Інститут підприємництва та перспективних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут підприємництва та перспективних технологій
ІППТ.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІППТ
Дата заснування 2010 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор к.т.н., доц. Хром’як Йосиф Якович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 205
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ippt
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/

Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», створений наказом ректора від 28.05.2010 р. №83-10.

Загальна інформація

У структуру Інституту підприємництва та перспективних технологій входить три кафедри, науково-педагогічні працівники яких (4 доктори наук, 33 кандидати наук) забезпечують викладання на високому професійному рівні.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр проводиться шляхом участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах України та країн ЄС, а також через участь в роботі методичних і наукових семінарів, конференцій.

В інституті функціонує 5 спеціалізованих лабораторій:

  • Лабораторія проектування систем штучного інтелекту
  • Лабораторія інформатики та програмування
  • Лабораторія інтернет-технологій та web-програмування
  • Лабораторія системи баз даних та знань
  • Лабораторія комп'ютерних мереж (Cisco)

Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту забезпечені повним пакетом сучасних програмних продуктів.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів інституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки, презентації книг, надаються бібліотечні довідки та консультації. Бібліотека інституту забезпечує в основному навчальний процес і науково-дослідну роботу працівників і студентів. Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 20 тисяч примірників, із яких значна частина — навчальні підручники і посібники, видані інститутом. В науково-технічній бібліотеці крім книжкового фонду є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами інституту. Всі вони зосереджені, в основному, в читальному залі. Усі основні підручники та навчальні посібники, наявні в бібліотеці, видані українською мовою.

Коротка історія інституту

Історія інституту розпочалася з 1998 р. із заснування «Вищої школи підприємництва та перспективних технологій», яка у 2003 р. перетворена у ПВНЗ «Інститут підприємництва та перспективних технологій».

З 2010 р. — Відокремлений структурний підрозділ «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій» створений Наказом Львівської політехніки» від 28.05.2010 р. №83-10 на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2010 р. №1122 і проводить свою діяльність згідно зі Статутом Національного університету «Львівська політехніка» та ліцензією Міністерства освіти і науки України. 

Згідно з наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка», інституту доручено реалізацію заходів Інноваційного навчально-науково-виробничого комплексу «Школа-Коледж-Університет-Підприємство», який створений Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2010 р. №489.

До складу комплексу входить більше 30 закладів середньої освіти Львівської області, компанії «Софтсерв», «Епам», «Елекс», «Дністер» та ін.

При інституті з часу його заснування успішно функціонували філії в м. Стрий та м. Дрогобич.

Структура інституту

До складу інституту входять три кафедри:

Керівництво інституту

Директор інституту — к.т.н., доцент Хром’як Йосиф Якович.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи — д.е.н., старший дослідник Попадинець Назарій Миколайович.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи — к.е.н. Олексюк Ганна Василівна.

Помічник директора — Бакута Ірина Павлівна.

Спеціальності інституту

Інститут здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • Молодший фаховий бакалавр (спеціальності 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 122 «Комп’ютерні науки»)
  • Бакалавр (спеціальності 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 122 «Комп’ютерні науки»)
  • Магістр (спеціальності 075 «Маркетинг» ОПП «Територіальний маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОПП «Фінанси, банківська справа і страхування», 122 «Комп’ютерні

науки» ОПП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»)

Контакти

вул. Горбачевського 18, м. Львів, 79057; 32-й н.к., кімн. 205

Тел.: (032) 258-20-27, (032) 297-07-55, (066) 422-00-84

E-mail: ippt.dept@lpnu.ua