Романишин Борис Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романишин Борис Михайлович
Rektorat 47.JPG
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 18 вересня 1945 року
Місце народження с. Трушевичі Старосамбірського району Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівського державного університету ім. І. Франка (нині — Національний університет ім. І. Франка).
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів інформатизація університету, видавнича та профорієнтаційна робота, навчання з відривом від виробництва.
Кваліфікаційний рівень фізик, викладач фізики
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1979 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Інститут дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»

Романишин Борис Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Інституту дистанційного шавчання Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 18 вересня 1945 р. у с. Трушевичі Старосамбірського району Львівської області.

У 1961 р. закінчив Нижанковицьку середню школу. і того ж року вступив на фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (нині — Національний університет ім. І. Франка).

Через три роки змушений був перервати навчання — його призвали до лав Радянської Армії. Службу проходив упродовж 1964–1967 рр.

Демобілізувавшись, повернувся до університету, який закінчив у 1972 р., здобувши спеціальність фізика, викладача фізики.

Свій трудовий шлях за обраним фахом розпочав на посаді інженера проблемної лабораторії геологічного факультету рідного навчального закладу.Займався дослідженням мінералів. Згодом став спеціалістом з рентгеноструктурного аналізу кристалічних речовин.

У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура та електрофізичні властивості халькогенідів міді та срібла».

У 1981 р. перейшов на роботу у Львівську політехніку, де працює й нині. У цьому закладі обіймав посади старшого викладача, доцента кафедри фізики

З 2001 р. він очолює Інститут дистанційного навчання.

Впродовж 2005–2007 рр. обіймав посаду проректора з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки.

Щасливо склалося й особисте життя Бориса Михайловича. Разом з дружиною виховали двох доньок.

Нагороди та відзнаки

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» 2001 р.

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1965 р.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Відзнака Міністерства оборони України – Медаль «15 років Збройним Силам України» 2006 р.

Наукова робота

Сфера діяльності вченого та керівника інституту — інформатизація університету, видавнича та профорієнтаційна робота, навчання з відривом від виробництва.

Вибрані публікації

Є автором 40 наукових праць, кількох підручників з фізики та електронного підручника з фізики для системи дистанційного навчання.

Фізика : підруч. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Б. М. Романишин. — Л. : [Афіша], 2009. — 385 с. : іл. — Бібліогр.: с. 385 (20 назв).

Задачі з фізики : метод. вказівки; приклади розв’язування: навч. посіб. / Борис Михайлович Романишин, Ігор Романович Зачек, Іван Євстахович Лопатинський, Федір Михайлович Гончар; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т дистанц. навчання.— 3-тє вид.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 142 с.— (Дистанційне навчання; N 47) ISBN 966-553-718-2 : Лопатинський Іван Євстахович, Зачек Ігор Романович, Ільчук Григорій Архипович, Романишин Борис Михайлович. Фізика: Підруч. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл.. — Л. : Афіша, 2005. — 386с. : рис. — Бібліогр.: с. 385. — ISBN 966-8013-50-6.

Дослідження стабільності дисперсних феромагнетиків у електропровідній рідкометалевій матриці / І.І. Адаменко, В.І. Кушпір, Б.М. Романишин // Матеріали II Міжнар. наук. конф. «Фізика невпорядков. систем», присвяч. 70-річчю від дня народж. Я. Дутчака, 14-16 жовт. 2003 р., Львів. — Л., 2003. — С. 138-139.

Інформаційні системи і технології в обліку : Конспект лекцій / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 212 с. — Бібліогр.: с. 204-207 (50 назв). — (Сер. Дистанц. навчання ; № 13).

Курс фізики : Підручник / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романишин, B. М. Габа, Ф.М. Гончар. — Л. : Афіша, 2003. — 375 с.

Технологічні аспекти створення електропровідної магнітної рідини / Б.М. Романишин, І.Г. Адаменко, В.І. Кушпір // Матеріали II Міжнар. наук. конф. «Фізика невпорядков. систем» присвяч. 70-річчю від дня народж. Я. Дутчака, 14-16 жовт. 2003 р., Львів. — Л., 2003. — C. 123-124.

Контакти

вул. Карпінського 2/4. м. Львів — 13, 79013; 1-й корпус, кімн. 312

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-86; +38 (032) 258-20-20

E-mail: :romanyshynb@lp.edu.ua