Тарнавська Мар'яна Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тарнавська Мар’яна Ігорівна
Tarnavska.jpg
к.юр.н., доцент
Дата народження 23 жовтня 1983 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Моральні оцінки у правозастосуванн
Кваліфікаційний рівень магістр права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент Рабінович Сергій Петрович, Львівський державний університет внутрішніх справ
Поточне місце роботи доктор юридичних наук ,доцент Рабінович Сергій Петрович, Львівський державний університет внутрішніх справ

Тарнавська Мар'яна Ігорівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2005 р. – закінчила юридичний факультет Львівської комерційної академії та отримала кваліфікацію спеціаліста з правознавства (диплом з відзнакою).

Протягом 2005-2006 рр. навчалась в магістратурі Львівського державного університету внутрішніх справ та отримала кваліфікацію «магістр права» (диплом з відзнакою).

З листопада 2008 року по жовтень 2011 року – навчалась в ад’юнктурі денної форми Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 за темою «Моральні оцінки у правозастосовній діяльності».

Науковий керівник: доктор юридичних наук ,доцент Рабінович Сергій Петрович, Львівський державний університет внутрішніх справ

Професійна діяльність

З березня 2007 року по жовтень 2008 року займала посадупомічника судді Франківського районного суду м. Львова.

З 2013 р. - асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2019 р. - доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • господарське право;
 • природоохоронне законодавство та екологічне право.

Наукові зацікавлення

 • Аналіз судової практики (господарське, цивільне, екологічне право)
 • Проблеми екологічної та правової свідомості
 • Право і мистецтво, право та література – взаємозв’язок та точки перетину
 • Моральні оцінки у правозастосуванні


Вибрані публікації

Авторка понад 40 наукових публікацій.

 1. Zharovska I., Lychenko I. , Marych K. , Tarnavska M. , Zabolotna N. Modern environmental security of Ukraine: issues of legal support: колективна монографія. Praha: Publishing Нouse Education and Sciense, 2020. 176 c.
 2. Парасюк М. В., Грабар Н. М. , Заболотна Н. Я. , Марич Х. М. , Тарнавська М. І. Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 3. Тарнавська М. І., Рабінович С. П. Моральні оцінки при застосуванні права: питання теорії та практики: монографія. Львів: Сполом, 2016. 240 c.
 4. Тарнавська М. І., Василів С. С. , Бльок Н. В. Договірне право: навчальний посібник: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2020. 124 c.
 5. Личенко І. О. Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина): навчальний посібник / І. О. Личенко, І. М. Паньонко, Х. М. Марич, О. І. Баїк, Н. Я. Заболотна, М. І. Тарнавська, Г. О. Попадинець. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2017. 230 c.
 6. Тарнавська М. І. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Юридичні науки". 2020. Т. 7, № 2(26). С. 295–300.
 7. Тарнавська М. І. До питання міждисциплінарності: мистецтво, дизайн та пошук нових методів в юридичній освіті. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 153–156.
 8. Тарнавська М. І. Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні . Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Юридичні науки". 2020. Т. 7, № 4(28). С. 104–110.
 9. Тарнавська М. І. Символи у екологічній правосвідомості. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9 (283). С. 181–185.
 10. Тарнавська М. І. Формування екологічної правосвідомості: міжнародний та український досвід. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1 vol. 2. С. 127–132.
 11. Тарнавська М. І. Застосування норм Орхуської конвенції адміністративними судами України. Форум права. 2018. № 3. С. 105–112.
 12. Тарнавська М. І. Дослідження правосвідомості як шлях до підвищення ефективності правових норм (на прикладі екологічного права). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4, т. 1. С. 44–47.
 13. Тарнавська М. І. До питання про світові та європейські тенденції в природоохоронному праві та практиці його застосування. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 5, vol. 2. С. 105–110.

— С. 41–48.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімата 312

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Mariana.I.Tarnavska@lpnu.ua