Прохоренко Сергій Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Прохоренко Сергій Вікторович
Prohorenko.jpg
професор, д.т.н., к.ф-м.н.
Дата народження 20 листопада 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університету ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1992 р.
Галузь наукових інтересів Дослідження будови та теплофізичних властивостей розтоплених металів; процесів кристалізації та формоутворення; методики неруйнівного контролю; підвищення точності вимірювання температури, розроблення нового типу реперних точок температури.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник заслужений винахідник України, доктор технічних наук,професор Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Прохоренко Сергій Вікторович — професор, доктор технічних наук, к.ф-м.н. кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Serhiy W. PROKHORENKO

orcID: 0000-0002-8539-1287

Scopus Author ID: 6603218592

Web of Science ResearcherID : C-5909-2019

Загальні відомості

Дата народження 20 листопада 1970 року.

Закінчив 1992 року Львівський державний університет ім.Ів.Франка, де у 1996 році отримав звання кандидата фіз-мат. наук

Тема кандидатської дисертації: Структура та фізичні властивості біля евтектичних літієвих розплавів [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук:01.04.13 / Прохоренко Сергій Вікторович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 164 л.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Степан Іванович Мудрий, Львівський державний університет ім. Ів. Франка

Із грудня 1999 р. — у лавах Львівської політехніки.

30 вересня 2005 р. захистив докторську дисертацію.

Тема докторської дисертації: Теплофізичні засади стабілізації процесів топлення-кристалізації евтектичних стопів для створення реперних точок температури [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.11.04 / Прохоренко Сергій Вікторович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 330 арк.:рис.

Науковий консультант: заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Основні лекційні курси

Аналогові та цифрові засоби вимірювання

Комп’ютеризація вимірювань та мікропроцесорна техніка

Засоби вимірювання у промисловості та екології

Напрямки наукової роботи:

Сфера наукових зацікавлень:

 • дослідження будови та теплофізичних властивостей розтоплених металів;
 • процесів кристалізації та формоутворення;
 • методики неруйнівного контролю;
 • підвищення точності вимірювання температури, розроблення нового типу реперних точок температури.

Дослідницькі уміння:

Техніка фізичного експерименту:

 • вакуумна техніка, печі;
 • температурні вимірювання металевих та високотемпературних об’єктів;
 • вимірювання їх теплофізичних властивостей.

Технології неруйнівного контролю:

 • дослідження процесів руйнування конструкційних матеріалів за допомогою акустико-емісійного діагностування;
 • ультразвукова діагностика;
 • вихрострумове, магнітно-порошкове та пенентрантне діагностування.

Дослідження структури матеріалів.

Дослідження та інтерпретація результатів:

 • високотемпературний рідинний дифрактометер;
 • двокристальний високотемпературний дифрактометер;
 • високотемпературний рідинний віскозиметер;
 • високотемпературний та стандартний металографічний мікроскоп;
 • сканінговий електронний мікроскоп, мікрозонд;
 • рентгенівський спектральний аналіз;
 • диференціальний термічний аналіз;
 • сканінговий мікрокалориметер;
 • акустико-емісійне діагностування фазових переходів;
 • комп’ютерна симуляція структури металу та температурних полів у околі температури фазового переходу;
 • дослідження трансформації структури та теплофізичних властивостей кристалічних матеріалів, сформованих з енергетично-обробленого розплаву.

Вибрані публікації

Роботи, опубліковані у наукових часописах та матеріалах конференцій: 180.

Кілька значущих:

 1. Прохоренко В.Я., Талан С.В., Прохоренко С.В. Вплив пластичної деформації на фізичні властивості термоелектричних матеріалів. //Вісник Державного університету «Львівська Політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів: Вид. ДУ «Львівська політехніка». № 359. 1999. — C.88-91.
 2. Прохоренко С. Методика комплексних досліджень теплових та акустичних ефектів при змінах структури. // Journal Solidification of Metalsand Alloys. 2000. 2. — № 43. — P.473-478.
 3. Прохоренко В., Былица А., Прохоренко С. Тепловая, звуковая и магнитная обработка расплавов с целью улучшения качества литья. //Journal Solidification of Metals and Alloys. 2000. 2. — № 43. — P.479-486.
 4. Бабак В., Филоненко С., Прохоренко С. Аппаратно-компьютерная система для дифференциального термического анализа легкоплавких металлов и сплавов с регистрацией акустической эмиссии. // Вісник Київського університету цивільної авіації. 2000. — № 1 2 (6). — С.75-78.
 5. Прохоренко В.Я., Рощупкин В.В., Покрасин М.А., Прохоренко С.В., Котов В.В. Жидкий галлий: перспективы использования в качестве теплоносителя (обзор) // Теплофизика высоких температур. 2000. — T. 6, — № 6. — C.991-1005.
 6. Prokhorenko S.V., Mudry S.I. Metal Melts at the Clustersand Fractals Representation. // Acta Metalurgika Slovaca. 2001. 7. — p.422—426.
 7. Прохоренко С., Стадник Б., Бояр З. Контроль гравітаційної седиментації робочого елементу температурного репера з використанням методики акустичної емісії // Вимірювальна техніка та метрологія. 2002. — № 59. — C. 76-80
 8. Прохоренко С., Стадник Б. Гомогенізація евтектичного розтопу температурного репера шляхом віброобробки //Вимірювальна техніка та метрологія. 2002. — № 61. — С. 44-46.
 9. Прохоренко С., Панас А., Стадник Б. Вплив перегріву надплавленням на параметри фазового переходу для евтектичного температурного репера. // Вимірювальна техніка та метрологія. — 62, 2003, — С.39-41.
 10. Прохоренко С.В. Автоматична система контролю та забезпечення стабільності роботи мобільного евтектичного температурного репера//Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». 2004. — № 523. — C.124 127.
 11. В.Я.Прохоренко, И.П.Паздрий, С.В.Прохоренко. Особенности Использования Жидкометаллических Сенсоров Температуры. //Приборы. 2005. — 6. — С.28-32.
 12. С.В.Прохоренко. Термодинамическое состояние расплавов в связи с их структурной трансформацией под влиянием температуры и вибраций. //Теплофизика высоких температур. 2005. 43, — № 5. — С. 702–707.
 13. Prokhorenko S., Prokhorenko V., Mudry S., Halczak W.,Panas A., Lutsyshyn T., Wojturski J. Effects of outside energetic treatment ofmetal melts on the process of crystallization, analyzed by AE-method andmelting plateau stabilization //Journal of Materials Processing Technology. 2006. — 175, — P.341-344.
 14. Prokhorenko V., Prokhorenko S., Mydryj S., Kochubei V.,Navotska J., Panas A. The thermal physical properties and strukture of In-In2Bieutectic at melting-crystallization process // Archives of foundry engineering. 2007. Vol.7, Issue 2. — C. 173-176.
 15. Burdakin A., Khlevnoy B., Samoylov M., Sapritsky V.,Ogarev S., Panfilov A., Prokhorenko S. Influence of preceding energy treatmenton subsequent melting plateau of gallium-based eutectic fixed points//International Journal of Thermophysics, Vol.29, 3, 2008, — p.958-968.
 16. V. Prokhorenko, S. Prokhorenko, S. Mudry, E. Sherehiy,T. Dominyuk. Scanning Thermoelectric and Acoustic Emission diagnosis ofStructural inhomogeneities of Thermocoupless Materials. //J. Archives ofFoundry, Volume 10, Special Issue 1, 2010, — p.381-386

Контакти

79013 Україна, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, НУ «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології»

Тел.: (032)-272-92-70, (032)-2582-619

e-mail: Serhii.V.Prokhorenko[АТ]LPnu.ua