Височан Олег Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Височан Олег Степанович
1980-05-05IMG 0200.jpg
Дата народження 5 травня 1980 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів — методологія обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств сфери туризму;

— інформаційні системи обліку і контролю; — гармонізація бухгалтерського обліку в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці; — сучасні світові облікові системи (IAS/IFRS, US GAAP тощо).

Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Озеран Володимир Олександрович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Височан Олег Степанович — доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 5 травня 1980 року

Вищу освіту здобув у 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою.

У 2005р. вступив до аспірантури за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У лютому 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація».

У жовтні 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор економічних наук на тему «Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності».

У найближчих наукових планах — видання двох навчальних посібників з тематики бухгалтерського обліку.

За значні заслуги в підготовці спеціалістів для національної економіки України і високі досягнення в науково-дослідній роботі Олега Степановича неодноразово нагороджували грамотами та оголошували подяки.

Найбільше захоплення Олега Степановича у вільний час — кіно та публіцистика.

Профіль викладача на GOOGLE Академія — http://scholar.google.com.ua/citations?user=r-b7Hf4AAAAJ

Викладацька діяльність

Активно займається науковою роботою студентів 3-5 курсів. Під його керівництвом студентами було опубліковано 130 тез у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Педагогічний стаж — понад 15 років

Викладає курси:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Новітні теорії в бухгалтерському обілку та оподаткуванні»,
 • «Облік у державному секторі економіки»,
 • «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні»,
 • «Звітність бюджетних установ».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • облік у кластерних утвореннях (зокрема, туристичної індустрії);
 • розвиток інформаційної функції обліку;
 • моделювання облікових процесів гармонізованих із потребами ціннісно-орієнтованого управління.

У 2014 р. визнаний кращим молодим науковцем навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки.

Вибрані публікації

Автор понад 50 статей у фахових виданнях (зокрема циклу наукових статей з обліку та відображення у звітності грошових коштів та їх еквівалентів в щомісячнику «Бухгалтерський облік і аудит», написаних у співавторстві з д.е.н., проф. Корягіним М.В., публікацій, присвячених питанням методології обліку на підприємствах сфери туризму), учасник 70 конференцій (більшість з яких — міжнародні) у Києві, Львові, Тернополі, Запоріжжі, Хмельницьку, Сімферополі, Миколаєві, Вінниці, Чернівцях, Харкові, Донецьку, Черкасах, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Чернігові, Судаку, Полтаві, Ялті, Херсоні, Умані, Мукачево, Дніпропетровську та Житомирі,

Співавтор 5 монографій, 7 навчальних посібників та підручника, а також 25 методичних рекомендацій.

Є автором/співавтором цілої низки навчальних посібників і підручників:

 1. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало. — Серія «Дистанційне навчання». — № 26. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 248с.
 2. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан — 2-ге вид., зі змінами і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 376 с.
 3. Височан О.С. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навчально-методичний посібник. — Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка",2005. — 192 с.
 4. Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С., Пилипенко Л.М., Янковська Л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Львів: "Магнолія плюс",2006. — 240 с.
 5. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи та технології в обліку: Практикум. — К.: Знання, 2006. — 429 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 6. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 439с.
 7. Облік, аналіз та аудит: Навчальний посібник. — К., Кондор, 2008. — 618с.
 8. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 400 с.
 9. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 412 с.
 10. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Видання 2-ге, доопр. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 400 с.
 11. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Видання 2-ге, перероб. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 440 с.
 12. Фінансовий облік: навчальний посібник / О. С. Височан, О.О. Височан. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б., 2017. – 450 c.
 13. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: підручник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. — Видання 5-те, доопр. і доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 404 с.

Вибрані наукові статті:

 1. Vysochan Oleh, Vysochan Olha, Hyk Vasyl, Hryniv Tetiana. Attributive-spatial tourist clusteration of regions of Ukraine // GeoJournal of Tourism and Geosites. – 2021. – Vol. 35, No. 2. – P. 480-489.
 2. Vysochan O., Vysochan O., Lytvynenko N. & Hyk V. Evaluation of efficiency of fundraising activities of small charitable organizations of Ukraine // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021.– Vol. 43, No. 1. – P. 100-110.
 3. Височан О. С. Організація обліку туристичних послуг у лоу-кост сегменті / О. С. Височан, В. Я. Оліховський // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 2 (76). – С. 113-117.
 4. Vysochan Oleh, Hyk Vasyl, Vysochan Olha. Accounting support of financing IT-clusters activity in Ukraine // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2020. – Vol. 42, No. 4. – P. 497-503.
 5. Vysochan O. S. Formation of accounting information in strategic cluster management / O. S. Vysochan, V. V. Hyk // Espacios. – 2020. – Vol. 41. Iss. 1
 6. Височан О. С. Просторова дезорієнтація інформаційних потоків як причина виникнення дефектів облікової системи / О. С. Височан, В. Я. Оліховський // Причорноморські економічні студії : науковий журнал. – 2020. – Вип. 49. – С.183-186.
 7. Височан О. С. Функціонал підсистеми бухгалтерського обліку в торговельних підприємствах / О. С. Височан, О. О. Височан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – Вип. 36. – С. 169-175.
 8. Височан О. С. Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: INTOSAI-підхід / О. С. Височан, Н. О. Литвиненко // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 3 (71). Ч. 2. – С. 184-193.
 9. Височан О. С. Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом / О. С. Височан // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. – 2018. – № 8 (36). – С. 90-94.
 10. Височан О. С. Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків / О. С. Височан // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 127-132.
 11. Височан О. С. Перспективи відродження біхевіористичних поглядів на розвиток обліку в Україні / О. С. Височан, І. В. Луцюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2017. – Вип. 24 (2). – С. 118-122.
 12. Височан О. С. Реорієнтація фінансової звітності в системі “суб’єкт бухгалтерського обліку – користувач” / О. С. Височан // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 2 (58). – С. 125-129.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oleh.s.vysochan@lpnu.ua