Литвин Василь Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Литвин Василь Володимирович
Lytvyn V V.jpg
д.т.н, професор, завідувач кафедри "Інформаційні системи та мережі"
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Прикладна математика».
Галузь наукових інтересів розроблення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, введення метрик для визначення оцінок різних властивостей баз знань, побудова онтологій предметних областей.
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Литвин Василь Володимирович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

В 1997 році з відзнакою закінчив факультет «Прикладна математика» Львівського Національного університету ім. Івана Франка.

2003 р. — Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне та програмне забезпечення»

Тема кандидатської дисертації:

Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою [Текст]: дис. канд. техн. наук: 01.05.02 /Литвин Василь Володимирович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л.,2002. — 191 арк. — арк. 138-151

 • 2005 р. вчене звання доцент.

2012 р. - Доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Тема докторської дисертації:

Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій дис. д-ра техн. наук : 01.05.03 /Василь Володимирович Литвин; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: 2012. — 430 с.

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»,

 • 2014 р. вчене звання професор.

Професійна діяльність

З 2000 року працює на наукових та викладацьких посадах у Львівській політехніці.

Заступник декана базової освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Математичні основи представлення даних та знань
 • Програмні засоби штучного інтелекту
 • Технології менеджменту знань

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів — розроблення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, введення метрик для визначення оцінок різних властивостей баз знань, побудова онтологій предметних областей.

Вибрані публікації

Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема співавтор 2 монографій, підручника, та 2 навчальних посібників з грифом МОН

Серед них:

 1. Технології менеджменту знань [Текст] : навч. посіб. / В. В.Литвин ; за заг. наук. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 258 с.: іл. — (Консолідована інформація ; вип. 2). — Бібліогр.: с. 248-258 (144 назви). —ISBN 978-617-607-381-9
 2. Рівняння математичної фізики (практикум) [Текст] : навч.посібник / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин.- Львів : Новий світ-2000, 2013. — 256 с. — (Комп’ютинг ). — ISBN 978-966-418-122-5
 3. Рівняння математичної фізики (практикум) [Текст] : навч.посібник / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 256 с. -(Комп’ютинг ). — ISBN 978-966-418-122-5
 4. Методи та засоби інженерії даних та знань [Текст] : навч.посібник / В. В. Литвин. — Львів :Магнолія-2006, 2012. — 240 с. — (Комп’ютинг ). — ISBN 978-617-574-044-6
 5. Інтелектуальні системи : підручник / Василь Володимирович Литвин, Володимир Володимирович Пасічник, Юрій Володимирович Яцишин . — Львів: Новий Світ-2000, 2011 . — 405 с. : іл. — (Комп’ютинг) . — Бібліогр.: с.384-402(322 назви). — ISBN 978-966-418-086-0
 6. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень[Текст] : монографія / В. В. Литвин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 237 с. — Бібліогр. : с. 222-237 (178 назв). — ISBN 978-617-607-059-7
 7. Технології менеджменту знань [Текст] : навч. посіб. / В. В.Литвин ; за заг. наук. ред. : В. В. Пасічник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 258 с. : іл., табл. — (Консолідована інформація; вип. 2). — Бібліогр. : с. 248-258 (144 назви). — ISBN978-96-553-975-9
 8. Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів / В. В. Литвин // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 319-325. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; № б73). — Бібліогр.: 5 назв.
 9. Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах / В. В. Литвин, А. С. Мельник // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 189-200. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 689). — Бібліогр.: 13 назв.
 10. Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань / О. Ю. Пшеничний, І. М. Чорней, Н. Б. Шаховська, В. В.Литвин // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп.ред. В. В. Пасічник. — Л.: Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 154-162. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 673). — Бібліогр.: 14 назв.
 11. Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології / Н. Шаховська, В. Литвин, В.Крайовський // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 63-71.— (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 672). — Бібліогр.: 2 назви.
 12. Реферування текстових документів на основі зважування міри TF-IDF онтологією предметної галузі / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська, В. Я. Крайовський// Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В.Пасічник. — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 294-302. — Бібліогр.: 10назв.
 13. Modelling of intellectual agent behavioral plan based onPetri nets and ontology approach / V. Lytvyn, D. Dosyn, R. Darevych // Computerscience and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn.conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. —Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 149­150. — Bibliogr.: 4titles.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус,кімнати 103, 105

Tел. +38 (032)25-82-551

E-mail: ism.dept@lpnu.ua, vasyl.v.lytvyn@lpnu.ua