Павлів-Самоїл Надія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Павлів-Самоїл Надія Петрівна
Павлів фото.jpg
д.юр.н., доцент
Дата народження 24 вересня 1982 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Філософсько-правовий вимір феномена трудової міграції;

проблеми трудової міграції; реформування трудового законодавства.

Науковий ступінь доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Дата присвоєння в.з. 2014
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Павлів-Самоїл Надія Петрівна (*24 вересня 1982 року) – доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

У 1999-2004 рр. навчалася у Львівській комерційній академії на юридичному факультеті. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Філософсько-правовий вимір феномена трудової міграції.

2014 р. – присвоєне вчене звання «доцент»

У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня д.ю.н. на тему: Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович , доктор юридичних наук, професор , Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.

Професійна діяльність

 • З 2004 - 2008 р. — асистент кафедри правознавства ВДУ ВМ та БТ імені С.З.Гжицького.
 • З 2008 - 2015 р. — на викладацькій роботі у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
 • З 2011 р. — на посаді доцента кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З 2015 р. — на посаді доцента кафедри цивільного кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».


Викладає дисципліни:

 • Трудове право

Наукові зацікавлення:

 • проблеми трудової міграції;
 • реформування трудового законодавства;
 • захист прав вимушених мігрантів.


Науковий доробок:

Видала 49 наукових та навчально-методичних праць, з них – 2 одноосібні монографії та 1 у співавторстві, 8 методичних матеріалів та 33 наукових статті (з них 24 – після захисту кандидатської дисертації), опублікованих у фахових виданнях України, 5 посібників, які використовують у навчальному процесі.

Монографії:

 1. Павлів-Самоїл Н.П. Філософсько-правовий вимір феномена трудової міграції: монографія. Львів: СПОЛОМ. 2014. 136 с.
 2. Павлів-Самоїл Н.П. Міграція кінця ХХ – початку ХХІ століття: філософсько-правове дослідження: монографія. Львів: Сполом. 2020. 520 с.
 3. Долинська М. С. Нотаріальний процес в умовах трансформації: колективна монографія / М. С. Долинська, Х. М. Марич, Х. М. Маркович, М. О. Німак, Н. П. Павлів-Самоїл. – Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. – 166 c.

Статті, опубліковані у науковому виданні, що входить до наукометричних баз:

 1. Павлів-Самоїл Н.П. Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2015. № 825. С. 58 – 62. (Index Copernicus).
 2. Павлів-Самоїл Н.П. Аналіз відповідності національного законодавства ратифікованим статтям Європейської соціальної хартії (переглянутої). Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2016. № 845. С. 302 – 308. (Index Copernicus).
 3. Павлів-Самоїл Н.П. Методологія синергетики у дослідженні міграції. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2016. № 4. С. 446 – 450. (Index Copernicus).
 4. Павлів-Самоїл Н.П, Мех Х. Аналіз спадкового права окремих країн ЄС. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. 2018. № 889. С. 175 – 181. (Index Copernicus).
 5. Павлів-Самоїл Н.П. Вимушена міграція як наслідок порушених прав. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2019. № 21. С. 70 – 76. (Index Copernicus).
 6. Павлів-Самоїл Н.П. Обов’язки мігранта як етико-правова категорія. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2019. № 22. С. 89 – 95. (Index Copernicus).
 7. Павлів-Самоїл Н.П. Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2019. № 24. С. 35 – 40. (Index Copernicus).
 8. Harasymiv T., Pavliv-Samoyil N., Hodiak A. Legal science methodology through the lens of legal thinking innovations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Vol. 11, iss. 4 (50). P. 1145–152.URL.: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5261. (Scopus).

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Pavliv-Samoyil N. Freedom of movement: freedom of behavior or restriction of human rights. Visegrad journal on human rights. 2020. № 3. Vol. 2. P. 115 – 119.
 2. Pavliv-Samoyil N. Normative consolidation of the principles of ensuring the rights and legitimate interests of migrant workers as a necessary condition for European integration. Visegrad journal on human rights. 2020. № 3. Vol. 2. P. 61 – 65.
 3. Павлів-Самоїл Н.П. Міграційна політика: необхідність взаємозалежного стратегічного та ситуативного управління. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 2 (36). С. 29 – 32.
 4. Павлів-Самоїл Н. П. Проблеми правової культури у процесі інтеграції мігранта. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 3 (37). С. 23 – 26.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Павлів-Самоїл Н.П. Сутність мотивації виникнення трудової міграцій: філософсько – соціальний підхід. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 1. Том. 2. С. 82 – 85.
 2. Павлів-Самоїл Н.П. Застосування синергетичних концепцій при дослідженні міграції у філософсько-правовому контексті. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2017. № 865. С. 122 – 128.
 3. Павлів-Самоїл Н.П. Політика – механізм визначення атрактора міграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Том 2. С. 173 – 176.
 4. Павлів-Самоїл Н.П. Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції. Вісник НУ «Львівська політехніка» Серія «Юридичні науки». 2017. № 884. С. 205 – 212.
 5. Павлів-Самоїл Н.П. Вплив міграції на формування та зміни правосвідомості. Право і суспільство. № 2. 2019. С. 12 – 17.
 6. Павлів-Самоїл Н.П. Дискримінація – основна проблема міграційного процесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 55, т. 1. С. 45 – 48.Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 328-а,

E-mail: : tspp.dept@lpnu.ua Nadia.P.Pavliv-samoil@lpnu.ua