Остапенко Леонід Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Остапенко Леонід Олексійович
Остапенко Л.О..jpg
д. ю. н.
Дата народження 10 травня 1989 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університету внутрішніх справ
Дата закінчення 2011 р.
Спеціальність «Правознавство»
Галузь наукових інтересів Правове регулювання охорони праці та зайнятості населення
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Остапенко Леонід Олексійович (*10 травня 1989 року) — доценткафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

В 2011 р. завершив навчання в магістратурі Львівського державного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста,спеціалізація: цивільно-господарська.

Професійна діяльність:

З 2010 р. до 2012 р. працював в Головному управлінні Держкомзему у Львівській області на посаді юриста та спеціаліста відділу державного контролю за порушенням вимог земельного законодавства.

З вересня 2012 р. — асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У квітні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці" за спеціальністю 12.00.07-Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право. Науковий керівник: к. ю. н. Парпан Уляна Михайлівна, Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", доц. каф. Адміністративного та інформаційного права.

З 2018 до 2020 р. – докторант кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

2019 р. присвоєне вчене звання доцента.

У квітні 2021 року захистив докторську дисертацію на тему " Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави" за спеціальністю 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник: д. ю. н., проф. Ортинський Володимир Львович, Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка", Директор ІППО.


Викладає дисципліни:

 • трудове право


Наукові зацікавлення

Правове регулювання охорони праці та зайнятості населення.

Вибрані публікації

Автор 50 наукових праць.

 1. Tkachuk*** T., Chystokletov L., Khytra*** O., Shyshko*** V., Ostapenko L. Philosophical reflections on the information society in the context of a security-creating paradigm. International Journal of Electronic Security and Digital Forensics. 2021. Vol. 13, No. 1. Р. 105–113. (SCOPUS).
 2. Ostapenko O., Ostapenko L., Khytra O., Tsvok M., Vasyliv S. A modern vision of methodological approaches in regulation of labor relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, No 7. P. 2070–2076. (SCOPUS).
 3. Kutsyk V., Ostapenko L., Pudryk D. Development of procedures for ensuring the repayment of tax debt as a guarantee of the formation of an investment climate. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 2. P. 86–89 (Web of Science).
 4. Остапенко Л. О. Державна політика України щодо адміністративноправового регулювання відносин у сфері праці: монографія. Львів: Растр-7, 2020. 688 c.
 5. Остапенко Л. О. Про договір як основу виникнення трудових відносин в античний період. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 827. С. 115–119.
 6. Остапенко Л. О. Стан адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони праці в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 824. С. 77–83.
 7. Остапенко Л. О. Правове регулювання зайнятості населення України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 1, т. 2. С. 86–88.
 8. Остапенко Л. О. Про гарантії права на працю в нових економічних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 153–156.
 9. Остапенко Л. О. Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 837. С. 198–201.
 10. Остапенко Л. О. Правові гарантії реалізації права на працю та працевлаштування населення України й окремих європейських країн. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2. Vol. 1. P. 104–107.
 11. Остапенко Л. О. Нормативно-правове регулювання інституту соціального діалогу в Україні. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 11. С. 57–62.
 12. Остапенко Л. О. Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб’єктів трудових відносин в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 855. С. 441–445.
 13. Остапенко Л. О. Сучасний правовий статус роботодавців в Україні. Evropský politický a právní diskurz. 2017. Vol. 4, iss. 2. P. 234–238.
 14. Остапенко Л. О. Про сутність понять «держава» і «влада» у сфері соціально-трудових відносин. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Юридична. 2017. Вип. 18. С. 48–50.
 15. Остапенко Л. О. Гарантійні виплати і компенсації науковопедагогічним працівникам ВНЗ та їх правове регулювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. №884.С. 170–175.
 16. Остапенко Л. О. Соціальний діалог як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 44, т. 1. С. 139–141.
 17. Остапенко Л. О. Соціально-трудові відносини в Україні та Республіці Вірменія: порівняльний аналіз. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 2 (08). P. 125–130.
 18. Остапенко Л. О. Державна політика України як один із різновидів її впливу на зайнятість населення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6, т. 3. С. 60–62.
 19. Остапенко Л. О. Щодо ролі державної політики України та правових принципів у регулюванні трудових відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 2, т. 1. С. 122–124.
 20. Chystokletov L., Khytra O., Ostapenko L., Skrynkovskyy R. Поняття, ознаки та зміст правових режимів, що запроваджуються під час виникнення кризових ситуацій. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, № 3. P. 6001– 6006.
 21. Остапенко Л. О. Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2018. № 4 (9). С. 46–51.
 22. Ostapenko O., Skrynkovskyy R., Ostapenko L., Khytra O., Chystokletov L. Про відшкодування моральної шкоди за вчинені адміністративні правопорушення в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4. No 6. P. 5001–5009.
 23. Остапенко Л. О. Нормативно-правові акти, як один з видів джерел реалізації трудових відносин. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2019.№ 2 (16). С. 50–56. DOI: 10.25313/2520-2308-2019-2-4854.
 24. Остапенко Л. О. Адміністративно-правові передумови політики держави у сфері праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 26. С. 89−95.
 25. Дутко А. О., Остапенко Л. О., Трач* І. Р. Правовий статус адвоката: порівняльний аналіз законодавства України і зарубіжних країн. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Юридичні науки". 2020. Т. 7, № 4(28). С. 169–176.
 26. Остапенко Л. О. Адміністративно-юрисдикційні повноваження держави за порушення укладення колективних договорів, угод у сфері праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 27. С. 87−94.


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімата 328-а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Leonid.O.Ostapenko@lpnu.ua