Німак Марія Орестівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Німак Марія Орестівна
Nimak M.O..jpg
к.юр.н., ст. викладач
Дата народження 20.07.1985 р.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Дослідження особливостей окремого провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Богдан Йосип Гнатович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра цивільного права та процесу

Німак Марія Орестівна — кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

Народилася у м. Львів, 20.07.1985 р.

Освіта:

У 2007 році закінчила навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

У 2007 – 2010 р.р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин».

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Йосип Гнатович.

У 2020 р. з метою підвищення рівня володіння іноземними мовами та їхнього використання в науковій та освітній діяльності отримала диплом магістра Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «філологія» спеціалізація «Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська».

Професійна діяльність

У 2005 — 2008 рр. працювала помічником приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Окіс І.С.

З 2008 провадить приватну нотаріальну діяльність у Львівському міському нотаріальному окрузі.

Викладає дисципліни:

 • цивільне право, ч.2.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

Дослідження проблем нотаріального права.

Науковий доробок

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових та науково-методичних праць, з яких: статті у фахових наукових виданнях України, в іноземних періодичних виданнях, у журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

Основні публікації:

 1. Долинська М. С., Маркович Х. М., Марич Х. М. , Німак М. О., Павлів-Самоїл, Н. П. Нотарiaльний процес в умoвах трансфoрмaцiї: колективна монографія / М. С. Долинська, Х. М. Маркович, М. О. Німак. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 166 c.
 2. Долинська М. С., Маркович Х. М., Німак М. О. , Павлюк Н. М . Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування: монографія. Х Львів: ТзОВ «Растр-7», 2019. 222 c.
 3. Німак М. О., Павлів-Самоїл, Н. П. Реєстраційна діяльність в роботі нотаріуса: навчальний посібник. Львів: «Растр-7», 2020. 148 c.
 4. Павлів-Самоїл Н. П., Німак М. О., Бльок Н.В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчальний посібник. Львів: «Растр-7», 2020. 170 c.
 5. Павлів-Самоїл Н. П., Німак М. О., Бльок Н.В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчальний посібник. Львів: «Растр-7», 2018. 176 c.
 6. Німак М. О. Практичні аспекти видачі нотаріусом свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя. Юридичний вісник. 2021. № 4. С. 95–101.
 7. Німак М. О. Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7, № 1(25). С. 160 166.
 8. Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 66-68.
 9. Німак М. О., Каптур* В. І. Захист честі, гідності і ділової репутації: понятійний апарат та основні способи захисту. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 127-130.
 10. Німак М. О. Провадження у справах про надання права на шлюб. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних правовідносин : збірник наукових праць. 2019. С. 37–49.
 11. Німак М. О. Договір подружжя, яке розлучається, про місце проживання, утримання та виховання їхніх дітей: процесуально-правові аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 82–85.
 12. Німак М. О. Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69. С. 169–176.
 13. Німак М. О., Андрусів* І. Т. Трансформація інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні в умовах сьогодення . ΛΌΓΟΣ : collection of scientific papers / NGO «European Scientific Platform». 2019. Vol. 3 : With proceedings of the International scientific and practical conference «Scientific discoveries: projects, strategies and development», October 25, 2019, Edinburgh,Scotland, UK. P. 111–114.
 14. Німак М. О., Воньо* А. В. Нотаріус як державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4, т. 1. С. 70-73.
 15. Німак М. О. Розгляд судом в окремому провадженні справ про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 5. С. 37-41.
 16. Німак М. О. Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2018. № 894, вип. 18. С. 81-90.
 17. Німак М. О., Воньо А. В. Нотаріус як державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4, т. 1. С. 70-73.
 18. Німак М.О. Спеціальні передумови права на звернення до суду в справах, що виникають із шлюбних правовідносин. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 83 -88.
 19. Німак М. О. Співвідношення понять «нотаріальна діяльність» та «реєстраційна діяльність нотаріуса». Вісник національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 865. С. 413 -420.

Контактна інформація

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 328-а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Maria.O.Nimak@lpnu.ua