Чорнописька Вікторія Зіновіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнописька Вікторія Зіновіївна
Чорнописька.jpg
д. ю. н.
Дата народження 1 квітня 1987 р.
Місце народження с. Заруддя, Зборівський район, Тернопільська область
Alma mater Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Дата закінчення 2009 р.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнописька Вікторія Зіновіївна — доктор юриидчних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

2004 – 2009 рр. – навчання на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр історії, викладач історії, вчитель правознавства, диплом з відзнакою. 2007/2008 рр. отримувала академічну стипендію імені М.С. Грушевського. 28 серпня 2008 р. нагороджена диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України (наказ від 28.08.2008 р. № 786) за перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з філософії, релігієзнавства.

2009 – 2013 рр. – аспірантура при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 28 лютого 2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Релігійна та громадська діяльність Климентія Шептицького (1869 – 1951 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Зуляк Іван Степанович, завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2016 р. закінчила з відзнакою магістратуру Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» за двома спеціальностями «Правознавство» та «Судова експертиза».

У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня д.ю.н. на тему: Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в Україні. Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор Личенко Ірина Олександрівна, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, завідувач кафедри цивільного права та процесу.

Додаткова освіта

 • 2003 – 2004 рр. – паралельно зі школою навчалася у Зборівському технікумі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (диплом з відзнакою).
 • 2007 р. – навчання у «Szkole Letniej Kultury I Jezyka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego» у м. Жешув (Польща).
 • 2006 р. – курс польсько-німецьких-українських тренінгів для мультиплікаторів Міжнародного обміну молоді у м. Любліні (Польща).
 • У 2020 р. з метою підвищення рівня володіння іноземними мовами та їх використання в науковій та освітній діяльності отримано диплом магістра Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «філологія» спеціалізація «Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська».

Професійна діяльність

 • 2013 – 2015 рр. – працювала вчителем історії та права. Вчитель вищої категорії.
 • 2015 – 2017 рр. – спеціаліст деканату повної вищої освіти Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету.
 • 2015 – 2017 рр. – асистент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2017 – 2020 рр. – асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
 • З 2020 р. – старший викладач кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • екуменізм;
 • канонічне право;
 • екологічне право;
 • природне право;
 • цивільне право;
 • сімейне право.

Науковий доробок

 • Чорнописька В. З. Система адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2020. 424 с.
 • Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія. Буряк Я. Я., Дутко А. О., Личенко І. О., Паньонко І. М., Чорнописька В. З. За ред. Паньонка І. М., Личенко І. О. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка». 2018. 248 с.
 • Чорнописька В. З., Гарасимів Т. З., Дашо Т. Ю. Громадянське суспільство: правовий імператив сучасності. Монографія. Львів: Растр-7, 2020. 244 с.
 • Milana V. Pakhomova, Svitlana I. Synenko, Taras Z. Garasymiev, Victoria Z. Chornopiskaya, Ivanna A. Polonka. State Administration in the Field of Education of People of the «Third Age» in Ukraine. Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. 2020, T 19, Nr. 1/2020, Vol. 19, Nr. 1, p. 78–88. URL: http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/25187.
 • Taras Z. Garasumiv, Viktoriia Z. Chornopyska, Zoryana A. Dobosh, Theoretical, Methodological and Philosophical and Legal Foundations of Research in Legal Science. ASTRA SALVENSIS. Supplement No. 1, 2020. р. 253–272. URL: https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/16-taras-z-garasumiv-viktoriia-z-chornopyska-zoryana-a-dobosh-theoretical-methodological-and-philosophical-and-legal-foundations-of-research-in-legal-science/.
 1. Чорнописька В. З. Специфіка канонічно-правового статусу «нової унії» в східних воєводствах Польщі (1923–1937 рр.). Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 850. С. 307–316.
 2. Чорнописька В. З. Відродження монастирів Студійського уставу в контексті релігійно-культурного життя Східної Галичини (1912 – 1939 рр.). Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 855. С. 274–281.
 3. Чорнописька В. Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка», серія «Юридичні науки». 2017. № 865. С.155–162.
 4. Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944 – 1946 рр.). Вісник Національного Університету «Львівська політехніка», серія «Юридичні науки». 2017. № 876. С.32–39.
 5. Чорнописька В., Гарасимів Т. Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка», серія «Юридичні науки». 2018. № 889. Вип. 17. С. 198–204.
 6. Чорнописька В., Лабай М. Моральні засади діяльності інституту адвокатури в Україні та ЄС. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка», серія «Юридичні науки». 2018. С.99–104.
 7. Чорнописька В. З. Проблема формування системи адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні. Європейські перспективи. 2018. №3. С. 159–164.
 8. Чорнописька В. З. Права людини у контексті постмодерного правового світогляду. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 911. Вип. 21. С. 105–111.
 9. Чорнописька В. З. Громадянське суспільство як проблемна категорія філософсько-правового дискурсу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 22. С. 115–122.
 10. Чорнописька В. Проблема дефініції «правових цінностей» у сучасному науковому дискурсі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7. № 1. С. 89–97.
 11. Чорнописька В. Онтологічний дискурс правового прогресу як форми суспільного прогресу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7. № 2. С.127–134.
 12. Чорнописька В. З. Адміністративна відповідальність релігійних організацій: оптимальні шляхи модернізації національного законодавства. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 83. С.110–117.
 13. Чорнописька В. З. Адміністративно-правові гарантії діяльності закладів вищої духовної освіти в контексті нового освітнього законодавства України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». №12 (34). Т.1. 2020. С. 30–38. (DOI: 10.25313/2520-2308-2020-12-6734)
 14. Чорнописька В. З. Адміністративно-правові гарантії діяльності інституту капеланства: стан та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 46. С. 74–78.
 15. Чорнописька В. З. Адміністративно-правові гарантії діяльності Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 6. Vol. 1. P. 57–60. (Country: Slovakia)
 16. Чорнописька В. З. Діяльність релігійних організацій в установах пенітенціарної системи України: адміністративно-правові гарантії. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2020. Вип. 62. С. 250–256.
 17. Чорнописька В. З. Мирні зібрання як адміністративно-правова гарантія діяльності релігійних організацій. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 4. Том 2. С. 174–180.


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімата 328-а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Viktoriia.Z.Chornopyska@lpnu.ua