Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МСС
Дата заснування 1995 рік
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Столярчук Петро Гаврилович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 710
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mss

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки, створений в грудні 1995 року, та є єдиною в західному регіоні, що готує фахівців в сфері метрології, стандартизації та управління якістю.

Загальна інформація

Входження України в ринкові відносини, вступ до світової організації торгівлі, а також розширення торгівельних зв’язків з Європейськими країнами вимагає високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що відповідає міжнародним вимогам. Це можливе при використанні новітніх технологій, а також за наявності відповідного рівня знань у спеціалістів, що повинні, крім професійної технічної підготовки, ґрунтовно знати нормативну, технічну та іншу документацію з питань якості, стандартизації, метрології та сертифікації. Кафедра провадить професійну підготовку кваліфікованих спеціалістів та магістрів у названих галузях. Вона є єдиною в західному регіоні, що готує фахівців для потреб територіальних органів і науково-дослідних структур Держспоживстандарту України, служб і органів стандартизації, метрології і сертифікації на підприємствах і в організаціях багатьох галузей, включаючи банківські і комерційні структури, служби митного контролю, тощо. Випускники кафедри підготовлені для науково-дослідної діяльності в галузі розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації; виробничої діяльності на приладобудівних і інших підприємствах; адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; педагогічної діяльності в сфері якості, стандартизації і сертифікації в навчальних закладах вищої освіти; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що займаються питаннями контролю та забезпечення якості.

Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації проводить підготовку бакалаврів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація», а також підготовку фахівців за 2-ма спеціальностями: 7.180110, 8.180110 «Якість, стандартизація та сертифікація» та 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції».

Історія кафедри

Кафедра «Метрологія, стандартизація та сертифікація» створена 19 грудня 1995 року. Завідувачем кафедри від часу її заснування є доктор технічних наук, профессор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України Столярчук Петро Гаврилович. Передумовою утворення кафедри стало організаційно-структурне оформлення нової наукової школи з проблематики метрології, стандартизації та управління якістю.

На час утворення кафедри МСС у «Львівській політехніці» були розгорнуті комплексні наукові дослідження з проблематики якості продукції та послуг, а саме розвиток теорії і методів оцінювання якості продукції та послуг; розроблення нових методик сертифікаційних випробувань продукції; дослідження методів стандартизації показників якості продукції та розвиток самих систем сертифікації продукції та послуг.

Наукова та виробнича діяльність зараз на кафедрі здійснюється за напрямами: забезпечення єдності вимірювань, метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань та досліджень, методів та засобів оцінки якості та розвитку систем сертифікації різних видів продукції, процесів та послуг, розроблення та впровадження систем управління якості.

Формування кадрового складу кафедри проводиться здебільшого за рахунок залучення кращих власних випускників: магістрів та аспірантів.

У 2007 році на базі кафедри в Національному університеті «Львівська політехніка» створено Орган з сертифікації послуг «ЛьвівПОЛІСЕРТ», акредитований в галузях сертифікації послуг станцій технічного обслуговування автомобілів та сертифікації послуг сільського туризму.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а,79013,Львів;5-йкорпус,кімната 710,тел.. +38(032) 258-23-94; +38(032) 258-23-79

E-mail: mss@lp.edu.ua