Фечан Андрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фечан Андрій Васильович
Fechan.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 07.01.1969р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990р.
Спеціальність електронна техніка
Галузь наукових інтересів рідкокристалічний стан речовини та застосування рідких кристалів у пристроях обробки та відображення оптичної інформації.
Кваліфікаційний рівень Інженер електронної техніки
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра програмного забезпечення

Фечан Андрій Васильович —доктор технічних наук професор кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

 • Народився в м. Львові 7 січня 1969 року.
 • З 1975 до 1985 навчався в львівській середній школі № 55.
 • В 1990 р. закінчив із відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженер електронної техніки».
 • В 1993 р. закінчив аспірантуру Державного університету «Львівська політехніка».
 • В 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук в Інституті Фізики Національної Академії Наук України(м. Київ).
 • У 2002 р. отримав грант Європейської Наукової Асоціації INTAS.
 • У рамках проекту проводив наукові дослідження в галузі фізики рідких кристалів в університеті П’єра та Марії Кюрі (Париж, Франція).
 • В 2007 році отримав вчене звання доцента.
 • У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у галузі рідкокристалічної оптоелектроніки у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • З 2013 року професор кафедри електронних приладів.
 • В 2016 році отримав вчене звання професора.

З 2018 року професор кафедри програмного забезпечення.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: Фізичні процеси при холестерико-нематичному переході в сильнополярних індукованих холестериках: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.15/ Державний ун-т «Львівська політехніка». — К., 1999. — 129л. — Бібліогр.: л.121-129.

Тема докторської дисертації: Рідкокристалічна електроніка на основі ефекту холестерико-нематичного переходу [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Фечан Андрій Васильович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — с.296, [2] арк. : рис.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Апробація результатів докторської дисертації

Наукові інтереси

 • дослідження та комп'ютерна симуляція методами молекулярної динаміки властивостей анізотропних рідин та їх застосування у пристроях оброблення та відображення оптичної інформації

Результати наукових досліджень опубліковані в двох монографіях та понад 100 наукових працях, захищені 20 патентами.Член міжнародних наукових товариств SPIE та SID.

Вибрані публікації

Монографії

 1. Фечан А.В.Елементи оптоелектроніки на основі рідкокристалічних матеріалів. — Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 254 с.
 2. Рідкокристалічна електроніка / [[[Готра Зенон Юрійович|З. Готра]], Р. Зелінський, З. Микитюк, В. Сорокін, Львів:О.Сушинський, А. Фечан]: За редакцією проф. З. Готри. 532 с.Видавництво «Апріорі», 2010. 532 с.

Патенти

 1. Пат.10131, Україна. МПК С08G61/10, С08F138/00. Оптичний елемент з електрохромовим полімерним шаром / Аксіментьєва О.І., Конопельник О.І., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Фечан А.В.: заявник і власник патенту Львівський національний університетімені Івана Франка. — № 200500105, опубл. 15.09.2005., Бюл. № 9.
 2. Пат. 28742 Україна, МПК (2006) G11B 11/00, G11C 11/00, G11C 13/04, H03K 17/78. Спосіб отримання наноструктурованого електрохромного матеріалу Аксіментьєва О.І., Фечан А.В.,Микитюк З.М., Польовий Д.О.: заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка; заявл. 02.07.2007, опубл. 25.12.2007, Бюл. №21.
 3. Пат. 41105,Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення рідкокристалічного пристрою /Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 133/1: заяв. 14.10.2008.,опубл. 12.01.09, Бюл. № 9.
 4. Пат.41119, Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення інтегрального мікроелектронного твердотільного пристрою / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О., Коцун В.І.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 17341/1: заяв. 28.10.2008., опубл.12.05.09, Бюл. № 9.
 5. Пат.50345, Україна, МПК(2009) G02F 1/13. Спосіб виготовлення планарного оптичного підсилювача / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А. В., Сушинський О.Є.,Ясиновська О.Й.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — №11829/1: заяв. 20.07.2009., опубл. 10.06.10, Бюл. № 11.
 6. Пат.50347, Україна, МПК(2009) G02F 1/13. Спосіб виготовлення інтегрального мікроелектронного твердотільного оптичного конвертора / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Ясиновська О.Й.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 15488/1: заяв. 03.08.2009., опубл.10.06.10, Бюл. № 11.
 7. Пат.51230, Україна, МПК(2009) G02F 1/13. Спосіб виготовлення оптоелектронного планарного рідкокристалічного багатоканального світловоду / Готра З.Ю., Микитюк З. М., Фечан А. В., Сушинський О. Є., Вараниця А.В..: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 7797/1: заяв. 28.12.2009., опубл.12.07.10, Бюл. № 13.
 8. Пат.51231, Україна, МПК(2009) G02F 1/00. Спосіб виготовлення первинного перетворювача для сенсорів шкідливих речовин / Готра З.Ю., Микитюк З. М., ФечанА. В., Сушинський О. Є., Ясиновська О.Й. : заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 7798/1: заяв. 28.12.2009., опубл. 12.07.10, Бюл. №13.
 9. Пат. 50530, Україна, МПК(2009) G02F 1/13. Спосіб виготовлення планарного рідкокристалічного світловоду із змінним профілем показника заломлення / ГотраЗ.Ю., Микитюк З. М., Фечан А. В., Сушинський О. Є., Шимчишин М.О.: заявник Національний університет «Львівська політехніка». — № 6836/1: заяв.28.12.2009., опубл. 10.06.10, Бюл. №

Періодика, тези конференцій

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 5-й н.к., кім. 811

тел.: +38 (032) 258-25-78

E-mail: andrii.v.fechan@lpnu.ua