Кіселичник Мирослав Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіселічник Мирослав Дмитрович
Kiselychnyk.jpg
к. т. н., доцент, професор кафедри, завідувач кафедри
Дата народження 27.04.1944 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність Радіотехніка
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1982 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Державні нагороди медалі «Ветеран труда» та «За спасение утопающих»

Кіселічник Мирослав Дмитрович —кадидат технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 27 квітня 1944 року.

В 1968р. закінчив Львівський політехнічний інститут і отримав спеціальність «Радіоінженер».

Наукова ступінь кандидата технічних наук присвоєна рішенням Ради в Московському інституті електронної техніки в 1982р.

За час роботи в ЛПІ пройшов всі щаблі науково-педагогічної роботи від завідувача лабораторією з 1966р. до професора кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання», багаторічний заступник завідувача кафедрою ТРР, а з лютого 2016 - завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає у вищій школі понад 40 років.

Підготував одного кандидата технічних наук.

Приймав участь в багатьох міжнародних науково-технічних конференціях та приймав активну участь в організації ряду конференцій Національного університету «Львівська політехніка».

У 1976-1977 рр. проходив наукове стажування у Вищій технічній школі (ČVUT) м. Прага ЧРСР. У 2010р. - проходив стажування на фірмі ALD, Tel Aviv, Israel.

Педагогічна діяльність

Опублікував понад 50 навчально-методичних розробок та понад 200 наукових публікацій. Автор 3-х монографій, 5-ти навчальних посібників з грифом МОН України та 3-х винаходів.


Читає курси лекцій та проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін

 • «Основи теорії електронних кіл»
 • «Схемотехніка аналогових та цифрових електронних засобів»
 • «Проектування пристроїв медичної радіоелектронної апаратури»
 • «Основи схемотехніки»

Керує дипломним проектуванням студентів.

Захоплення: краєзнавство, автотуризм, бджільництво

Нагороди та відзнаки

Pic 304.png 150px-Medal For The Rescue Of The Drowning.jpg

медаль СРСР «За спасение утопающих (1957р.),

медаль «Ветеран праці» (1985р.),

Грамота Львівської обласної державної адміністрації 2009 р., грамоти МОН України.

Напрям наукових інтересів

 • Багатокритеріальна оптимізація і багатофакторне математичне моделювання процесів проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв, теорія і практика забезпечення їх безвідмовності та якості.


Автор понад 190 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 3 авторські свідоцтва, дві монографії, 6 навчальних посібників (три з них з грифом Міністерства освіти і науки України).

Вибрані публікації

 1. Бобало Юрій Ярославович, Желяк Роман Іванович, Кіселичник Мирослав Дмитрович,Колодій Зеновій Олексійович,Мандзій Богдан Андрійович, Якубенко Василь Миколайович.Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл: Навч. посіб. / Державний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Вид-во Держ. ун-ту Львівська політехніка, 2013. —380с.
 2. Бобало Юрій Ярославович, Недоступ Леонід Аврамович, Кіселичник Мирослав Дмитрович. Якість, надійність радіоелектронної апаратури. Елементи теорії і методи забезпечення. — Л. : Вид-во Держ. ун-ту Львівська політехніка, 2013. —196с.
 3. Недоступ Леонід Аврамович, Лазько Оксана Володимирівна, Кіселичник Мирослав Дмитрович, Бобало Юрій Ярославович.Імпульсна і частотна діагностика коаксіальних ліній звязку: Навч. посіб. для студ. базових напрямків Радіотехніка та Телекомунікації / Державний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Вид-во Держ. ун-ту Львівська політехніка, 2000. —48с. — ISBN 966-553-026-7.
 4. Кіселичник Мирослав Дмитрович.Моделювання та оптимізація процесів формування і контролю якостірадіоелектронної апаратури. — Львів, 2001. — 166с. : рис. — 50 річчю радіотехн.ф-ту Національного ун-ту Львівська політехніка присвячено.. — Бібліогр.:с.162-166.. — ISBN 5-87332-128-0.
 5. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури [Текст] / Бобало Юрій Ярославович; Кіселичник Мирослав Дмитрович; Недоступ Леонід Аврамович;; ред. Л. А.Недоступ ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів : [б.в.], 1996. —168 с. — ISBN 966-514-016-7.
 6. Методика розрахунку надійності радіоелектронних пристроїв [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.напряму «Радіотехніка» / Недоступ Леонід Аврамович; Бобало Юрій Ярославович; Кіселичник Мирослав Дмитрович; Лазько Оксана Володимирівна; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 60 с.: рис. — Бібліогр.: с. 57. — ISBN966-553-440-8.
 7. Основи надійності радіоелектронних пристроїв [Текст] : навч. посібник для студ. радіотехн. спец. вузів України /Кіселичник Мирослав Дмитрович; Бобало Юрій Ярославович; Недоступ Леонід Аврамович; ред. Л. А. Недоступ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :[б.в.], 1998. — 219 с. — ISBN 966-553-176-Х.
 8. Y. Bobalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk Multicriterial optimization of processes for ensuring the quality ad reliability of radioelectronic devices. Acta Technika - 2015 -vol. 60. №1 -

p. 89-96

 1. M. Kiselychnyk Complex estimation of electronics qualyty 16 International Conferehce on Computational Problems of Electrical Engineering, 2015. p. 68-70
 2. Бобало Юрій Ярославович, Желяк Роман Іванович, Кіселичник Мирослав Дмитрович, Мандзій Богдан Андрійович, Якубенко Василь Миколайович. Основи радіоелектроніки: Навч. посіб. для студ. вищ. техн.навч. закл. / Національний ун-т Львівська політехніка / Богдан Андрійович Мандзій (ред.). — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка,2002. — 456с. : рис. — Бібліогр.: с. 455. — ISBN 966-553-014-3.
 3. Забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв шляхом комплексної оптимізації процесів виробництва/ Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник, Ю.Я. Бобало, О.В. Лазько // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С.124-130. — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Методика розрахунку надійності радіоелектронних пристроїв : Навч. посіб. / Л.А. Недоступ, Ю.Я. Бобало, М.Д.Кіселичник, О.В. Лазько; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 60 с. — Бібліогр.: с. 57 (3 назви).
 5. Оптимізація процесів забезпечення якості радіоелектронних пристроїв / Ю.Я. Бобало, Л.А. Недоступ, М.Д.Кіселичник, О.В. Лазько // Тр. Шестой междунар. науч.-практ. конф. «Современ.информ. и электрон. технологии», 23-27 мая 2004 г., Одесса, Украина. — Одесса,2005. — С. 258. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Generalized robust parameters distributionmodel on the base of gram-charlier end edgeworth series / L. Nedostup, Yu.Bobalo, O. Lazko, M. Kiselychnyk // Modelowanie i symulacja komputerowa wtechnice : IV Symp., todz, 2005. — todz, 2005. — S. 165-166. — Bibliogr.: 5titles.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; ХІ-й корпус, кімната 104


т. +38 (032) 258-21-56

e-mail: mkiselychnyk@polynet.lviv.ua