Теплюх Зеновій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Теплюх Зеновій Миколайович
Teplyuh.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 10 листопада 1045 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів
Галузь наукових інтересів дослідження газодинамічних характеристик капілярних елементів та їх схемних з’єднань
Кваліфікаційний рівень інженер-теплотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Теплюх Зеновій Миколайович — доктор технічних наук, професор кафедри кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АВКТ), Інституту енергетики та систем керування.

Освіта:

1963-1968 — інженер за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», Львівський політехнічний інститут.

1981 — кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13. «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин», кандидатська дисертація на тему: «Газодинамічні дросельні вимірювальні перетворювачі складу газових сумішей».

2006 — доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.13. «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»,

докторська дисертація на тему: «Газодинамічні дросельні методи та пристрої аналізу і синтезу газових сумішей».

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»

Науково-педагогічна діяльність

З 1993 р. по 1995 р. — голова Вченої ради Теплотехнічного факультету, Національний університет «Львівська політехніка» та секретар науково-методичної ради Міністерства освіти базового напрямку «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Наукові інтереси

 • методи та пристрої встановлення рівності та кратності газодинамічних опорів (провідностей) дроселів на одному та різних газах;
 • приготування газових сумішей точно заданого складу з широким діапазоном концентрацій компонентів;
 • вимірювання і задання мікровитрат газу, високоточні плівкові витратоміри;
 • дослідження газодинамічних характеристик капілярних елементів та їх схемних з’єднань.

Викладання навчальних дисциплін

 • автоматизація та оптимізація об’єктів досліджень в технологіях*;* автоматизація виробничих процесів;
 • керування процесами і економія ресурсів*;* технічні засоби автоматизації;
 • виконавчі механізми та регулюючі органи;* механізація технологічних процесів;
 • технологічні вимірювання і прилади;* технологічний моніторинг*;
 • алгоритмізація і програмування задач автоматизації*;* числові методи та моделювання на ЕОМ*;
 • інтелектуальна власність.

Творчий доробок

 • опубліковано 215 наукових праць (з яких 9 за кордоном, 41 авторське свідоцтво на винаходи, 8 патентів у передових країнах світу);
 • результати досліджень оприлюднені на 86 науково-технічних конференціях, симпозіумах, семінарах (з яких 15 міжнародних, 17 всесоюзних, 22 всеукраїнських);
 • опубліковано 25 навчально-методичних робіт.

Деякі важливіші публікації:

 1. Автоматизація плівкового витратоміра // Вісник Винницького політехнічного інституту № 4 (97), 2011. с. 14-18.
 2. Газодинамічний метод визначення діаметра капіляра // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 677, «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація», − 2010, с. 128−134.
 3. Газодинамічний синтезатор для калібрування хроматографів на природний газ. «Методи та прилади контролю якості», вип. 23, Івано-Франківськ, 2009, с. 49-54.
 4. Подільники тиску: моделювання і можливості застосування. Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації № 2 (19) 2009 част.1. Луганськ, — 2009, с. 51-54.
 5. Дросельні синтезатори газових сумішей заданого складу. Вісник Тернопільського державного технічного університету № 3, 2008, с. 165-171.
 6. Дросельний міст з нуль-індикатором перепаду тисків // Вимірювальна техніка та метрологія / міжвідомчий науково-техн. зб. Вип.69, Національний університет «Львівська політехніка», 2008, с.90-96.
 7. Пристрій з нуль-індикатором потоку для виготовлення дроселів з рівними опорами. Вісник НТУ «ХПI». Збірник наукових праць. Темат. випуск: Автоматика та приладобудування. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2008. — № 57, с. 63-72.
 8. Автоматизоване управління концентраціями компонентів газової суміші // Наукові нотатки / Міжвузівський збірник, випуск 20, Луцьк. −2007. с. 142-146.
 9. Синтезатор перевірювальних сумішей для хроматографів складу димових газів // Энергетика и электрификация № 3, 2004, — Київ, с. 10-18.
 10. Задавач кратних малих витрат газу // Вимірювальна техніка та метрологія / Міжвідомчий науково-техн. зб. Вип.65, Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005, с. 87-91.
 11. Apparatus for preparing gas mixtures from constituents taken in a given proportion / Patent USA № 4915123.
 12. Система для установления равенства газодинамических сопротивлений дросселей / Авт. св. СССР № 1552864.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 86

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61