Бенч Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бенч Андрій Ярославович
Bench.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 28 червня 1974 р.
Місце народження м. Трускавець
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів надійність та контроль якості програмного забезпечення.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., професор Бобало Юрій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Бенч Андрій Ярославович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1996 р. — закінчив Державний університет «Львівська політехніка».

2003 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи та засоби оцінки показників надійності цифрових пристроїв із вбудованими схемами контролю». [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.12.13 / Бенч Андрій Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 223 арк. : рис. — арк. 164–176.

Науковий керівник — д.т.н., професор Бобало Юрій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка».

2004 р. — присвоєно звання кандидата технічних наук.

Працював на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника Національного університету «Львівська політехніка».

Зацікавлення: інформаційні технології, мікропроцесорна техніка, робототехніка, 3D друк.

Навчальна робота

Основні лекційні курси:

 • Основи проектування програмно-апаратних засобів
 • Тестування програмного забезпечення програмно-апаратних систем
 • Проектування радіочастотних пристроїв дистанційного контролю

Напрям наукових досліджень

 • Надійність та контроль якості програмного забезпечення
 • Вбудовані системи (embedded systems)
 • Кордонні обчислення (edge computing)
 • Інтернет речей (IoT)
 • Штучний інтелект (AI) та робототехніка

Участь у науково-дослідних роботах

 • 2018–2019 рр. — виконавець НДР «Підвищення ефективності засобів бездротового зв’язку відповідального призначення та процедур моделювання і прогнозування їх характеристик» (шифр ДБ/ЗВ’ЯЗОК, номер держреєстрації 0118U000261, керівник д.т.н., професор Бобало Ю.Я.) на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
 • 2022–2023 рр. — виконавець НДР «Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю» (шифр ДБ/ДЕМОДУЛЯЦІЯ, номер держреєстрації 0122U000960, керівник д.т.н., професор Бобало Ю.Я.) на кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань.

Інтернет-матеріали, відеозаписи виступів

 1. Участь у конференції та круглому столі «ChatGPT в дії: практичний посібник для ІТ фахівців», тема доповіді «Як CHAT GPT може допомогти у створенні документації» (пряма трансляція відбулася 5 груд. 2023 р.) [[1]];
 2. Доповідь «Connecting Things to the Internet of Things: an easy ride» у Data Quality Talks UA Community (2 травня 2023 р.) [[2]];
 3. Стаття «Створення резюме веб сторінок за допомогою ChatGPT» у Data Quality Talks UA Community (4 вересня 2023 р.) [[3]];
 4. Стаття «Home Assistant. Розумний дім без програмування або як я знайомився із Home Assistant» на Medium [[4]];
 5. Andriy Bench. Movidius performance [[5]];
 6. Andriy Bench. Movidius 2 evaluation [[6]];
 7. Andriy Bench, Nazariy Onyshko. Google TPU Performance [[7]];
 8. Andriy Bench. WILL MACHINES SEE WITH MOVIDIUS [[8]];
 9. Andriy Bench. EASY RIDE: PROTOTYPING BIOSENSORS WITH ARDUINO [[9]];
 10. Smart Coffee Machine Barista [[10]];
 11. Chasm, a VR Application [[11]];
 12. BioLock: Smart Authentification System [[12]].

Вибрані публікації

Автор 46 наукових публікацій, 9 з них у закордонних виданнях. Підготував 7 методичних публікацій.

Методичні публікації:

 1. Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Маньковського С.В. Проектування програмно-апаратних засобів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 70 с.
 2. Вимоги до оформлення звітів та порядок виконання лабораторних робіт з використанням однокристальної програмованої системи PSoC 4, інтегрованого середовища PSoC® CreatorTM та налагоджувального комплекту CY8CKIT-042 PSoC 4 PioneerKit. / Укладачі : А.Я. Бенч, А.П. Бондарєв, М.М. Змисний, І.В. Кулик, А.В. Мащак, Н.І. Нестор, Л.Д. Озірковський, О.П. Шкілюк — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 34 c.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення лінійних кодів (КОДИ RZ, RZI)» з дисциплін «Теорія електричного зв'язку», «Основи теорії сигналів» для студентів спеціальностей «Телекомунікації» 6.050903 (автори Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Волочій Б.Ю., Мандзій Б.А., номер реєстрації 3859).
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення лінійних кодів (КОДИ NRZ, NRZI)» з дисциплін «Теорія електричного зв'язку», «Основи теорії сигналів» для студентів спеціальностей «Телекомунікації» 6.050903 (автори Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Волочій Б.Ю., Мандзій Б.А., номер реєстрації 3860).
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення лінійних кодів (КОДИ ТИПУ MANCHESTER)» з дисциплін «Теорія електричного зв'язку», «Основи теорії сигналів» для студентів спеціальностей «Телекомунікації» 6.050903 (автори Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Волочій Б.Ю., Мандзій Б.А., номер реєстрації 3861).
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення лінійних кодів (КОДИ AMI, HDB3)» з дисциплін «Теорія електричного зв'язку», «Основи теорії сигналів» для студентів спеціальностей «Телекомунікації» 6.050903 (автори Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Волочій Б.Ю., Мандзій Б.А., номер реєстрації 3882).
 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення лінійних кодів (КОДИ 2BQ1, 4B3T, 3B4B)» з дисциплін «Теорія електричного зв'язку», «Основи теорії сигналів» для студентів спеціальностей «Телекомунікації» 6.050903 (автори Бенч А.Я., Волочій Б.Ю., Мандзій Б.А., номер реєстрації 3881).

Вибрані наукові публікації:

 1. Хома Ю.В., Бенч А.Я. Порівняльний аналіз програмно-апаратного забезпечення алгоритмів глибокого навчання // Комп’ютерні системи та мережі. — 2019. — Вип. 1, No 1. — С. 97–102.
 2. Бондарєв А.П., Бенч А.Я., Мащак А.В. Розробка методики викладання та програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних особливостей розвитку технології Інтернету речей // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XX Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Одеса, 27–31 травня 2019 р.). — 2019. — C. 51–53.
 3. Бенч А.Я., Бондарєв А.П., Мащак А.В., Міськів*** М.В., Підвірний Б.О. Застосування давачів інерційного типу для оцінки параметрів серцебиття та дихання людини // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–29 травня 2020 р., Україна, Одеса. — 2020. — C. 52–56.
 4. Програмні засоби для створення інтерактивних презентацій / А. Бенч, О. Бенч // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали наук.-практ. конф., 18–19 лют. 2010 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 17–19.
 5. Line Codes Generator for Learning Purposes / Andriy Bench, Volodymyr Murak, Andriy Velhan, Roman Zhelyak // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XI Міжнародної конференції TCSET'2012, 21–24 лют. 2012, Львів-Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 78.
 6. Енергетичні спектри сигналів, що представляють україномовні тексти / Б.А. Мандзій, A. Бенч // Радіоелектроніка та телекомунікації : (зб.наук. пр.) / відп. ред. Б.А. Мандзій. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — С. 157–161. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; No 645). — Бібліогр. : 5 назв.
 7. Spectral characteristics of cyrillic letters encoded byline codes for digital transmission / B. Mandziy, A. Bench, Y. Lipinsky // System modelling and control : XIII Intern. conf., Oct. 12–14, 2009, Zakopane, Poland / Tech. Univ. of Lodz. — Lodz, 2009. — 4 p. — Bibliogr. : 1 title.
 8. Мандзій Б., Васильцов І., Бенч А.. Модель внутрішньої резистивно-індуктивної завади у кристалах мікросхем // Актуальні проблеми теоретичної електротехніки : наука і дидактика. Доповіді. — Львів. — 2001. — С. 54–58.
 9. Mandziy B., Vasiltsov I., Bench A. Analysis of Soft Faults’ Mathematical Model Based on Resistive-Inductive Model of Internal Noises in VLSI // Proceedings of the International Conference TCSET’ 2002. — Lviv-Slavsk. — 2002. — P. 42.
 10. Vasiltsov I., Mandziy B., Bench A. Approach to Solve the Reliability Problem at Packaging Level in the matrix VLSI // Proceedings of 23rd International Conference on Microelectronics. — Vol. 2. — Nis. — 2002. — P. 703–706.
 11. Vasiltsov I.V., Mandziy B.A., Glushko A.A., Bench A.Y. A Translator from the Finite State Mashine Editor // Proceedings of the 9th International Conference «MIXDES’2002». — Wroclaw. — 2002. —P. 229–232.
 12. Vasiltsov I.V. , Mandziy B.A. , Glushko A.A , Bench A.Y. The structure of the Software Tool for Reliability Increasing of Digital Devices Based on Elementary Coding // Proceedings of the VIIth International Conference «CADSM 2003». — Lviv-Slavske. — 2003. — P. 395–396.
 13. Mandzij B., Bencz A., Wasylcow I. Matematyczny model wewnentrznej zawady w macierzowym obwodzie // II Symposium «Modelowanie I symulacja komputerowa w technice». — Lodz. — 2003. — S. 125–128.
 14. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Метод оптимізації схем контролю цифрових комбінаційних пристроїв // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проєктування. Теорія і практика. — 1997. — No 327. — С. 221–230.
 15. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Підвищення надійності цифрових комбінаційних пристроїв // Технічна електродинаміка. Спеціальний випуск. — 1998. — С. 20–30.
 16. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бенч А.Я. Порівняння функціональної надійності схем цифрових комбінаційних пристроїв на етапі їх проектування // Электроника и связь. — 1998. — часть III, No 4. — С. 487–491.
 17. Васильцов І., Мандзій Б., Бенч А. Розподіл напруги завади в матричних ВІС з ортогональною топологією шин живлення та заземлення // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — 2001. — No 415. — С. 88–99.
 18. Мандзій Б.А., Бенч А.Я., Васильцов І.В. Аналіз математичної моделі збою логічного елемента із використанням моделі резистивно-індуктивної завади // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2002. — No 440. — С. 65–75.
 19. Мандзій Б.А., Якубенко В.М., Бобало Ю.Я., Бенч А.Я. Моделювання похибок елементної бази цифрових комбінаційних пристроїв та синтез їх схем контролю // Proceedings of 1-st International modeling school. — Rzeszow. — 1996. — P. 50.

Профілі

Контакти

вул. Професорська 2, м. Львів, 79013; 11-й н.к., кімн. 106

Тел.: +38 (032) 258-21-56

Е-mail: andriy.bench@gmail.com