Покладок Надія Теофілівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Покладок Надія Теофілівна
Дата народження 1967 р.
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність електрофізика
Галузь наукових інтересів фізика ієрархічних мультишарових3D-наноструктур, технологія пристроїв молекулярної енергетики та квантової когерентної спінтроніки.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий співробітник Григорчак Іван Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики.
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Покладок Надія Теофілівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась у 1967 році.

У 1991 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу .

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «3d-інтеркаляційна модифікація шаруватих кристалів для пристроїв спінтроніки та молекулярної енергетики»

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник Григорчак Іван Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики.

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Oсновний напрям наукових досліджень — фізика ієрархічних мультишарових 3D-наноструктур, технологія пристроїв молекулярної енергетики та квантової когерентної спінтроніки.

Основні публікації

Авторка і співавторка близько 13 наукових праць та 2 методичних розробок, 1-го патенту, учасниця 7-ти наукових конференцій

Серед них:

 1. Іоністор та спосіб обробки матеріалу для його електродів/ Номер патенту: 96174; Опубліковано: 10.10.2011// Автори: Швець Роман Ярославович, Григорчак Іван Іванович, Покладок Надія Теофілівна, Понеділок Григорій Володимирович
 2. Структура и физические свойства селенида галлия, лазерно интеркалированного никелем / Н.Т.Покладок, И.И. Григорчак, Б.А. Лукиянец, Д.И. Попович // Физика твердого тела. — 2007. — Т. 49, № 4. — С. 681 – 684.
 3. Peculiarites of magnetoresistance in single cristals InSe and GaSe, laser intercalated by chrome / N.T. Pokladok I.I. Grygorchak, B.A. Lukiyanets, D.I. Popovych, R.I. Ripetskyy // Міжнародний науковотехнічний журнал «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології». — 2008. — Т. 15, № 1. — С. 1141–18.
 4. Гігантський магніторезистивний ефект в напівпровідниках з магнітоактивними нанопрошарками / Н.Т. Покладок, І.І. Григорчак, Д.І. Попович, Я.М. Бужук, І.М. Будзуляк // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2008. — Т. 6, № 1.— С. 9–16.
 5. Покладок Н.Т. Гібридні мезо/нано масштабовані структури з почерговими напівпровідниковими і магнітоактивними зонами: формування та магніто-імпедансний відгук / Н.Т.Покладок, І.І. Григорчак, Д.І. Попович // Фізична інженерія поверхні. — 2009. — Т. 7, № 1-2. — С. 60–68.
 6. Влияние магнитного поля на термодинамические и кинетические параметры интеркаляции селенида галлия никелем /Н.Т. Покладок, И.И.Григорчак // Журнал физической химии. — 2009. — Т. 83, № 3. — С. 575–579.
 7. Интеркалатные структуры с δ —топологической зоной чередующихся полупроводниковых и магнитоактивных нанослоев и их импедансное поведение в магнитном и электрическом поле / Н.Т.Покладок, И.И.Григорчак, Я.М. Бужук // Журнал технической физики. — 2010. — Т. 80, № 2. — С. 77–82.
 8. Вплив фізико-хімічної модифікації активованого вугілля трихлоридом заліза на структуру і параметри подвійного електричного шару межі його розділу з електролітом / Н.Т.Покладок, І.І. Григорчак, М.В. Матвіїв, Ю.О. Кулик, В.В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. — 2009. — Т. 10, № 4. — С. 889–895.
 9. Покладок Н.Т Наноструктури GaSe<FeCl3> з магніто впорядкованими «гостьовими» конфігураціями в температурному та електромагнітному полях /Н.Т.Покладок, І.І. Григорчак, О.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, П.Й. Стахіра // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. — 2010. — Т.1(7), № 4. — С. 68–78.
 10. Вплив магнітного поля на термодинамічні та кінетичні параметри формування і фізичні властивості інтеркалатів CoxGaSe /Н.Т.Покладок, І.І. Григорчак, І.М. Будзуляк, Б.К. Остафійчук // Фізика і хімія твердого тіла. — 2010, — Т. 11, № 3. — С. 580–587.
 11. Спін-залежні кінетичні та поляризаційні процеси в наноструктурах з почерговими напівпровідниковими та магнітоактивними прошарками / Н.Т. Покладок, І.І. Григорчак, Р.Й. Ріпецький, Я.М. Бужук, Ю.О. Кулик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроніка. — 2006. —№ 558. — С.113—118.
 12. Formation of nanosystems for higly capacity generating of energy and spintronic devices / I. Grygorchak, B.Lukiyanets, A. Pidluzhna, N. Pokladok, M. Matvijiv, I. Bordun // Proc. International workshop on nanostructured materials «Nanomat 2006», 21 — 23 June 2006. — Antalya, Turkey, 2006. — P. 83.
 13. Заявка № а200907578. Україна. /Іоністор та спосіб його виготовлення. / І.І.Григорчак, Н.Т.Покладок, Г.В.Понеділок, Р.Я.Швець. Заявлено 20.07.2009. Опубл. Промислова власність № 7, 2010

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)