Якубенко Василь Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Якубенко Василь Миколайович
Yakubenko.jpg
к.т.н.,доцент, професор кафедри
Дата народження 25.12.1953 р.
Місце народження селище Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів розробка моделей та методів моделювання звукотехнічних пристроїв та систем.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Е. Філіппов, Вища технічна школа м.Ільменау , Німецька Демократична Республіка.
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Почесні звання Відмінник освіти України
Державні нагороди медаль СРСР «За трудовую доблесть»

Якубенко Василь Миколайович — кадидат технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 25 грудня 1953 р. на Гуцульщині в селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області в родині селян. Тут провів своє дитинство та з 1961 по 1971 рр. навчався в місцевій середній школі.

Після закінчення середньої школи вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

Вчився на «відмінно», був іменним стипендіатом, активно займався громадською та науково-дослідною роботою.

В 1976 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка» та отримав кваліфікацію радіоінженера.

Трудова та педагогічна діяльність

 • З 1976 року розпочав трудову діяльність у Львівській політехніці з посади інженера науково-дослідної лабораторії кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури.
 • В 1981 році вступив в аспірантуру на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань і через декілька місяців був відряджений для продовження навчання в аспірантуру Вищої технічної школи м. Ільменау Німецької Демократичної Республіки.
 • Тут під науковим керівництвом відомого вченого в області теоретичної електротехніки професора Е. Філіппова займався проблемами моделювання напівпровідникових приладів і в жовтні 1984 року успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора-інженера.
 • 26 грудня 1984 року отримав диплом доктора-інженера, виданий Вищою технічною школою м.Ільменау, нострифіковано та присвоєно наукове звання кандидата технічних наук.
 • Рішенням Вченої ради Львівського політехнічного інституту від 30 червня 1992 року Якубенку В.М. присвоєно вчене звання доцента

Науково-педагогічний стаж 30 років:

грудень1984 року — червень 1987 року — асистент кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання»;

червень1987 року — червень 2003 року — доцент кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання»;

липень 2003 року — березень 2008 року — проректор Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка» і за сумісництвом — доцент кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання»;

квітень 2008 року — квітень 2015 року - директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка»;

квітень 2015 року — червень 2015 року — доцент кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання»;

з серпня 2015 року — професор кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».

Основні лекційні курси

 • «Компонентна база радіоелектронних засобів»;
 • «Основи електроакустики»;
 • «Основи теорії кіл»;
 • «Основи схемотехніки»,
 • «Електроніка інформаційних систем».


Захоплення: радіоаматорство, нумізматика, фалеристика.

Нагороди та відзнаки

150px-Medal For Labour Valour Current.jpg 180px-Отличник образования.jpg Pochet znak dosaf.png


Почесний знак ДТСААФ СРСР (1979 р.),


медаль СРСР «За трудовую доблесть» (1981 р.),


нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2008 р.)


Подяка Прим’єр-Міністра України (2009 р.).

Наукова робота

Тема дисертації

Застосування елементів високого порядку при моделюванні біполярного транзистора (Захищена в 1984 році, науковий керівник - д.т.н., професор Е. Філіпов, Вища технічна школа м. Ільменау, Німецька Демократична Республіка).

Напрям наукових інтересів

 • розробка моделей та методів моделювання звукотехнічних пристроїв та систем;

Вибрані публікації

Опублікував 46 наукових праць з моделювання напівпровідникових приладів, цифрових мікросхем та електроакустичних пристроїв, а також з підвищення надійності функціонування цифрових пристроїв, 16 науково-методичних праць з питань організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Уклав та опублікував 73 навчально-методичні розробки, серед яких конспекти лекцій з електроакустики, методичні вказівки до лабораторних робіт з теорії електричних кіл, компонентної бази радіоелектроніки, електроакустики та комп’ютерної електроніки.

Співавтор шести навчальних посібників для студентів, один з них виданий з грифом Міністерства освіти і науки України.

 1. Основи радіоелектроніки : Навчальний посібник / Богдан Андрійович Мандзій, Юрій Ярославович Бобало, Роман Іванович Желяк, Мирослав Дмитрович Кіселичник, Василь Миколайович Якубенко; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Богдан Андрійович Мандзій.— Львів : Вид-во «Львівська політехніка», 2002.—456 с. : іл. 300 пр. — ISBN 966-553-014-3
 2. Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл. Навчальний посібник / Ю.Я. Бобало, Р.І. Желяк, М.Д. Кіселичник, З.О. Колодій, Б.А. Мандзій, В.М. Якубенко. Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013. 320 с. - ISBN 978-617-355-0.
 3. Компютерна електроніка: Навчальний посібник /За ред. Мандзія Б.А./Укл. Желяк Р.І., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. - Львів: Ліга-Прес, 2005 - 254 с. - ISBN 966-8293-93-2.
 4. Вивчення питань енергозбереження в процесі підготовки фахівців технічних спеціальностей/ В. М. Якубенко, Р. З. Берлінг // Захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар.конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін]. —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 62-63. — Бібліогр.: 1назва.
 5. До визначення акустичних властивостей деревини / В. М. Якубенко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників,30 берез. — 10 квіт. 2009 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій при Нац. ун-ті «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 11. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Проблеми та перспективи додаткової освіти студентів. / Білоус О.П.,Якубенко В.М. // Збірник матеріалів VI науково-практичної конференції "Управління в освіті", 18-19 квітня 2013 року. Львів. Львів: Видавництво "Тріада Плюс", 2013. - С. 29 -32. Бібліогр.: 2 назви.
 7. Застосування методу Монте-Карло для математичного моделювання процесу виробництва електрорадіоапаратури / Л. А. Недоступ, М. Д. Кіселичник, В. М. Якубенко //Техн. вісті = Techn. news / Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2009. — № 1 (29)/2(30). — С. 58-59. -Бібліогр.: 5 назв.
 8. Формування навчальних планів підготовки бакалаврів за скороченими термінами / В. М.Якубенко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва такомп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV Міжвуз. наук.-техн. конф.наук.-пед. працівників, 30 берез. — 10 квіт. 2009 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій при Нац. ун-ті «Львів. політехніка». — Л.,2009. — С. 253-254. — Бібліогр.: 2 назви.
 9. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Метод оптимізації схем контролю цифрових комбінаційних пристроїв // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.- 1997.- № 327.- С. 221-230.
 10. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Підвищення надійності цифрових комбінаційних пристроїв // Технічна електродинаміка.Спеціальний випуск.- 1998.- С.20-30.
 11. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Порівняння функціональної надійності схем цифрових комбінаційних пристроїв на етапі їх проектування // Электроника и связь.- 1998.- часть III, № 4.- С.487-491.
 12. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бобало Ю.Я., Бенч А.Я. Моделювання похибок елементної бази цифрових комбінаційних пристроїв та синтез їх схем контролю // Proceedings of 1-st International modeling school. — Rzeszow.- 1996.- P. 50.
 13. Волочій Б.Ю., Якубенко В.М., Змисний М.М. Дискретно-неперервна стохастична модель поведінки відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 з 5} з ковзним резервуванням системи ядра. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародний симпозіум». 9-11 листопада 2017 року. _ Чернівці: «Місто», 2017. –С. 122-123.
 14. Волочій Б.Ю., Якубенко В.М., Змисний М.М. Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажорітарних структур. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №885. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації». Львів: Видавництво Львівської політехніки», 2017. С. 154 – 167.

Контакти

ІТРЕ: кімн. 106 ХІ н.к., тел. (032)258-21-56

e-mail: yakubenko53v@gmail.com