr.net]