Ткаченко Роман Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ткаченко Роман Олексійович
2.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 5 січня 1950 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність Архітектура обчислювальних засобів
Галузь наукових інтересів Системи штучного інтелекту на основі нейроподібних структур геометричних перетворень
Кваліфікаційний рівень Інженер-електрик по ЕОМ
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Ткаченко Роман Олексійович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 5 січня 1950 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська— добрий рівень.

Досвід 48 років педагогічної та наукової діяльності

Учасник проектів МОН України в розробці інформаційних технологій

Член спеціазованої вченої ради Д 35.052.14

Освіта

2000 р. Д.т.н. Доктор наук (технічні науки); Державний університет «Львівська політехніка»

Дисертація. Спеціальність 05.13.06: «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (Тема: «Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням.»)

Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Грицик Володимир Володимирович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

1984 р. К.т.н. Кандидат наук (технічні науки); Львівський політехнічний інститут, факультетавтоматики

Дисертація. Спеціальність 05.13.05: «Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління (Тема: „Способи покращення характеристик функціональних перетворювачів.“)

1967-1972 р.р. Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики; спеціальність — Архітектура обчислювальних засобів; кваліфікація —Інженер-електрик по ЕОМ

Професійна діяльність:

2017 - поданий час — Завідувач кафедри інформаційних технологій видавничої справи; Національний університет «Львівська політехніка»

2011 - 2017 р.р. — Професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи; Національний університет «Львівська політехніка»

2002-2011 р.р. — Професор кафедри АСУ; Національний університет «Львівська політехніка»

1988-2002 р.р. Доцент кафедри АСУ; Національний університет «Львівська політехніка» (Львівський політехнічний інститут)

1979-1988р.р. Старший викладач кафедри АСУ ; Львівський політехнічний інститут

1972-1979р.р. Асистент кафедри АСУ ; Львівський політехнічний інститут

Міжнародні освітні проекти:

 • 2017 — донині — керівник по напряму "Інформатика" міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's regions (DocHub)" (номер проекту: 8 574064-EPP- 1-2016- 1-LT- EPPKA2-CBHE- SP)
 • 2016 — 2019 р.р. — керівник міжнародного гранту за програмою Erasmus+ "Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS)" (номер проекту: 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP)

Педагогічна діяльність

Керівництво дисертаційних робіт; розробка навчальних курсів

Курси, які викладає:

 • Нейронні мережі та елементи адаптивних систем
 • Математичні основи захисту документів від несанкціонованого доступу
 • Системи штучного інтелекту

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPGПочесна Грамота Міністерства освіти і науки України ( 2004, 2007 р.р.)

Наукові інтереси

 • Системи штучного інтелекту на основі нейроподібних структур геометричних перетворень

Профіль у:

Науково-дослідні роботи:

 • 2019 р. — виконавець прикладної НДР “Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів” (номер державної реєстрації: 0119U002256).
 • 2018 — 2019 рр. — виконавець прикладної НДР “Інтелектуальні інформаційні технології багаторівневого управління енергоефективністю регіону” (номер державної реєстрації: 0117U1004450).
 • 2016 р. — виконавець ГОСП-договору № 423 від 31.05.2016 "Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії за допомогою штучних нейронних мереж"
 • 2013 — 2014 рр. — виконавець НДР "Інструментальні засоби та інтелектуальні компоненти синтезу інтегрованих автоматизованих систем управління"
 • 2012 — 2014 рр. — виконавець фундаментальної НДР "Розвиток теорії синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів в робототехнічних системах" (номер державної реєстрації: 0112U001204).
 • 2009 — 2010 рр. — виконавець НДР "Високоефективні інформаційні технології видобування даних для соціально-економічних явищ та процесів"
 • 2007 — 2008 рр. — виконавець НДР "Нейромережні технології класифікації лексико-семантичної інформації для систем дистанційної освіти"
 • 2005 — 2006 рр. — виконавець НДР "Нейромережеві ситуаційні карти особливостей для візуалізації режимів в електроенергетичних системах енергопостачальних компаній"
 • 2003 — 2004 рр. — виконавець НДР "Використання нейромереж прямого поширення з неітераційним навчанням для прогнозування споживання електроенергії"
 • 2001 — 2002 рр. — виконавець НДР "Візуалізація мовних образів на основі нейромережевих технологій"

Вибрані публікації

 1. Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Zoia Duriagina, Natalya Shakhovska, Viacheslav Kovtun, Nataliia Lotoshynska. Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing. Applied Sciences. 2022; 12(10):5238. https://doi.org/10.3390/app12105238
 2. I. Izonin, R. Tkachenko, N. Shakhovska, B. Ilchyshyn, and K. K. Singh, “A Two-Step Data Normalization Approach for Improving Classification Accuracy in the Medical Diagnosis Domain,” Mathematics, vol. 10, no. 11, p. 1942, Jun. 2022, doi: 10.3390/math10111942.
 3. А. с. 114033 "Комп’ютерна програма “Гомогенні стекінгові ансамблі штучних нейронних мереж без навчання (Multi-GRNN)” / І. В. Ізонін, С. Б. Нагірний, Р. О. Ткаченко; заявн. І. В. Ізонін. – c202203246; заявл. 25.07.2022; опубл. 09.08.2022
 4. А. с. 114032 "Комп’ютерна програма “Гомогенні стекінгові ансамблі неітеративних нейроподібних структур з RBF розширенням входів (Multi-RBF)” / І. В. Ізонін, Б. В. Труш, Р. О. Ткаченко; заявн. І. В. Ізонін. – c202203245; заявл. 25.07.2022; опубл. 09.08.2022
 5. Tkachenko R., Izonin I., Kryvinska N., Dronyuk I., Zub Kh. “An Approach towards Increasing Prediction Accuracy for the Recovery of Missing IoT Data Based on the GRNN-SGTM Ensemble”, Sensors, 20(9), 2625, 2020. DOI: 10.3390/s20092625 (IF 3.031)
 6. Пелешко Д. Д. Вибрані методи передискретизації цифрових зображень : монографія / Д. Д. Пелешко, Р. О. Ткаченко, І. В. Ізонін, І. Г. Цмоць, І. В. Ізонін – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 200 с. ISBN 978-617-7617-28-9
 7. Нейромережеві засоби штучного інтелекту Ткаченко Р. О., Ткаченко П. Р., Ізонін І. В. / Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 204 с. – ISBN 978-966-941-011-5
 8. Roman Tkachenko, Ivan Izonin, Natalia Kryvinska, Valentyna Chopyak, Nataliia Lotoshynska, Dmytro Danylyuk. Piecewise-linear Approach for Medical Insurance Costs Prediction using SGTM Neural-Like Structure. In: Shakhovska N., Montenegro S., Estève Ya., Subbotin S., Kryvinska N., Izonin I.:. (Eds.): Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). Proceedings of the 1st International Workshop IDDM 2018. Lviv, Ukraine, November 28-30, pp.170-179, 2018, CEUR-WS.org
 9. R. Tkachenko, I. Izonin, P. Vitynskyi, N. Lotoshynska, and O. Pavlyuk, “Development of the Non-Iterative Supervised Learning Predictor Based on the Ito Decomposition and SGTM Neural-Like Structure for Managing Medical Insurance Costs,” Data, vol. 3, no. 4, pp. 1-14, Oct. 2018
 10. Tkachenko, R., Izonin, I.: Model and Principles for the Implementation of Neural-Like Structures based on Geometric Data Transformations. In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.578-587, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_58
 11. Roman Tkachenko, Hakan Cutucu, Ivan Izonin, Anastasіya Doroshenko, Yurii Tsymbal: Non-iterative Neural-like Predictor for Solar Energy in Libya. In: Ermolayev, V., Suárez-Figueroa, M. C., Ławrynowicz, A., Palma, R., Yakovyna, V., Mayr, H. C., Nikitchenko, M., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications. Proc. 14-th Int. Conf. ICTERI 2018. Volume I: Main Conference. Kyiv, Ukraine, May 14-17, pp.35-45, 2018, CEUR-WS.org 
 12. Tkachenko R., Doroshenko A., Izonin I.,Tsymbal Y., Havrysh B.: Imbalance Data Classification via Neural-like Structures of Geometric Transformations Model: Local and Global Approaches In: Hu, Z.B., Petoukhov, S., (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, vol.754, pp.112-122, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_12
 13. Патент на корисну модель 124680 Україна, G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності набору сценарних зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Веретеннікова Н.В., Березко О. Л., Ковалишин О.С.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201706713; заявл. 29.06.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
 14. Tkachenko R. Learning-based image scaling using neural-like structure of geometric transformation paradigm / Roman Tkachenko, Pavlo Tkachenko, Ivan Izonin, Yurii Tsymbal // Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing : Part of the Studies in Computational Intelligence book series / editors: Aboul Ella Hassanien, Diego Alberto Oliva. – Місце видання: Springer International Publishing, 2018. – N. 1, Vol. 730 . – P. 537-565 ISBN 978-3-319-63753-2, DOI 10.1007/978-3-319-63754-9
 15. Ткаченко Р. О. Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований / Р. О. Ткаченко, П. Р. Ткаченко, И. В. Изонин, Д. А. Батюк  // Управляющие системы и машины. – 2017. – № 1 (267). – C. 59-67.
 16. Патент на корисну модель 114017 Україна, МПК G 06 K 9/36 (2006.01) Спосіб зміни роздільної здатності зображень / Ткаченко Р. О., Ізонін І.В., Батюк Д.А., Сидоренко Р.В.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u201608823; заявл. 15.08.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4. – 6 с. : іл.
 17. Пристрій для визначення максимального числа з групи чисел Номер патенту: 103106 |Автори: -- Цмоць Іван Григорович, Ткаченко Роман Олексійович, Скорохода Олекса Володимирович | Мітки: визначення, групи, максимального, чисел, числа, пристрій| Опубліковано: 10.09.2013 | МПК: G06F 7/04, G06F 7/38
 18. Математична модель розрахунку параметрів комфортного житла в малоповерхових будівлях / Р.О. Ткаченко, М. В. Машевська // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT’2009, 15-17 жовт. 2009, Львів,Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ.технологій. — Л., 2009. — С. 114-116. -Бібліогр.: 8 назв. — Парал. тит. арк.англ.
 19. Нейроподібні структури машини геометричних перетворень у завданнях інтелектуального аналізу даних / А. В. Дорошенко, Р. О. Ткаченко // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. —Х. ; Херсон, 2009. — Т. 2. — С. 309-314.
 20. Паралельно-вертикальна реалізація багатошарових перцептронів з неінтераційним навчанням / Р. О.Ткаченко, І. Г. Цмоць, О. В. Скорохода // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. —Х. ; Херсон, 2009. — Т. 2. — С. 436-439.
 21. Синтез високоефективних багатошарових перцептронів з неітераційним навчанням / Р.Ткаченко, І. Цмоць, О. Скорохода // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2009. С 45-55. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 13 назв.
 22. Analysisof existent systems in researching genetic algorithms / R. Kryvyy, M. Lobur, S.Tkachenko // XVII Polish-Ukrainian conference on CAD in machinerydesign-implementation and educational problems : book of abstr., Krasiczyn,Oct. 9-10, 2009 / Warsaw Univ. of Technology, Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Warsaw,2009. — P. 23-24.
 23. Datacompression methods with using neurolike GTM structures / U. Polishchuk, P.Tkachenko, R. Tkachenko, I. Yurchak // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали П’ятої міжнар. конф. молодих вчен. MEMSTECH’2009,22-24 квіт. 2009, Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вежа і Ко, 2009. — C. 68-69.
 24. Featuresof the auto-associative neurolike structures of the Geometrical TransformationMachine (GTM) / U. Polishchuk, P. Tkachenko, R. Tkachenko, I. Yurchak //Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали П’ятої міжнар.конф. молодих вчен. MEMSTECH’2009, 22-24 квіт. 2009, Львів, Поляна, Україна /Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вежа і Ко, 2009. — C. 66-67.
 25. Вертикально-паралельні методи та структури для реалізації базових компонентів нейромережевих технологій реального часу / Р. Ткаченко, І. Цмоць, О. Скорохода // Техн. вісті/ Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 166-169. —Бібліогр.: 5 назв.
 26. Методи ізасоби підвищення ефективності нейромережевого ущільнення даних на прикладі зображень / У. В. Поліщук, Р. О. Ткаченко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр./ Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 277-284. —Бібліогр.: 7 назв.
 27. Оцінювання фізико-механічних характеристик поверхні програмними засобами штучного інтелекту / З. А. Дурягіна, Р. О. Ткаченко, О. Р. Ткаченко, Н. В. Щербовських// Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010.— Вип. 20.14. -С. 310-316. — Бібліогр.: 8 назв.
 28. Технологія нейрокомп’ютингу реального часу / В. Грицик, Р. Ткаченко, І. Цмоць //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 359-371. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 13 назв.
 29. Vertical-tabularimplementation of neural element for the synthesis of multilayer perceptronwith non-iterative learning / O. Skorokhoda, B. Balych, R. Tkachenko, I. Tsmots// Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci.and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ.Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 41.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 913

Tел.: +38 (032) 258-27-79

e-mail: roman.o.tkachenko@lpnu.ua