Парасюк Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Парасюк Михайло Васильович
Фото Парасюк.jpg
к.юр.н., доцент
Дата народження 14 квітня 1957 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені І.Франка
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів адміністративна діяльність та адміністративне судочинство
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 31 травня 1995 року
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра цивільного права та процесу

Парасюк Михайло Васильович — кандидат юридичних наук, доцент цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університетк «Львівська політехніка»

Освіта

 • 1986 - 1991 – студент Львівського державного університету ім. в. Франка.
 • 1993-1994- слухач Української академії внутрішніх справ.
 • 1983-1996- служба в ОВС (перебував на посадах: старшого оперуповноваженого ВБРСВ, заступника начальника РВВС по роботі з персоналом та першого заступника начальника відділу дорожньої міліції по оперативній роботі).
 • 1996-2010- ЛьвДУВС (перебував на посадах: викладача, доцента, начальника кафедри конституційного та міжнародного права, начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності, заступника начальника факультету з підготовки слідчих, начальника факультету з підготовки слідчих та проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення).
 • 2010 - по даний час доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • 2018 р – за сумісництвом доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ІНПП НУ «Львівська політехніка».
 • 1995р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема: «Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни в ОВС», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • 2000 р. - присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність

 • 1983-1996- служба в ОВС (перебував на посадах: старшого оперуповноваженого ВБРСВ, заступника начальника РВВС по роботі з персоналом та першого заступника начальника відділу дорожньої міліції по оперативній роботі);
 • 1996-2010- ЛьвДУВС (перебував на посадах: викладача, доцента, начальника кафедри конституційного та міжнародного права, начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності, заступника начальника факультету з підготовки слідчих, начальника факультету з підготовки слідчих та проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення);
 • 2010 - по даний час доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2018 р – за сумісництвом доцент кафедри кримінального права і процесу ІНПП НУ «Львівська політехніка»;
 • з 2019 доцент кафедри кафедри цивільного права та процесу.

Викладає курси

 • цивільне право, ч. 1;
 • цивільне право,ч. 2.

Наукова діяльність=

Наукові зацікавлення

 • Цивільне право та процес

Вибрані публікації

 1. Василів С. С., Дутко А. О., Павлюк Н. М. , Парасюк М. В. , Римарчук Р. М. Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів: колективна монографія. Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. 214 c.
 2. Парасюк М. В., Грабар Н. М., Заболотна Н. Я. , Марич Х. М., Тарнавська М. І. Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 3. Парасюк М. В., Парасюк В. М. , Грабар Н. М. Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2020. 364 c.
 4. Парасюк М. В., Парасюк Н. Якість конструкцій деяких заохочувальних кримінально-правових норм: актуальні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 286–289.
 5. Парасюк М. В. Австрійський Цивільний кодекс 1811 р. та його роль у функціонуванні цивільно-правових відносин у Галичині. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2021. Вип. 51. С. 4–8.
 6. Парасюк*** В. М., Парасюк М. В. Правовий зв’язок організаційно-правової форми юридичної особи з особливостями її цивільно-правової відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. Вип. 1. С. 50–55.
 7. Парасюк М. В., Парасюк В. М. Гражданско-правовая природа понятия юридического лица. Legea și viața. 2020. № 2/2 (338). С. 57–61.
 8. Парасюк М. В. Проблема сім’ї та сімейних відносин у «Філософії права» Г. Гегеля (до 190-річчя від дня смерті). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. Вип. 47, т. 1. С. 18–21.
 9. Парасюк М. В. Проблема прогресивного розвитку суспільства й держави в історико-філософських концепціях Гегеля. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. Вип. 45. С. 16–19.
 10. Парасюк М. В. Сутність і правова природа юридичної особи. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 3. С. 76–80.
 11. Грабар Н. М., Парасюк М. В. Реалізація права власності на землю за цивільним законодавством України. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 1, vol. 4. P. 53–58.
 12. Грабар Н. М., Парасюк М. В. Державне забезпечення трудових прав внутрішньо переміщених осіб. Право і суспільство. 2019. № 2, ч. 1. С. 84–89.
 13. Грабар Н. М., Парасюк М. В. Принципи адміністративної діяльності поліції в сфері забезпечення прав і свобод громадян. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право. 2019. №7 (19). С. 71–81.
 14. Грабар Н. М., Парасюк М. В. Порівняльно-правовий аналіз майнової відповідальності у цивільному праві та матеріальної відповідальності у трудовому праві. Право і суспільство. 2018. №2. С. 82–87.
 15. Грабар Н. М., Парасюк М. В. Окремі аспекти діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб). Право та державне управління. 2017. № 3 (28). С. 64–69.


Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19-й корпус, кім. 312 E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Mykhailo.V.Parasiuk@lpnu.ua