Марич Христина Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марич Христина Михайлівна
67480645.jpg
Дата народження 08.10.1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
Науковий ступінь к. юр. н.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Марич Христина Михайлівна (08 жовтня 1980 року) – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

У 2002 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правовий режим національних природних парків України (на матеріалах Карпатського регіону України)» (спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право) у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Викладає дисципліни:

 • екологічне право;
 • господарський процес

Наукові зацікавлення: правове регулювання екологічних та земельних правовідносин, правове забезпечення охорони навколишнього природного середовища, господарсько-процесуальні відносини в Україні.

Науковий доробок:

 1. Mark Belkin*, Julia Iurynets, Liudmyla Batanova, Khrystyna Marych, Galyna Ierko. European approaches to resolving public disputes between population and him countries in cases of hybrid occupation. International Journal of Scientific and Technology Research. 2020. Vol. 9, iss. 1. P. 3838–3843. (SciVerse SCOPUS).
 2. Zharovska I., Lychenko I. , Marych K. , Tarnavska M. , Zabolotna N. . Modern environmental security of Ukraine: issues of legal support: колективна монографія. Praha: Publishing Нouse Education and Sciense, 2020. 176 c.
 3. Долинська М. С., Марич Х. М. , Маркович Х. М. , Німак М. О. , Павлів-Самоїл Н. П. Нотарiaльний процес в умoвах трансфoрмaцiї: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 166 c.
 4. Личенко І. О., Жаровська І. М. , Марич Х. М. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 166 c.
 5. Парасюк М. В, Грабар Н. М. , Заболотна Н. Я. , Марич Х. М. , Тарнавська М. І. Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 6. Долинська М. С., Заболотна Н. Я., Марич Х. М. Аграрне право: навчальний посібник. Дрогобич: ПП "Посвіт", 2020. 252 c.
 7. Личенко І. О. , Паньонко І. М. , Марич Х. М. , Баїк О. І. , Заболотна Н. Я. , Тарнавська М. І. , Попадинець Г. О. Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина): навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2017. 230 c.
 8. Марич Х. М. Екологічне страхування як інструмент управління екологічним ризиком. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 119–121.
 9. Марич Х. М., Юринець* С. О. Кодифікація як форма систематизації екологічного законодавства України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 229–231.
 10. Марич Х. М. Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 187–191.
 11. Марич Х. М. Функції екологічного права в сучасних умовах. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6.
 12. Марич Х. М. Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10 (272). . С. 118–121.
 13. Марич Х. М. Сільськогосподарське страхування: поняття, ознаки, види. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 405–412.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімн. 328а E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Khrystyna.M.Marych@lpnu.ua