Лопатинський Іван Євстахович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лопатинський Іван Євстахович
Lopata.jpg
к.т.н., професор
Дата народження 15 лютого 1944 р.
Alma mater Львівський державний університет ім. Ів.Франка
Дата закінчення 1965 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Отримання та дослідження фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів А2В6.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1975 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Лопатинський Іван Євстахович — кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 лютого 1944 року.

У 1965 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів. Франка, фізичний факультет.

З 2001 року працює на кафедрі на посаді завідувача кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2004 року — професор кафедри фізики.

Навчальна робота

В університеті читає курс фізики.

Нагороди та відзнаки

За плідну роботу з підготовки фахівців та наукові досягненння нагороджений:


180px-Отличник образования.jpg RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Верховної Ради України.jpg 433px-Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України.jpg


Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (1994 р.)


Почесним знаком«Відмінник освіти України», ( 2004р.)

Грамотою Верховної Ради України 2004 р.


Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — Отримання та дослідження фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів А2В6.

Основні публікації

Автор і співавтор понад 120 наукових праць та методичних розробок і 5 патентів. Приймав участь в близько 160-ти наукових конференціях.

Серед них:

 1. Буджак Ярослав Степанович, Лопатинський Іван Євстахович. MathCAD в теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів: Навч.посібник для студ. напрямку Електроніка / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : НУ Львівська політехніка, 2002. — 188с. : рис. — Бібліогр.:с.183-184. — ISBN 966-553-235-9.
 2. Готра Зенон Юрійович, Лопатинський Іван Євстахович, Лукіянець Богдан Антонович, Микитюк Зіновій Матвійович, Петрович Ігор Володимирович. Фізичні основи електронної техніки: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Науково-методичний центр вищої освіти МОН України / Зенон Юрійович Готра (ред.). — Л. : Бескид Біт, 2004. —879с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 873-874. — ISBN 966-8450-19-1
 3. Курс фізики : підручник / Іван Євстахович Лопатинський, Ігор Романович Зачек, Ігор Миронович Кравчук, Борис Михайлович Романишин . — Львів :Афіша, 2003 . — 375 с. : іл. — (Фізика для інженерів) . — Бібліогр.: с.375 (18назв) . — ISBN 966-8013-50-6 .
 4. Збірник задач з фізики [Текст] : [Навч. посіб. для вищ.навч. закл.] / І. Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В. М. Середа та ін. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2003. — 121 с. : іл. —ISBN 966-553-359-2
 5. Висвітлення досягнень українських фізиків у курсі фізики[Текст] : [Метод. посіб.] / І.Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Й.Я. Хром«як; Заред. : Ю.К. Рудавський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т Львів. політехніка, 2003. — 82 c. — Бібліогр.: с.79 (14 назв) . -Імен. покажч.:с.80-82. — ISBN 96-553-356-8
 6. Збірник задач з елементарної фізики [Текст] : [Навч. посіб.для студ. стаціонар. форми навчання / І. Є. Лопатинський, А.О. Матковський,І.В. Курило та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид. Львів. політехніки, 2003. — 170 с. : іл. — — Бібліогр.: с. 170. — ISBN 966-553-299-5
 7. Збірник задач з фізики для розв’язування з використаннямкомп’ютера [Текст] : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл.] /І.Є.Лопатинський, В.І.Чіх ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид. Львівської політехніки, 2006. — 315 с : іл. — Бібліогр.: с. 305-306 (39 назв.). — ISBN966-553-539-0
 8. Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв’язування[Текст] : [навч. посіб. для дистанц. форми навчання] / Б. М. Романишин [та ін.]; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — 3-тє вид., перероб.і допов. — [Б. м.] : Вид. Львівська політехніка, 2008. — 142 с. — (Дистанційне навчання ; № 47). — ISBN 978-966-553-718-2
 9. Кристали і плівки сполук ІІ-VІ : морфологія, структура і фізико-механічні властивості [Текст] : монографія / [І. В. Курило, І. О. Рудий,І. Є. Лопатинський та ін.] ; за ред. : І. В. Курило ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2011. — 339 с. : іл., табл. —Бібліогр. : с. 306-337 (374 назви). — ISBN 978-617-607-179-2
 10. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / [І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 228 с. : рис., табл.
 11. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 2 / [І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 181 с.
 12. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
 13. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар'яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». -2-ге вид., виправл. і доповн. - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-26-13)

lie@lp.edu.ua