Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Лого кафедри АВКТ з роками.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура АВКТ
Дата заснування 1917
К-сть кандидатів наук 13
К-сть доцентів 14
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 33
Приналежність Інститут енергетики та систем керування
Попередник кафедра АТХП
Завідувач кафедри д.т.н., професор Матіко Федір Дмитрович
Розташування (адреса) 79013, Львів, Устияновича 5, 3-й поверх
Власний сайт Сторінка кафедри у соціальній мережі Facebook

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АВКТ) — це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування (ІЕСК) Національного університету "Львівська політехніка" (НУ"ЛП"), який був створений у 1969 році на базі кафедри Автоматизації виробничих процесів теплотехнічного факультету і отримав назву кафедра Автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП).

В середині 2017 року рішенням керівництва Університету кафедра АТХП була перейменована на кафедру автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (АВКТ).

Кафедра АВКТ має IV (найвищий) рівень акредитації.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра АВКТ готує студентів за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

 • спеціальність (ОКР "Бакалавр") 151 – автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (денно, заочно);
 • спеціальність (ОКР "Магістр") 151 - автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізація - автоматизоване управління технологічними процесами (денно, заочно).

Відеопрезентація кафедри (майбутнім абітурієнтам): video

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

На кафедрі АВКТ працювала спеціалізована вчена Рада Д35.052.04, що дозволяло їй готувати наукові кадри вищої кваліфікації — кандидатів та докторів наук за такими науковими спеціальностями:

 • 05.11.01 - Прилади та методи вимірювання механічних величин
 • 05.13.07 - Автоматизація процесів керування

Контакти спеціалізованої ради Д35.052.04:

 • електронна пошта: d35.052.04.edu.ua.
 • номер телефону: (032) 272-77-61.

Лабораторії кафедри обладнані вітчизняною та закордонною апаратурою: найрізноманітнішими засобами технологічних вимірювань та їх метрологічного забезпечення, технічними засобами автоматизації, в тому числі на базі мікропроцесорної техніки, аналоговими та цифровими обчислювальними машинами, сучасними комп’ютерами. В навчальному процесі широко застосовується найрізноманітніше сучасне програмне забезпечення, системи автоматизованого проектування, спеціалізовані моделюючи системи на ПЕОМ, для прикладу модель-тренажер атомного енергетичного блоку. На кафедрі діє внутрішня комп’ютерна мережа.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра АВКТ бере свій початок з 1917 року, коли із викладацького складу кафедри «Теплових машин» була створена кафедра «Pomiary maszymowy», що найбільш близько українською перекладається як «Технологічні вимірювання». З 1927 року по сьогоднішній день кафедра розміщується в щойно збудованому тоді корпусі Львівської політехніки (сьогодні — Х корпус, що на вулиці Устияновича, 5). З 1920 року по 1941 рік кафедрою завідував професор Роман Віткевич. У 1940 році її назвали кафедрою «Теплотехнічних вимірювань».

У вересні 1944 року кафедра отримує назву «Теплотехнічні вимірювання і прилади». До 1951 року її очолював кандидат технічних наук, доцент Микола Шуміловський, згодом професор, член-кореспондент академії наук Киргизії. З 1951 по 1958 роки кафедра окремою секцією входила до складу кафедри «Автоматичні вимірювальні пристрої», яку очолював професор Костянтин Карандєєв, згодом член-кореспондент Академії наук СРСР. З цієї кафедри виділилась більшість кафедр факультету автоматики, вона стала школою, з якої вийшла плеяда вчених, що заклала основу для створення у Львові сучасної приладобудівної промисловості.

В 1958 році в зв’язку з потребою спеціалістів з автоматизації технологічних процесів кафедра реорганізовується — на її базі та частини викладачів кафедри «Процесів і апаратів хімічних виробництв» організована кафедра «Автоматизації виробничих процесів» (завідувач кафедрою кандидат технічних наук, доцент Юрій Сітницький — 1958-1970 р.р.). В цей час була створена основна лабораторна база кафедри і визначився напрямок наукових пошуків її співробітників. У 1960-1970 р.р. кафедра належала до факультету автоматики і готувала фахівців з чотирьох спеціальностей: автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, автоматизація теплоенергетичних процесів, автоматизація процесів переробки нафти і газів, автоматизація процесів добування, транспортування і зберігання нафти і газу. Дві останні спеціальності кафедри у 1963 році були передані Івано-Франківському філіалові Львівської політехніки (зараз Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу). У 1964 році при кафедрі почала працювати науково-дослідна лабораторія (НДЛ-25).

У 1969 році кафедра автоматизації виробничих процесів була перейменована на кафедру автоматизації теплових і хімічних процесів. У 1971 році кафедрою в складі теплотехнічного факультету завідував кандидат технічних наук, доцент Володимир Кос. У 1980 році його наступником став кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Едуард Браїлов. У 1986 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Євген Пістун, сьогодні доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової Академії. В 2001 році кафедра разом з іншими кафедрами увійшла в новостворений Інститут енергетики та систем керування. В 2017 році кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів зазнала зміни назви на кафедру автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

На початку 90-років кафедра АВКТ була ініціатором відкриття на Україні базового напрямку «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». На кафедрі був розроблений проект стандарту України з цього базового напрямку. Завідувач кафедри професор Пістун Є.П. очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з цього напрямку (сьогодні заступник цієї комісії), заступник голови експертної ради ДАК (Державної акредитаційної комісії України) з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науковий напрямок кафедри: розробка елементів і підсистем збору та первинної обробки інформації в автоматизованих системах керування технологічними процесами, автоматизація технологічних процесів та виробництв. Ряд нових вимірювальних приладів та пристроїв для контролю та управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів (витратоміри мікровитрат газів, концентратоміри парогазових сумішей галогенідів з киснем, виконавчі механізми та регулюючі органи на мікровитрати, в тому числі і для агресивних середовищ), регулятори-оптимізатори для систем автоматизації кульових барабанних млинів, взірцеві витратомірні установки та газоаналізатори, вимірювальні перетворювачі технологічних параметрів, що розроблені на кафедрі, доведені до серійного випуску, широко впроваджуються та застосовуються в різних галузях народного господарства як в Україні, так і за кордоном.

На кафедрі діє одна із найбільш відомих наукових шкіл з обліку енергоносіїв, зокрема природного газу, в рамках якої розробляються нормативні документи України (Правила, настанови, методики виконання вимірювань), нові технічні засоби та системи обліку енергоносіїв, методики атестації та повірки засобів та систем обліку тощо. Для прикладу, на кафедрі розроблено комплекс державних стандартів України «Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв» (ДСТУ ГОСТ 8.585.1:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.2:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.3:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.4:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.5:2009), який чинний в Україні з 01.04.2010р, міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), ГОСТ 8.586.4-2005(ИСО 5167-4:2003), ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167-5:2003), які впроваджено у всіх країнах СНД.

Науковці кафедри:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ НДЛ-25

На кафедрі АВКТ діє науково-дослідна лабораторія автоматизації електровимірювальної апаратури (НДЛ-25).

Напрями науково-дослідних робіт:

 • автоматизація та оптимізація технологічних процесів;
 • облік енергоносіїв;
 • вимірювання складу та властивостей газів, рідин та твердих матеріалів.

Науково-технічні послуги:

 • розроблення та встановлення систем автоматизації технологічних процесів;
 • аудит вузлів обліку енергоносіїв;
 • розроблення нормативних документів для обліку енергоносіїв та визначення їх втрат;
 • розроблення технічних засобів вимірювання складу та властивостей речовин.

Основні партнери:

 • ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».
 • УМГ «Львівтрансгаз» НАК «Нафтогаз України».
 • Товариство з газопостачання та газифікації (Україна).
 • ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (м. Львів).
 • Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка».

Контактні особи:

д.т.н., доц. Матіко Федір Дмитрович (тел. 032 258-25-16, e-mail: fedir.d.matiko@lpnu.ua);

д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович (тел. 032 272-77-61, e-mail: yevhen.p.pistun@lpnu.ua).

СТРУКТУРА КАФЕДРИ

Завідувач кафедри:

професор Матіко Федір Дмитрович (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 72);

 • тел.: +38 (032) 258-25-16;
 • тел./факс: +38 (0322) 72-77-61;
 • електронна скринька: fedir.d.matiko@lpnu.ua

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

доцент Крих Ганна Бориславівна (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 83);

 • тел.: +38 (032) 258-25-16:
 • електронна скринька: hanna.b.krykh@lpnu.ua

Завідувач лабораторією:

Муравчук Василь Федорович (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 70);

 • тел.: +38 (032) 258-25-16.

Парнета Оксана Зиновіївна (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 71);

 • тел.: +38 (032) 258-25-16.

Лабораторія автоматизації технологічних процесів (ІІ н.к. - ІІІ поверх, кімната 318).

Лабораторія технологічних вимірювань та приладів (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 71а).

Лабораторія засобів електроніки та електричних вимірювань (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 73).

Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 1 (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 78).

Лабораторія технічних засобів автоматизації та мікропроцесорної техніки (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 82).

Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 2 (Х н.к. - ІІІ поверх, кімната 86).

Лабораторія основ автоматики та автоматизованих систем управління (Х н.к. - ІV галерея).

Лабораторія спеціальних засобів вимірювання (Х н.к. ІІІ галерея).

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ

 • Ткачук Віктор Артурович, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
 • Кондратенко Валентин Григорович, заступник голови правління – генеральний директор ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»
 • Корилкевич Михайло Данилович, генеральний директор компанії «Ленд Вест компані»
 • Кісіль Ігор Степанович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Химко Мирослав Петрович, заступник директора з виробництва ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»
 • Борисенко Володимир Якович, член Ради директорів «Альфа-Капітал»
 • Мазуркевич Євген Йосифович, генерального директора туристичної фірми «Міст-Тур»
 • Новошицький Євген Іванович, головний інженер РВУ «Львівавтогаз»
 • Вовк Орест Володимирович, генеральний директор ЗАТ «ЕНЗІМ»
 • Бакулін Володимир Олексійович, генеральний директор ТОВ «АВС»
 • Юпин Ігор Іванович, заступник директора компанії «ГазОйл-ТЕК»
 • Козицький Богдан Данилович
 • Дубіль Роман Ярославович, генеральний директор ТОВ «Техприлад»

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

 • ДП «Укрметртестстандарт» | "Ukrmetrteststandart" State Company

Веб-сайт: http://www.ukrcsm.kiev.ua

Сумісна розробка нормативно-технічної документації з вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв.

 • ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» | "Ivano-Frankivskstandartmetrologia" State Company

Веб-сайт: http://www.ifdcsms.com.ua

Сумісна розробка нормативно-технічної документації з вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв.

 • ПАТ «Інститут енергоаудиту і обліку енергоносіїв» | "Institute of Energy Audit and Energy Carrier Accounting" PJSC

Веб-сайт: http://www.ieoe.com.ua

Виконання науково-дослідних та прикладних робіт в галузі обліку та економії енергоносіїв. Зокрема:

 • сумісна розробка нормативно-технічної документації;
 • виконання аудиту та технічної експертизи вузлів обліку плинних енергоносіїв;
 • розробка програмного забезпечення систем автоматизованого розрахунку та проектування вузлів обліку газів та рідин.
 • ТзОВ «Техприлад» | "Techprylad" Ltd.

Веб-сайт: http://techprulad.lviv.ua

Сумісна розробка засобів вимірювальної техніки зокрема, засобів для вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв та технічних засобів автоматизації технологічних процесів.

Контакти

Сторінка кафедри у соціальній мережі Facebook