Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
IKNI logo.png
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІКНІ
Дата заснування 19 жовтня 2001 року
К-сть кандидатів наук 78
К-сть професорів 18
К-сть співробітників 200
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Факультет комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
Директор д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 513
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/ikni
Власний сайт http://iknit.lp.edu.ua/

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Загальна інформація

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка» утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук.

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них - 18 професорів, докторів наук та 78 кандидатів наук. Очолює ІКНІ доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В Інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet.

Інститут є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує навчання технологій Microsoft. У межах Інституту використовується лише ліцензійне програмне забезпечення, що дозволяє якісно та кваліфіковано організовувати вивчення профільних дисциплін.

Список кафедр інституту

Напрями та спеціальності інституту

Напрям підготовки Спеціальність
Філологія (ФЛ)
 • Прикладна лінгвістика
Системний аналіз (СА)
 • Системи і методи прийняття рішень
Комп’ютерні науки (КН)
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування
 • Системи штучного інтелекту
Програмна інженерія (ПІ)
 • Програмне забезпечення систем
 • Інженерія програмного забезпечення
Видавничо-поліграфічна справа (ВП)
 • Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)
 • Управління проектами

Список спеціальностей магістрів

• Інформаційні управляючі системи та технології • Програмне забезпечення автоматизованих систем • Інформаційні технології проектування • Інтелектуальні системи прийняття рішень • Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв • Прикладна лінгвістика

Керівництво

• Директор - Медиковський Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор; • Перший заступник директора, декан повної освіти - Теслюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, доцент; • Заступник директора з виховної роботи - Струк Євген Семенович, кандидат технічних наук, доцент; • Заступник декана повної освіти - Павич Наталія Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент; • Заступник декана повної освіти - Денисюк Павло Юрійович, кандидат технічних наук, доцент; • Заступник декана базової освіти - Дужа-Задорожна Мирослава Петрівна.

Студентський актив

Колегія та профбюро ІКНІ

Рада молодих вчених

Наукові школи

Відомі вчені

Видатні педагоги

Відомі випускники

Вчена рада

Автономні структури

Участь в конференціях, семінарах, олімпіадах

Аспірантура

Відділи, Сектори

Напрями діяльності

Основним науковим напрямом діяльності Інституту є аналіз, моделювання, проектування та побудова інтелектуальних інформаційних комп’ютерних систем з використанням передових технологій та програмних засобів.

Основними галузями та напрямками застосування наукових досліджень Інституту є:

 • Сфера державного управління та суспільні процеси;
 • Виробничі комплекси;
 • Управління в сфері бізнесу та фінансів:
 • Інформаційна діяльність в глобальному середовищі.

Результати досліджень забезпечують неперервний ланцюжок управління процесами від рівня апаратного- технічного керування до рівня інтелектуального аналітичного опрацювання даних та прийняття рішень.