Чирун Лілія Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чирун Лілія Борисівна
Chyrun.jpg
старший викладач
Дата народження 21 грудня 1956 року
Місце народження Смт. Підволочиськ. Тернопільська обл.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів «Розробка електронних курсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки для дисципліни стандартизація та управління якістю»
Кваліфікаційний рівень математик
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Чирун Лілія Борисівна — старший викладач кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 21 грудня 1956 року. Смт. Підволочиськ. Тернопільська обл.

Освіта

Львівський державний університет ім. І.Франка, 1979р.,«Прикладна математика», математик

НУ «Львівська політехніка», 09.03.2010-14.05.2010р.,підвищення кваліфікації

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Соціально економічні проблеми комп’ютеризації суспільства

Стандартизація та управління якістю

Наукові інтереси

«Розробка електронних курсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки для дисципліни стандартизація та управління якістю»

Вибрані публікації

Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри/ О. Верес, Л. Чирун // Комп’ютерні науки та інформаційні технології :матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT’2009, 15-17 жовт. 2009, Львів,Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій.— Л., 2009. — С. 387-389. — Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит. арк. англ.

Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри / О. М. Верес, Л. Б. Чирун //Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. —Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. -С. 46-54. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 653). — Бібліогр.: 9 назв.

Етапи формування рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри / О. М. Верес, Л. Б. Чирун // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : матеріали XV! Всеукр. наук. конф., 8-9 жовт. 2009 р., Львів /Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. -Л. : Вид. центр ЛНУ, 2009. — С. 43.

Побудова моделі аналізу бази даних кадрового забезпечення кафедр університету / О. М. Верес, Л. Б. Чирун // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18-22 трав. 2009 р., Євпаторія,Україна. — Х. ; Херсон, 2009. — Т. 2. — С. 258-260.

Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією / О. Р. Гарасим, Л. Б. Чирун // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред.B. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2010. — С. 117-128. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). —Бібліогр.: 12 назв.

Конкурентна розвідка у корпоративній системі / Л. Чирун, О.Гарасим // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 110-111. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит.арк. англ.

Технології створення програмних продуктів/ Чирун Л.Б. Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією/ О.Р. Гарасим,Л.Б.Чирун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2010.— № 689:Інформаційні системи та мережі.— С.117-128.

Інтелектуальна підсистема функціонування інтернет-системи страхування автотранспорту / Я.Б. Іванюра, Л.Б. Чирун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» .— Львів, 2011.— № 715: Інформаційні системи та мережі.— С.123-133.

Інформаційна модель підсистеми визначення якості надання освітніх послуг кафедрою / О.М. Верес, Л.Б.Чирун // Наукові праці:науково-методичний журнал.— Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2011.—Т.160., Вип.148: Комп’ютерні технології.—С.130-136.

Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту / В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 08/2011 . — N715: Iнформаційні системи та мережі . — С. 69-87.


Формальні моделі етапів життєвого циклу web-контенту /В.А.Висоцька, Л.Б Чирун, Л.В. Чирун // Наукові праці: науково-методичний журнал.— Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2011.— Т.160., Вип.148:Комп’ютерні технології.— С.107-113.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната № 121а,

Tел. +38 (032) 25-82-369

E-mail: icm.ikni@gmail.com,