Шаховська Наталія Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаховська Наталія Богданівна
Shakhovska N B.jpg
д.т.н, професор
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
Галузь наукових інтересів * простори та сховища даних
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • методи інтеграції та агрегації даних
 • методи усунення невизначеностей
 • проектування розподілених інформаційних систем
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи Засновниця та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».
Державні нагороди Нагрудний знак відмінника освіти.png
Сторінка на lp.edu.ua [1]
Власний сайт http://ai.lviv.ua/викладачі-кафедри/

Шаховська Наталія Богданівна — доктор технічних наук, професор, засновниця та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

2000 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

2001 р. – 2007 р. – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

2007 р. -2013 р. - доцент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

2013 р. – професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Вересень 2013 – декан Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Липень 2018 р. - завідувач кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Курси, які викладає:

 • Технології сховищ даних.
 • Організація баз даних.
 • Алгоритми і структури даних.
 • Проектування проблемно-орієнтованих систем.

Наукова робота

2006 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема кандидатської дисертації: Моделювання сховищ даних з невизначеностю на основі реляційної моделі.

2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема докторської дисертації: Організація просторів даних у складних інформаційних систем

Область наукових інтересів:

 • простори та сховища даних,
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень,
 • методи інтеграції та агрегації даних,
 • методи усунення невизначеностей,
 • проектування розподілених інформаційних систем.

Наукові публікації

У науковому доробку Шаховської Н .Б. понад 200 наукових праць [1], серед них є низка статей у авторитетних закордонних журналах з імпакт-факторм, 5 монографій, 6 навчальних посібників та навчально-методичних публікацій.

Основні праці:

 1. Ivan Izonin, Roman Tkachenko, Zoia Duriagina, Natalya Shakhovska, Viacheslav Kovtun, Nataliia Lotoshynska. Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing. Applied Sciences. 2022; 12(10):5238. https://doi.org/10.3390/app12105238
 2. I. Izonin, R. Tkachenko, N. Shakhovska, B. Ilchyshyn, and K. K. Singh, “A Two-Step Data Normalization Approach for Improving Classification Accuracy in the Medical Diagnosis Domain,” Mathematics, vol. 10, no. 11, p. 1942, Jun. 2022, doi: 10.3390/math10111942.
 3. Алгоритми і структури даних : посібник / Н. Б. Шаховська, Роман Олегович Голощук ; За заг. ред. В.В. Пасічник . — Львів : Магнолія-2006,2011 . — 214 с. : іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.200 (20 назв) . — На укр.яз. — ISBN 978-966-202-595-8 .
 4. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних : монографія / Н. Б. Шаховська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 194 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с.189-194. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-023-8
 5. Сховища та простори даних [Текст] : монографія / Н. Б.Шаховська, В. В. Пасічник ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :НУ «Львівська політехніка», 2009. — 244 с. — Бібліогр.: с. 230-240. — ISBN978-966-553-796-0
 6. Сховища даних [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б.Шаховська ; наук. ред. В. Пасічник. — Л. : Магнолія — 2006, 2008. — 492 с. —(Серія «Комп’ютинг»). — Бібліогр.: с. 483-491. — ISBN 978-966-2052-18-7
 7. Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань / О. Ю. Пшеничний, І. М. Чорней, Н. Б. Шаховська, В. В.Литвин // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 154-162. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 673).
 8. Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі / Н. І. Мельникова, Н. Б. Шаховська // Інформаційні системи тамережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 146-153. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 19 назв.
 9. Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій / Н. Б. Шаховська, Д. М.Козловський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 246-254. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689).
 10. Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології / Н. Шаховська, В. Литвин, В.Крайовський // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 63-71.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672).
 11. Реферування текстових документів на основі зважування міри TF-IDF онтологією предметної галузі / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська, В. Я.Крайовський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В.В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. С. 294-302.
 12. Шаховська Н. Б. Формалізація простору даних за допомогою алгебраїчноїсистеми. Радіоелектроніка. Інформатика.Управління. 2010. № 1. С. 102-109.
 13. Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих /Н. Б. Шаховська, В. Я. Крайовський, Є. Могильський // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 215-223. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; № 653).

Дослідницька діяльність

 • Організатор Міжнародної конференції Informatic, Data-Driven Medicine, матеріали якого проіндексовані у Scopus, We of Science, dblp
 • Співорганізатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції Computer Scinnces and Information Technologies, матеріали якої проіндексовані у WoS, Scopus
 • Три роки поспіль редактор спеціального видання серії Advances in Intelligent Systems and Computing, видавництво Springer (входить в четвірку найвпливовіших наукових видань світу)
 • Член редакційних колегій 7-ми наукових журналів.
 • Грант парламенту України для підтримки наукових досліджень молодих вчених в 2013 і 2014 рр.
 • Гарант освітньої програми подвійних дипломів для магістерського рівня «Систем штучного інтелекту», проакредитованої Словацьким міністерством
 • Працює як візитинг професор у кількох ЗВО Польщі
 • Керівник гранту I4MS (hub лабораторія Інтернет речей (HULIT)),
 • Підготувала 3 пропозицій в Horizon2020,
 • Учасник програми Erasmus + академічної мобільності (Le man, Франції від 19/04/16 до 30/04/16, Вюрцбург, Німеччина, від 10/02/2019 по 19/02/2019, Векше, Швеція, від 25/02/2019 по 02/-3-2019)

Кваліфікаційні вміння

Нагороди, премії, гранти

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Проекти

Громадська робота

Контакти

вул. Князя Романа 5, корпус №20, ауд. 126а

Tел. +38 (032) 258-31-10

E-mail: nataliya.b.shakhovska@lpnu.ua, ai.dept@lpnu.ua

Примітки

 1. Авторський профіль у Scopus