Вибрані публікації Стахіра П.Й.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Електролюмінісцентні характеристики органічних світлодіодів з наявністю інженерного інжекційного шару йодиду міді / З. Ю. Готра, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак, Д. Ю. Волинюк, М.Р. Гладун, Л. Ю. Возняк // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15квітня 2010 р. : тези доп. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010.— С. 24.
 2. Наноструктури GaSe<FeCl3> з магнітовпорядкованими «гостьовими» конфігураціями в температурному та електромагнітному полях / Н. Т. Покладок, І. І. Григорчак, О.І. Григорчак, Ф. О. Іващишин, П. Й. Стахіра // Сенсор. електроніка і мікросистем. технології. — 2010. — Т. 1 (7), № 4. — С. 68-78. — Бібліогр.: 38назв.
 3. Поведінка інтеркалатних гібридів конфігурації неорганічний напівпровідник — струмопровідний полімер в зовнішньому електричному та магнітному полях / Ф. О.Іващишин, І . І. Григорчак, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак // Органические инеорганические материалы для молекулярной электроники и нанофотоники : тез.докл. междунар. конф., Черкассы, 23-25 апр. 2010 / Черкас. нац. ун-т им. Б.Хмельницкого. — Черкассы, 2010. — С. 20-23. -Бібліогр.: 8 назв.
 4. Поведінка інтеркалатних гібридів конфігурації неорганічний напівпровідник-струмопровідний полімер в зовнішньому електричному та магнітному полях / Ф. О.Іващишин, І. І. Григорчак, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак // Вісн. Черкас. ун-ту.Сер. Хімічні науки. — 2010. — Вип. 175. — C. 48-51. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Структура і випромінювальні властивості нанорозмірних композитів поруватий кремній — поліфенілацетилен / О. І. Аксіментьева, Л. С. Монастирський, В. П. Савчин, П.Й. Стахіра, Л. І. Ярицька, М. Р. Павлик // Фізика і хімія твердого тіла. —2010. — Т. 11, № 3. — С. 690-695. — Бібліогр.: 15 назв.
 6. Characteristic sof organic light emitting diodes with copper iodide as injection layer / P.Stakhira, V. Cherpak, D. Volynyuk, F. Ivastchyshyn, Z. Hotra, V. Tataryn, G.Luka // Thin Solid Films. — 2010. — Vol. 518, iss. 23. — P. 7016-7018. —Bibliogr.: 24 titles.
 7. The electrical characteristics of bistable device based on ZnO/HfCVNiPc/Al memorycell / Z. Hotra, V. Cherpak, P. Stakhira, G. Louka, G. Pakhomov, N. Kostiv //Electronic processes in organic materials : abstr. 8th Intern. conf., Synyogoraresidence, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, May 17-22, 2010 / ed. Ya. A.Vertsimakha. — К. : Наук. світ, 2010. — P. 271.
 8. Electrical properties of phthalocyanine based sandwich cells with embedded ultrathinmetallic layer / G. L. Pakhomov, V. V. Travkin, M. V. Abanin, P. Yo. Stakhira,V. V. Cherpak, D. Volynyuk // Electronic processes in organic materials :abstr. 8th Intern. conf., Synyogora residence, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine,May 17-22, 2010 / ed. Ya. A. Vertsimakha. — К. : Наук. світ, 2010. — P. 32-33.— Bibliogr.: 1 title.
 9. Growth and properties of conducting polyaniline thin films obtained by means of ionicsputtering in crossed electrical and magnetic fields / Z. Hotra, P. Stakhira,V. Cherpak, D. Volynyuk, V. Belukh, O. Aksimentyeva, B. Tsizh, L. Monastyrskyi// Rev. Advanced Materials Science. — 2010. — Vol. 23, № 2. — P. 180-184. —Bibliogr.: 23 titles.
 10. The influence of oxygen doping of channel of organic field-effect transistor basedon nickel phthalocyanine on the output parameters / P. Stakhira, V. Cherpak, G.Pakhomov,D. Volynyuk, Z. Dutchak, M. Hladun // Сучасні проблемирадіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар.конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -C. 334. — Bibliogr.: 6titles. — Парал. тит. арк. англ.
 11. Long times tability of ITO/NiPc/ZnO/Al devices with ZnO buffer layer formed by atomiclayer deposition technique-impedace spectroscopy analysis / Z. Yu. Hotra, P.Yo. Stakhira, I. I. Grygorchak, V. V. Cherpak, F. O. Ivastchyshyn, D. Yu.Volynyuk, G. Luka, M. Godlewski,E. Guziewicz, G. L. Pakhomov // MaterialsScience and Engineering B. — 2010. — Vol. 172, iss. 3. — P. 272-275. —Bibliogr.: 26 titles.
 12. Organiclight emitting diodes fabricated with a1,3-diphenyl-5-(4-hydroxy-3,5-di-tret-butylphenyl)-pyrazoline-2 (3) as holetransport layer / V. Cherpak, P. Stakhira, D. Volynyuk, S. Khomyak, L. Voznyak// Baltic polymer symposium : progr. and abstr., Sept. 8-11, 2010, Palanga,Lithuania / Kaunas Univ. of Technology, Vilnius Univ. — Kaunas, 2010. — P. 159.
 13. Organiclight emitting diodes with copper iodide an injection layer / Z. Hotra, P.Stakhira, Ya. Vertsimaka, V. Cherpak, D. Volynyuk, L. Voznyak // Electronicprocesses in organic materials : abstr. 8th Intern. conf., Synyogora residence,Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, May 17-22, 2010 / ed. Ya. A. Vertsimakha. — К. :Наук. світ, 2010. — P. 265.
 14. Photovoltaiccells based on nickel phthalocyanine and zinc oxide formed by atomic layerdeposition / Z. Yu. Hotra, P. I. Stakhira, G. L. Pakhomov, V. V. Cherpak, G.Luka, D. Volynyuk, M. Godlewski, E. Guziewicz // Centr. Europ. J. Physics. —2010. — Vol. 8 (5), iss. 5. — P. 798¬803. — Bibliogr.: 29 titles.
 15. Phthalocyanine-based photoelectrical cells: effect of environment on power conversion efficiency /G. L. Pakhomov, L. G. Pakhomov, V. V. Travkin, M. V. Abanin, P. Yo. Stakhira,V. V. Cherpak // J. Materials Science. — 2010. — Vol. 45, iss. 7. — P.1854-1858. — Bibliogr.: 18 titles.
 16. The properties of tris (8-hydroxyquinoline) aluminum organic light emitting diodewith undoped zinc oxide anode layer / G. Luka, P. Stakhira, V. Cherpak, D.Volynyuk, Z. Hotra, M. Godlewski, E. Guziewicz, B. Witkowski, W. Paszkowicz, A.Kostruba // J. Appl. Physics. −2010. — Vol. 108, iss. 6. — P. 064518-1-64518-4.— Bibliogr.: 31 titles.
 17. Structureand conductivity of the polyaniline-GaSe hybrid nanocomposites / O. I.Aksimentyeva, P. Y. Demchenko, P. Yo. Stakhira, V. P. Savchyn, O. O. Balytskyi// Elect-ronic processes in organic materials : abstr. 8th Intern. conf.,Synyogora residence, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, May 17-22, 2010 / ed. Ya.A. Vertsimakha. — К. : Наук. світ, 2010. -P. 153-154. — Bibliogr.: 2 titles.
 18. Technologydevelopment of organic photosensitive structures and study of theirelectrophysical properties / Z. Hotra, P. Stakhira, V. Cherpak, D. Volynyuka,M. Skoczylas // Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. — 2010. —№ 8. — S. 133-136. — Bibliogr.: 17 titles.
 19. Готра З.Ю, Стахіра П.Й., Павлишин О.В. Оптичне гасіння термофотопровідності в напівпровідникових кристалах InSe // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки» .-1998.- № 325.- С.46-50.
 20. Стахіра П.Й., Павлишин О.В. Методика експериментальних досліджень термофотопровідності// Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Сер. "Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки«.- 1999.- № 362- С.84-87.
 21. Готра З.Ю., Стахіра Р.Й., Стахіра П.Й., Павлишин О.В. Планарно- дифузійний ультрафіолетовий фотоприймач // Вісник Державного університету «Львівськаполітехніка». Сер. «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — 1995. — № 289. — С.18 — 21.
 22. Патент України на винахід № 23308А. Спосіб зміни динамічної провідності напівпровідникового матеріалу. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Павлишин О.В. Заявкана винахід 97052299 від 19.05.97, Бюл. "Промислова власність".- № 4.— 1998р.
 23. Заявка на видачу патенту на винахід № 94086685. Спосіб виготовлення інтегральног оперетворювача оптичного сигналу. Готра З.Ю., Лихобабін М.П., Стахіра П.Й.,Павлишин О.В. // Бюл. "Промислова власність".- 1996р.- № 1.- С.2.107.
 24. Заявка на видачу патенту на винахід № 94127860. Регулятор рівня струму. Готра З.Ю.,Лихобабін М.П., Стахіра П.Й., Павлишин О.В. // Бюл. "Промислова власність«.- 1997р.- № 1.- С.2.72.
 25. Gotra Z.,Stakhira P., Tokarev I., Proszak W. Formation of heterostructure of A3B6 semiconductor compounds by surface laser modification // Optics and Lasers inEngeneering. — 2001. — № .36. — Р.299-302.
 26. SavchynV.P., Stakhira P.J., Berchenko N.N. Thermal and plasma nitridation of GaSecrystal // Vacuum. — 2002. — Vol.67. — P.69-73.
 27. Данилов А., Кособуцький П., Прохоренко С., Стахіра П.. Акустична емісія в кристалах GaAs при неперервній лазерній дії // Фізичний збірник НТШ. — 2001.- Т.4.-С.331-335.
 28. Stakhira P., Stakhira R. Dynamics of modulation spectrums of piezophotoconductivity ofmonopolar semiconductor // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2002. — № 458. — С.250-255.
 29. Аксіментьєва О., Конопельник О., Гриців М., Стахіра П., Черпак В., Дорош О. Оптичні елементиз електрохромним полімерним шаром // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та прилади тердотільної електроніки». — 2003. — № 491. — С.15-19.
 30. StakhiraP. Y., Vertsimaha Ya.I., Aksimentyeva O.I., Cizh B.R., Cherpak V.V. Hybridsolar cells based on dispersed InSe- polyaniline composites // Фізика і хімія твердого тіла. — 2005. — № 1. — С. 55-61.
 31. Mykytyuk Z., Aksimentyeva O., Stakhira P., Cherpak V., Fechan A., Konopelnik O., FomenkoV., Hlushyk I. Electrooptical characteristics of the novelty system: ionicdoped liquid crystal conductive polymer // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки». — 2004. — № 512. — С.57-61.
 32. Стахiра П.Й., Аксiментьєва О.I., Дорош О.Б., Савчин В.П., Черпак В.В., Конопельник О.I. Властивостi гетеропереходiв на основi неорганiчних та органiчних напiвпровiдникiв: гетероструктура полiфенiлацетилен — InSe:Ag // Укр. фiз. журн. — 2004. -Т. 49,№ 11. — С.1116-1120.
 33. StakhiraP. Y., Cherpak V. V., Vertsimakha Ya. I., Aksimentyeva O. I., Dorosh O. B.,Savchyn V. P. Photovoltaic Properties of Conducting Polymer-(InSe)Heterostructures // Mol. Cryst. Liq. Cryst. — 2005. — Vol. 426. — Р.277—285.
 34. AksimentyevaO., Konopelnik O., Cherpak V., Stakhira P., Fechan A., Hlushyk I. Conjugayedpolyaminoarenes as an electrochromic layer for non-emissive displays // UkrainianJournal of Physical Optics. — 2005. — Vol.6, № 1. — Р. 27-33.
 35. MykytyukZ., Aksimentyeva O., Stakhira P., Cherpak V., Fechan A., Konopelnik O.Electrooptical characteristics liquid crystal — conductive polymer structure //Proceedings of SPIE. — 2004. -Vol. 5565. — Р.365-368.
 36. Патент№ 7842. Україна, МПК С08G61/10, C08F138/00. Спосіб одержання функціональних плівок поліпарафенілену на оптично прозорих поверхнях / Аксіментьєва О.І.,Конопельник О.І., Стахіра П.Й. Опубл. 15.07.2005. — Бюл. № 7.
 37. АksimentyevaO.I, Konopelnyk O.I., Stakhira P.Y., Tsizh B.R. Doping-Induced Absorption inthe Polyphenylacetylene Films // Ukrainian Journal of Physical Optics. — 2005.— Vol.6, № 3. — Р.114-118.
 38. Глушик І.П., Аксіментьєва О.І., Стахіра П.Й., Фечан А.В., Черпак В.В. «Електронні процеси в плівках електропровідних поліаміноаренів у протонних електролітах» //Фізика та хімія твердого тіла. — 2005. — Т.6, — № 3. — С. 455-460.
 39. Стахіра П.Й., Шандра З.А., Черпак В.В. Гетероструктури GaSe-GaN, отримані методом іонного розпилення в схрещеному електромагнітному полі // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. — 2005. — № 3. — С. 82-86.
 40. Глушик І.П., Стахіра П.Й., Аксіментьєва О.І., Микитюк З.М., Фечан А.В., Черпак В.В. Оптичніспектри поліаніліну в середовищах з різним водневим покажчиком // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Електроніка». — 2005.-№ 532.- С. 81-85.
 41. Аксіментьєва О. І., Глушик І. П., Готра З. Ю., Стахіра П. Й., Черпак В. В. Газовий сенсор наоснові гетероструктури поруватий кремній-поліанілін // Східно-Європейськийжурнал передових технологій. — 2005. — № 17. — С.127-129.
 42. Патент №10131. Україна, МПК С08G61/10, C08F138/00. Оптичний елемент з електрохромним полімерним шаром / Аксіментьєва О.І., Конопельник О.І., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Фечан А.В. — № 200500105; Опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9.
 43. Стахіра П.Й. Готра З.Ю., Глушик І.П.Аксіментьєва О.І., Черпак В.В., Фечан А.В. Кінетикаоптичного відгуку при абсорбції аміаку в плівці поліаніліну // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії таприлади твердотілої електроніки». — 2005.- № 542.- С.3-7.
 44. Стахіра П.Й., Черпак В.В., Фоменко В.Л. Кінетичні та фотоелектричні властивості шаруватих напівпровідників, лазерно інтеркальованих нікелем // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Елементи теорії таприлади твердотілої електроніки». — 2005. — № 542. — С.8-13.
 45. Готра З.Ю., Стахіра Р.Й., Стахіра П.Й., Павлишин О.В. Моделювання термофоторезистивного ефекту в напівпровідниках // II Українсько- польський семінар з питань фізики та хімії матеріалів. Львів: Шацьк.- 1996.- С11.
 46. Gotra Z.,Stakhira R. , Stakhira P., Pavlishin O. Thermophotoresistive effect insemiconductors // Proc. of 1- st International Modelling School of AMSE. —Alushta (Ukraine). — 1996. — Р. 59- 62.
 47. Gotra Z.,Stakhira P., Stakhira R., Pavlishin O., Kalita W. Zjawiska Termo- Fotorezystywnew Elementach Optoelectronicznych // VI Konferencja Naukowa: Technologia Elektronowa. — Krynica (Poland).- 1997.- V.2.- Р. 82- 85.
 48. StakhiraP., Stakhira R., Pavlishin O., Blad G., Klepacki D. Czyjniki Natezenia Oswietlenia na Bazie Krystalow Warstwowych // VI Konferencja Naukowa:Technologia Elektronowa. — Krynica (Poland). — 1997.- V.2.- Р. 760- 763.
 49. StakhiraP., Shandra Z. Studies of potentials distribution in Pennih’s cell withsectional anode // Proc. of 5-nd International Symposium on Microelectronic Technology and Microsystems. — Pitesti (Romania). — 2001. — Р. 39-45.
 50. Balitskyy O., Berchenko N., Savchyn V., Stakhira P. The processes of GaSe lared crystalnitridation // II International Seminar on Semiconductor SurfacePassivation-SSP’2001. — Ustron (Poland). — 2001. — Р.43.
 51. AksimentyevaO., Konopelnik O., Grytsiv M., Stakhira P., Cherpak V., Fechan Charge transportprocesses in the sensor materials based on conjugated polyaminoarenes //Sensors & their Applications XII. — Limeric (Ireland).- 2003. — P.23.
 52. MykytyukZ., Aksimentyeva O., Stakhira P., Cherpak V., Fechan A., Konopelnik O.Electrooptical characteristics liquid crystal — conductive polymer structure //Abstract of XV Conference on Liquid Crystals, Chemistry, Physics andApplications. — Zakopane (Poland). — 2003.- Р. 56.
 53. StakhiraP.Y., Aksimentyeva O.I., Vertsimakha Ya.I., Tsihz B.R. Heterostructures basedon conducting polymer films on the surface of inorganic semiconductors // Тези X Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок (МКФТТП-X). —Івано-Франківськ (Україна). — 2005.- С.216-217.
 54. Конопельник О.І., Аксіментьєва О.І., Стахіра П.Й. Вплив легування на оптичні спектри плівок поліфенілфцетилену // Тези X Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок (МКФТТП-X). — Івано-Франківськ (Україна). — 2005.- С. 255.
 55. StakhiraP., Aksimentyeva O., Cherpak V. // Photo-induced conductivities in surfacepolyaniline layer on the porous silicone // Материалы Международной конференции «Кристаллические материалы», ICCM’2005. — Харьков (Украина). — 2005.- С. 34.
 56. StakhiraP.Y., Aksimentyeva O.I., Dorosh O.B., Savchyn V.P. Photovoltaic properties ofconducting polymer-(InSe) heterostructures. Abstract of 5-th Conference«Electronic processes in organic materials» ICEPOM. — Kyiv (Ukraine). — 2004. —Р.83.
 57. StakhiraP.Y., Vertsimakha Ya.I., Aksimentyeva O.I., Dorosh O.B. Photoelectricalproperties of dispersed InSe-polyphenylacetylene composites // Abstract of 5-thConference «Electronic processes in organic materials» ICEPOM. — Kyiv(Ukraine).- 2004.- Р.10.
 58. StakhiraP., Gotra Z., Cherpak V., Fechan A.. Optical and electrooptical characteristicsof system based on liquid crystal and photosensitive semiconductor powder ofsubmicrone size // Abstract of 20th International Liquid Crystal Conference. — Ljubljana(Slovenia). — 2004.- Р.75.
 59. StakhiraP., Aksimentyeva O., Bakhmatyuk O., Smertenko P., Cherpak V. Exiton processesin heterostructure based on porous silicone// Abstract of 6th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter. — Cracow (Poland). —2004.-Р. 122.
 60. HlushykI., Mykytyuk Z., Aksimentyeva O., Stakhira P., Cherpak V. Hural V. Theinfluence thickness on an optical characteristics and structure of polyanilinefilm // Тези ІІІ міжнародної конференції з оптоелектронних інформаційних технологогій «PHOTONICS-ODS» 2005«. — Вінниця (Україна). — 2005.- С. 41.
 61. StakhiraP, Mykytyuk Z., Cherpak V., Volynuk D. Photoelectrical properties of compositeson the base of liquid crystal, conductive polymer — microdispersedsemiconductor // ІІІ міжнародна конференція по оптоелектронним інформаційним технологогіям «PHOTONICS-ODS» 2005« — Вінниця (Україна). — 2005.- С.45.
 62. StakhiraP.Y., Aksimentyeva O.I., Tsiz B.R., Cherpak V.V. Photovoltaic characteristicsof the new sensing heterostructure based on InSe, GaSe — layered crystals //Sensors and Photonics for Applications in Industry, Life Sciences, and Communications. — Boston, Massachusetts (USA).-2005. — Р.121.
 63. MykytyukZ., Aksimentyeva O., Hlushyk I., Fechan A., Cherpak V. Sensitive element of pHsensor // International Congress on Optics and Optoelectronics. — Warsaw(Poland). — 2005. — Р.47.
 64. AksimentyevaO.I., Hlushyk I.P., Stakhira P.Y., Martyniuk G.V., Fechan A.V. New pH opticalsensor for medicine and environment monitoring application based on the thinconducting polymer films // IX Polish-Ukrainian Symposium «Theoretical and Еxperimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application». — Sandomerz (Poland). — 2005. — P.10