Палаш Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Палаш Володимир Миколайович
Palash vm.jpg
к.т.н., професор
Дата народження 21 лютого 1940 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1962 р.
Спеціальність технологія машинобудування
Галузь наукових інтересів дослідження зварності високоміцних низьколегованих сталей.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Палаш Володимир Миколайович — кандидат технічних наук, професор Кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Випускник ММФ ЛПІ, багаторічний (1987-2001 р.р.) декан механіко-машинобудівного факультету.

голова Західного регіонального відділення ТЗУ,

Відповідальний секретар Науково-технічного і виробничого журналу «Машинознавство».

Викладає дісципліни

 • Теорія зварювальних процесів, частина 2
 • Зварювання та наплавлення чавунів

Нагороди і відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2004 р.

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Відмінник освіти України» 1994 р.

RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Петро Могила» 2005 р.

Напрями наукової діяльності

 • дослідження зварності високоміцних низьколегованих сталей.

Вибрані публікаціі

 1. Палаш В. М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів: Навч. посібник. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 236 с.,
 2. Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А. Р. Напруження у трубах, з’єднаних зварним кільцевим швом // Фіз. — хім. механіка матеріалів. —2000. — № 4. — С. 95 — 99.,
 3. Палаш В., Юськів В., Дзюбик А. Дослідження напруженого стану кільцевих швів трубних з’єднань зі сталі 17 ГС // Машинознавство. — 2000.— № 3 — С. 58 — 60.,
 4. Палаш В.М., Кондир А.І. накопичення мікропошкоджень під час повзучості та оцінка параметрів відносного ресурсу сталі 12МХ-43-46// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів»- Львів.-2006, №556.- С.96-98.,
 5. Палаш В.М., Назар І.Б., Дубовик В.О. Математична модель для визначення напружено-деформованого стану у тонколистових дискових деталях зколовим зварним швом // Науковий вісник НЛУ, випуск 17.4. Львів — 2007, С.236-240.
 6. Палаш В.М., Назар І.Б., Євтушенко В.В. Технологічний процес підвищення довговічності спрацьованих дисків зернової сівалки // Збірникнаукових праць Кіровоградського державного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація» /Вип. № 13, — Кіровоград 2003. С21-26.
 7. Палаш В.М., Назар І.Б. Відновлення дисківсільськогосподарської сівалки приварюванням різальної крайки. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів», 2003, № 483. -С.76-79.
 8. Палаш В.М., Назар І.Б. Дослідження залишкових напружень у зварних стикових зєднаннях з високоміцних сталей. /Збірник тез 1-го наукового симпозіуму: сучасні проблеми інженерної механіки. -Луцьк.: ЛПТУ, 2000. -С.38.
 9. Осадчук В., Большаков М., Палаш В. Неруйнівний метод визначення залишкових напружень у зварних оболонках // -Машинознавство, 1997.-С.5-9.
 10. Палаш В.М., Юськів В.М., Дзюбик А.Р. Використання методу локальної контактної ТЕРС для дослідження напруженого стану металевих конструкцій // Зб. наук. пр. «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій». — Том 1. — Випуск 2. — Львів Каменяр. — 1999. — С.118-122.
 11. Оптимізація технології зварювання для відновлення дисківзернової сівалки виготовленої із сталі 65Г. / В.М. Палаш, І.Б. Назар/ Збірник тез 6-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові 2003.-С.125.
 12. Вплив сірки на утворення гарячих кристалізаційних тріщин узварних швах / В.М. Палаш // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — №539: Динаміка, міцність та проектув. машин і приладів. — С. 89-92. — Бібліогр.:3 назви.
 13. Дослідження напруженого стану мартенситу в пришовній зонізварних з’єднань / В. Палаш, А. Дзюбик // 7-й Міжнар. симп. укр.інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С.103-104.
 14. Оптимізація параметрів технологічного процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок / І.Б. Назар, В.М. Палаш // Вісн. Нац. ун-ту«Львів. політехніка». — 2005. -№ 535: Оптимізація виробн. процесів і техн.контроль у машинобуд. та приладобудуванні. — С. 26-30. — Бібліогр.: 5 назв.
 15. Оцінка міцності деталей машин методами комп’ютерного моделювання / Р.В. Палаш, В.М. Палаш, А.Р. Дзюбик // Матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. «Дні науки’ 2005», 15-27 квіт. 2005 р., Дніпропетровськ. —Д., 2005. — Т. 36: Техніка. — С. 32-33.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net

моб. 097 411 24 98