Кафедра обліку та аналізу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра обліку та аналізу
Logo12.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОА
Дата заснування 2002 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть доцентів 25
К-сть професорів 6
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Завідувач кафедри Яремко Ігор Йосафатович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів 13, 79013; 4-й корпус, кімн. 315
Сторінка на lp.edu.ua http://lpnu.ua/oa
Власний сайт http://lpkafoa.lviv.ua/

Кафедра обліку та аналізу заснована 23 квітня 2002 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 72-10 та проводить підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (до 2016 р. — напрям 6.030509 «Облік і аудит»).

Загальна інформація

Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Яремко Ігор Йосафатович.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 6 професорів, 25 доцентів, 4 старших викладачі і 3 асистенти. Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасної теорії і практики бухгалтерського та податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Ефективності реалізації навчального процесу сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацькі, лаборантська, аспірантська, магістерська аудиторія, лекційна аудиторія, оснащена сучасним мультимедійним обладнанням

Практичні вміння у студентів використовувати сучасні інформаційні технології забезпечує кафедральна навчально-методична лабораторія інформаційних систем обліку та аналізу, яка налічує 25 комп’ютерів нового покоління.

Кафедра обліку та аналізу здійснює підготовку студентів та аспірантів на денній, заочній формах навчання за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалаврів (рівень базової вищої освіти) з обліку і оподаткування;
 • магістрів (рівень повної вищої освіти) з обліку і оподаткування;
 • доктор філософії з обліку і оподаткування.

Кафедра здійснює підготовку магістрів за програмами (спеціалізаціями):

 • облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю;
 • облік і аудит діяльності бюджетних установ;
 • облік і аудит в управлінні банками;
 • оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Керівництво

Історія кафедри

Кафедра обліку та аналізу, яка заснована у квітні 2002 року (наказ ректора №72-10 від 23 квітня 2002 р.), готує висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм.

Зараз викладання майже 70 дисциплін для напряму підготовки і спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування», а також для студентів інших навчально-наукових інститутів університету, зокрема ІКНІ, ІКТА, ІХХТ, забезпечують 38 викладачів, зокрема 6 професорів, 25 доцентів, 4 старших викладачі і 3 асистенти. Кафедра щороку поповнюється найкращими своїми випускниками, які виявили не лише добру теоретичну і практичну підготовку, але й нахил до педагогічної та наукової діяльності.

Докладніше про Історію кафедри

Особовий склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку та аналізу

Каф ОА.jpg

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку та аналізу здійснюється за науковим напрямком «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства».

В рамках названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт (підручники, посібники, монографії, словники, статті, тези доповідей), кількість яких за час існування кафедри перевищила 1200.

Протягом 2002-2020 рр. динамічний розвиток наукового напрямку роботи кафедри виявився у зростанні практично всіх показників публікацій працівників

Докладніше про наукову діяльність кафедри

Партнери кафедри

Кафедра обліку та аналізу співпрацює з:

 • Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)
 • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)
 • Молдовська економічна академія (Молдова)
 • Філія ТОВ «Нестле Україна» Нестле Бізнес Сервіс в Європі
 • Миколаївський національний аграрний університет

Докладніше про партнерів кафедри обліку та аналізу

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oa.dept@lpnu.ua