Івахів Орест Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івахів Орест Васильович
Photo1.jpg
д.т.н., професор, зав. кафедри
Дата народження 24 травня 1945 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність «Інформаційно-вимірювальна техніка»
Галузь наукових інтересів теорія похибок, опрацювання вимірювальних сигналів, теорія кодування, теорія масового обслуговування,нейронні мережі, інформаційна теорія вимірювань, багатоканальні засобиви мірювання, вимірювально-інформаційні системи, комплекси та мережі,мехатроніка.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра приладів точної механіки, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології , Національний університет «Львівська політехніка»..
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Івахів Орест Васильович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри приладів точної механіки, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24 травня 1945 року.

ІВАХІВ Орест Васильович – професор, доктор технічних наук, у 1968 році закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю – інформаційно-вимірювальна техніка, після закінчення якого працював до 1972 року на кафедрі "Інформаційно-вимірювальна техніка" асистентом. З 1972 року до 1975 року - цільовий аспірант Московського авіаційного інституту, з 1976 року до 1980 року - асистент кафедри "Інформаційно-вимірювальна техніка", з 1980 року до 1981 року - ст.викладач кафедри "Інформаційно-вимірювальна техніка", з 1981 року до 2002 року - доцент кафедри "Інформаційно-вимірювальна техніка"; з червня 2002 року до цього часу завідувач кафедри "Прилади точної механіки". У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні пристрої та системи. Вчене звання доцента за кафедрою "Інформаційно-вимірювальна техніка" присвоєне у 1983 році. У 2002 р. захистив докторську дисертацію в Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.11.05 - "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин". Вчене звання професора за кафедрою " Прилади точної механіки " присвоєне у 2003 році. У 1994 році як візитуючий професор стажувався у Торонтонському Університеті (Торонто, Онтаріо, Канада), з 1996 року співпрацює із технічними вузами Польщі (Бєльско – Бяла гуманітарно- технічна академія, Бялостоцька, Лодзька, Глівіцька, Гданська, Ряшівська політехніки, Краківська гірничо – ливарна академія), Німеччини (Ільменау, Нюрнберг – Ерлянген технічні університети, Вища фахова школа Університету прикладних наук Бохум), Білорусії (Брестський технічний університет); є координатором від Асоціації вузів Балтійського регіону (Baltic University Program, Університет Уппсала, Швеція) в НУ «Львівська політехніка». Член програмних комітетів низки міжнародних конференцій, наукового комітету міжнародного польсько-українського семінару метрологів, редакційних колегій науково-технічних журналів, зокрема, іноземний член наукової ради журналів «Measurement, automation, monitoring» та «Automatyka, elektryka, zakłócenia» (Польща), двох вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Україні, експерт Державної Акредитаційної Комісії МОН України, іноземний член Програмної ради електротехнічного факультету Глівіцької політехніки (Польща), експерт міжнародної Центрально - та Східноєвропейської докторантської школи (Глівіце, Польща), іноземний член Асоціації польських електриків. Автор понад 300 праць, серед них: 168 наукового (80 англомовних) та 44 навчально-методичного характеру, у тому, 1 публікація в наукометричній базі Web of Science та 23 у Scopus. Співавтор Програми кандидатського іспиту із спеціальності 05.11.05 "Електричні вимірювання електричних та магнітних величин" / Укл. М.М.Дорожовець, О.В.Івахів, Я.Т.Луцик, узгоджено заступник голови ВАК України С.В.Іванов від 18.02.99 р. Співавтор 1-ого підручника («Засоби та методи вимірювання неелектричних величин», 2008) та 10-ох навчальних посібників для студентів ВНЗ, зокрема: «Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин» (1984), ”Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем” (2009), «Основи метрології та електричні вимірювання» (2011), «Метрологія та вимірювання» (2012), «Теорія кольору та кольороутворення» (2014), «Основні виконавчі механізми мехатронних систем» (2015), «Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). ІКТА. Книга 1. Спеціальності: «Прилади і системи точної механіки»,…, «Інформаційні технології в приладобудуванні»» (2015), «Основи проектування МЕМС перетворювачів механічних величин в електричну « (2017), «Основи побудови систем керування з нечіткою логікою» (2017), «Основи проектування МЕМС перетворювачів механічних величин в електричну» (2017), 1 конспекту лекцій до вивчення курсу «Вступ до теорії вимірювально-інформаційних систем» для студентів базового напрямку 6.0913 (2006) та 3-ох монографій, а саме: «Елементи і системи поляризаційних приладів для космічних досліджень» (2009), «Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних мереж» (2010), «Нейромережеві системи керування нелінійними об’єктами» (2017). Науковий консультант 2-x усішно захищених докторських дисертацій. учасник понад 80-ох науково-технічних конференцій, переважно міжнародних, отримав 15 авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений Грамотою МВіССО УРСР (1968), Премією МВССО СРСР за впровадження нової техніки (1975), знаком «Відмінник освіти України» (2008), медалями ім. Володимира Круковського (2011), ім. Романа Дзіслєвського (2015), ім. Станіслава Фризе (2016) Асоціації польських електриків (SEP), Почесною Грамотою Національний університет «Львівська політехніка» (2002, 2004, 2005).


Член:

 • Вченої Ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології,
 • двох Вчених Раді з захисту докторських дисертацій,
 • наукових комітетів міжнародних конференцій наукового товариства IEEE "Інтелектуальні розвинені комп’ютерні системи збирання даних","Координатні вимірювальні машини«, «Температурні вимірювання», польсько-українського міжнародного семінару метрологів,
 • редколегій двох Вісників Національного університету «Львівська політехніка»: «Автоматика вимірювання та керування» та «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», міжвідомчого науково-технічного збірника «Вимірювальна техніка та метрологія», журналу «Технічні вісті».

Голова Українського інженерного товариства у Львові.

Науково-педагогічна діяльність

Основні навчальні дисципліни:

 • Програмне забезпечення мехатронних засобів
 • Основи мікросистемної техніки
 • Мікрокомп’ютери і вузли мехатронних засобів
 • Мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем
 • Теорія і техніка експерименту

Нагороди та відзнаки

Премія МВССО СРСР за впровадження нової техніки 1985 р.

Почесна грамота Міністерства освіти УРСР ( 1968 р.)

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України» (2008 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2002 р., 2004 р. 2005 р.)

Напрямки наукової роботи:

Основні напрями наукових досліджень – інформаційна теорія вимірювань, опрацювання і оцінювання характеристик точності результатів вимірювань, опрацювання вимірювальних сигналів, нейронні мережі, проектування багатоканальних систем, інтелектуальні мехатронні системи

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 200, 20 методичних розробок, 2 підручники (у співавторстві), 15 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Опубліковано та перекладено закордоном понад 45 праць.

Перелік основних публікацій:

 1. O.Ivakhiv, A.Karlov, V.Cherkasov. Influence of the channel on continuous message transmission quality in adaptive data transmission systems. Radioelectronics and Communications Systems, vol.20, No.3, 1977, Allerton Press Inc., p. 8-15.
 2. O. Ivakhiv, R. Velgan. Digital Measurement Systems Comparison. Proceedings of the 10-th International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation, Naples, Italy, (September 17-18), 1998, v. 1, p. 40-443.
 3. Р.В. Бегота, О.В. Ивахив, З.О. Кушнир, Я.Д. Толопко. Асимптотическая оптимальность нумерационного кодирования источника. «Контрольно-измерительная техника», № 46, 1989, с. 3-9.
 4. О.В. Івахів. Нумераційне кодування джерела вимірювальної інформації. "Контрольно-вимірювальна техніка", № 50, 1993, с.12-22.
 5. О.В.Івахів. Проектування багатоканальних різницево-адаптивних систем. Вимірювальна техніка та метрологія, вип.52, 1996, с.122-128.
 6. О. Івахів. Система із зміною програм опитування. Вимірювальна техніка та метрологія, № 53, 1998, с. 153-159.
 7. О.Івахів. Компресоване подання результатів вимірювального експерименту. Вимірювальна техніка і метрологія, вип. 58, 2001, с.20-26.
 8. О.Bazylevych, O.Ivakhiv, S.Yatsyshyn. Flexible Sampling Frame Measurement System. IEEE Transactions on Istrumentation and Measurement, vol. 51, No.2, April 2002, p.156-159.
 9. Orest Ivakhiv. Information Quantity Estimation of Multiplex Measurement Instrumentation //Рomiary, Аutomatyka, Кontrola, #6-7, 2003, s.43-46.
 10. Su Jun, Markiyan Nakonechnyi, Orest Ivakhiv, Anatoliy Sachenko. Developing the Automatic Control System Based on Neural Controller / Information Technology and Control, vol.44, No. 3, 2015, pp. 262-270.
 11. O.Ivakhiv. Information State of System Estimation / International Journal of Computing, vol.15 (1), 2016, pp.32-40.

Вибрані публікації останніх років:

 1. O.Ivakhiv. Information State of System Estimation / International Journal of Computing, vol.15 (1), 2016, pp.32-40. - (Scopus)
 2. Mykyychuk M., Yatsuk Yu., Ivakhiv O., Matviiv R. Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instruments Applications // Problems and Progress in Metrology. Poceedings of Metrology Commision of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences. Series: Conferences No. 21 //Szczyrk, 05-08 June, 2016, s.114-117.
 3. O.Huk, O.Ivakhiv, B.Stadnyk. Metrology in Ukraine, Informatyka, automatyka, pomiary w gospodarce i ochronie srodowiska, #3, 2016, s.4-5.
 4. B.Shevchuk, O.Ivakhiv, M.Geraimchuk, Yu.Brayko. Efficient encoding and transmission of monitoring data in information-efficient wireless networks /Proceedings of the 2016 IEEE 3rd International Symposium on Wireless Systems IDAACS-SWS within the IEEE International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (September 26-27, 2016, Offenburg, Germany), pp.138-143. - (Scopus)
 5. Yu. Hirniak, O. Ivakhiv, M. Nakonechnyi. Using artificial neural networks to study the dynamics of positioning systems //Proceedings of the 59rh Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universität Ilmenau, 11 – 15 September 2017, Ilmenau, 2017, 7 pages.
 6. B.Shevchuk, O.Ivakhiv, M.Geraimchuk, Yu.Brayko. Remote monitoring of the person physiological state /Proceedings of the 9-th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), vol. 2, pp. 707 – 711 (Scopus).
 7. Roman Velgan, Yuriy Hirniak, Orest Ivakhiv, Petro Mushenyk, Maksym Oleksiv. Entropy Estimation of Investigated Object State / Proceedings of the XIIIth International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Polyana, Ukraine, April 20-23, 2017, p.132-135. - (Scopus)
 8. Ivakhiv Orest, Nakonechnyi Markian, Viter Oleksandr, Behota Radyslav. Smart Information Gathering Support of Mechatronic System / Conference Proceedings “Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2018, June 1-3, 2018, Ceske Budejovice, Czech Republic), pp.114-117.
 9. P. Nevodovskyi, O. Vidmachenko, А. Morozhenko, О. Ivakhiv, O. Zbrutskyi, М. Geraimchuk. Reliable Stratospheric Aerosol of the Earth's Atmosphere Observations / Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018, Ukraine, Kyiv, May 24-27, 2018), pp.667-672 (Scopus)
 10. Orest Ivakhiv, Petro Mushenyk, Markiyan Nakonechnyi, Oleksandr Viter. Programmable Flexible System / Proceedings of 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2018, Ukraine, Lviv, September 11-14, 2018), pp. 117-120 (Scopus)
 11. Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Velgan R. Adaptive And Secured Transmission Of Monitoring Data In Wireless Networks / Proceedings of 2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the IEEE International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS, September 20-21, 2018, Ukraine, Lviv), pp. 142-148 (Scopus).
 12. B.M. Shevchuk, М.D. Geraimchuk, О.V. Ivakhiv, O.Veselska, A.O. Sachenko. Optimization of Transferring the Information Packets with Limited Time for Wireless Network / 26th Telecommunications forum TELFOR 2018 (Serbia, Belgrade, November 20-21, 2018), 2018, pp. 927-930.

Бібліографія:

 1. Енциклопедично-біографічний довідник. Новітня історія України. Львівщина та львівʼяни – Львів: Редакційно-видавнича група «Віка». 2004.
 2. Національний університет «Львівська політехніка». Том 1 – Київ – Львів: ТОВ «Видавничий центр «Логос України», 2009.
 3. Національний університет «Львівська політехніка». Том 2 – Київ – Львів: ТОВ «Видавничий центр «Логос України», 2010.
 4. Енциклопедія Сучасної України. Том 11 (Зор - Как) – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2011.
 5. Національний університет «Львівська політехніка». Том 3 – Київ – Львів: ТОВ «Видавничий центр «Логос України», 2016.
 6. [1]

Додаткова інформація:

21.png

(2008р).

22.png

(2009р).

23книга.png

(2009р).Контакти

79013 Україна, Львів-00, вул. Кн. Романа 1/3 а, 79013, Львів; 19-й корпус,кімната 117,

Тел.: +38(032) 258-30-80

E-mail: ptm@lp.edu.ua, oresti@polynet.lviv.ua