Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТБСФБ
Дата заснування 1923(1964)р
Засновники Технічна академія
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Попередник кафедра технології органічного синтезу (ТОС) факультету технології органічних речовин
Завідувач кафедри д. х. н., професор Лубенець Віра Ільківна
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8 - й корпус, кімн. 223
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lpnu.ua/tbsfb

Загальні відомості про кафедру

Історія кафедри розпочалася у 1923 році. За період розвитку кафедри було створено ряд спеціальностей, а саме: Технологія органічних барвників та проміжних продуктів (ТОР, ТБПП), Технологія лікарських речовин (ТЛР), Технологія пластичних мас (ТПМ), Технологія біологічно активних сполук (ТБС), Біотехнологія (БТ), Промислова фармація (ПФ), Хімічна технологія фармацевтичних продуктів (ХТФП, ТФП), напрям "Фармація" (ФР), Біотехнологія напряму «Хімічна технологія та інженерія», Технологія фармацевтичних препаратів напряму «Фармація». На теперешній час на кафедрі готують здобувачів за освітніми програмами І (бакалаврського) рівня вищої освіти - ОПП, ІІ (магістерського) рівня вищої освіти - ОПП та ОНП, ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія та 226 Фармація, промислова Фармація.

Кваліфіковану підготовку фахівців за спеціальностями 162 Біотехнології та біоінженерія та 226 Фармація, промислова фармація здійснює професійний викладацький склад кафедри, серед якого 6 професорів (докторів наук), 32 доценти (кандидати наук) та 4 асистенти (3 кандидати наук).

За час свого розвитку кафедра значно розширила сферу наукових досліджень, що сформувало теперішній напрям наукових досліджень кафедри: "Синтез і дослідження органічних сполук і функціональних матеріалів, яким притаманна біологічна активність та інші цінні властивості".

Фундаментальна та прикладна направленість наукових досліджень кафедри спрямована на розробку оптимальних методів синтезу нових перспективних біологічно активних сполук з протимікробною, протипухлинною, противірусною, протипаразитарною, антигіпоксичною, антигіпертензивною та іншими фармакологічними діями для створення на їх основі нових фармацевтичних, ветеринарних препаратів, а також засобів захисту рослин та біоцидів для захисту матеріалів і виробів з них від біопошкоджень.

Місія кафедри - забезпечення суспільства висококваліфікованими фахівцями для фармацевтичної та біотехнологічної промисловості відповідно до сучасних вимог стандартів виробництва та стейкхолдерів.


Історична довідка

Відділ хімічної технології у системі Львівської технічної академії був організований в 1861 року та об’єднував всі хімічні спеціальності — технологію органічного синтезу, технологію неорганічних речовин, технологію бродильних речовин, технологію нафти і газу. В 1923 році на основі відділу були організовані дві кафедри, зокрема, кафедра хімічної технології органічних речовин (ХТОР), яку очолив професор В. Лиснянський, видатний вчений в області проміжних продуктів та органічних барвників. В 1945 р. керівництво кафедрою ХТОР, перейменованої на кафедру технології органічного синтезу (ТОС), прийняв професор І. Грінберг. З 1951 року завідувачем було призначено доцента Б.Г. Болдирєва, визнаного спеціаліста в області органічних сполук сірки. У 1964 р. кафедра ТОС була перейменована на кафедру технології біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників (ТБСНБ). З 1976 р. кафедрою ТБСНБ завідував доцент В.Т. Колєсніков, відомий вчений в області хіноїдної сполук. У 1981 р. завідувачем кафедри став професор Л.С. Чуйко, спеціаліст по біологічно активних полімерах та каучуках. У 1988 р. після захисту докторської дисертації кафедрою знову завідував професор В.Т. Колєсніков. Починаючи з 1994 року по 2020 рік керував кафедрою учень Колєснікова В. Т. професор, доктор хімічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Новіков Володимир Павлович, який працював в області органічного синтезу біологічно активних сполук, фармації та біотехнології. У 2001 році кафедра змінила назву ТБСНБ на кафедру технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології (ТБСФБ). 3 2021 року завідувачем кафедри ТБСФБ є професор, доктор хімічних наук Лубенець Віра Ільківна - знана вчена в хімії біологічно активних тіосульфонатних сполук. За період існування кафедри було створено ряд спеціальностей, а, саме, технологія органічних барвників та проміжних продуктів (ТОР, ТБПП), технологія лікарських речовин (ТЛР), технологія пластичних мас (ТПМ), технологія біологічно активних сполук (ТБС), біотехнологія (БТ), промислова фармація (ПФ), хімічна технологія фармацевтичних продуктів (ХТФП, ТФП), напрям "Фармація" (ФР). З 2001 року кафедра ТБСФБ працює за спеціальностями «Біотехнологія» напряму «Хімічна технологія та інженерія» та «Технологія фармацевтичних препаратів» напряму «Фармація» (бакалаврського, інженерного та магістерського рівня стаціонарної та заочної форми навчання). З 2003 року кафедра працювала за базовим напрямом «Біотехнологія» та спеціальністю «Біотехнологія біологічно активних речовин» та базовим напрямом "Фармація" та спеціальністю "Технології фармацевтичних препаратів". На теперешній час на кафедрі розроблено освітні програми І (бакалаврського) рівня вищої освіти - ОПП, ІІ (магістерського) рівня вищої освіти - ОПП та ОНП, ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія і 226 Фармація, промислова Фармація. Починаючи з 1945 року по 2022 рік штат викладачів кафедри зріс з 3 чол. до 36 чол., в тому числі 6 докторів наук, з яких 5 професори, 32 доценти (кандидати наук), 4 асистенти (3 кандидати наук). Навчальний процес у 2021-2022 н.р. здійснюють викладачі, з яких мають науковий ступінь — 97 %, вчене звання — 89 %. Кафедрою створено новий технічний потенціал лабораторій для навчання та освоєна широка база для проведення практики студентів. За час становлення кафедри до 1945 року випущено спеціалістів хіміків-технологів 180, з 1945 р по 2000 р. підготовано 2047 інженерів хіміків-технологів, серед яких 843 інженери з технології барвників, 770 інженерів з технології біологічно активних сполук, а також 316 біотехнологів та 56 технологів фармацевтичних препаратів. Випускників кафедри ТБСНБ — ТБСФБ добре знають на заводах хімічного профілю, багато з них є керівниками та головними інженерами підприємств, провідними спеціалістами науково дослідних інститутів НАН України, викладачами вищих учбових закладів.

Серед випускників кафедри:

 • 3 академіки: доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Марковський Леонід Миколайович, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Лозинський Мирон Онуфрійович, кандидат фармацевтичних наук, академік інженерної Академії України, директор львівського державного підприємства «Львівдіалік», заслужений працівник промисловості України Мусянович Володимир Михайлович
 • 19 докторів наук: Берлін А.А. – НУ “Львівська політехніка”, Лозинський М.О. – НАН України , ВороновС.А. – НУ “Львівська політехніка”, Лушина Н.П. – НУ “Київський політех”, Вайданич В.Г. – НАН України, Марковський Л.М. – НАН України, Дворко Г.Ф. – НАН України , Маслош В.З. – ЗАТ, Дикий М.А. – НУ “Львівська політехніка”, Макітра Р.Є. – НАН України, Колєсніков В.Т.– НУ “Львівська політехніка”, Успенська І.Г.–НУ“Львівська політехніка”, Кисленко В.І. – НУ “Львівська політехніка”, Швайка О.П. – ІНФОВ, Новіков В.П. – НУ “Львівська політехніка”, Лубенець В.І. – НУ “Львівська політехніка”, Волошинець В.А. – НУ “Львівська політехніка”, Половкович С.В. – НУ “Львівська політехніка”, Стасевич М.В. – НУ “Львівська політехніка”, Василюк С.В. – НУ “Львівська політехніка”.
 • 112 кандидатів наук, з них на кафедрі захищені 69 кандидатських дисертацій.
 • Директор Рубіжанського ІППХім, президент ЗАТ "Порхім", доктор хімічних наук, професор Маслош Володимир
 • Головний технолог «Компанії Ензим», кандидат технічних наук Володимир Єрохін
 • Головний технолог ТОВ «Тернофарм», кандидат фармацевтичних наук Сергій Белей
 • Виконавчий директор АТ "Галичфарм" Олександр Блонський

Історія кафедри в роках:

Завідувачі кафедри

 • д. х. н., проф. Лиснянський В. (з 1923 до 1945),
 • д. х. н., проф. Грінберг І. В. (з 1945 до 1951),
 • к. х. н., доц. Болдирєв Б. Г. (з 1951 до 1976),
 • к. х. н., доц. Колєсніков В. Т. (з 1976 до 1981),
 • д. х. н., проф. Чуйко Л. С. (з 1981 до 1988),
 • д. х. н., проф. Колєсніков В. Т. (з 1988 до 1994),
 • д. х. н., проф. Новіков В. П. (3 1994 до 2020).
 • д. х. н., проф. Лубенець В.І. (з серпня 2021 - дотепер)

Наукова діяльність кафедри

 • Синтез, властивості та біологічна активність нових S-, N- і О-вмісних хіноїдних сполук;
 • Синтез та біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук;
 • Синтез та хімічні і біологічні властивості тіосульфонатних похідних аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного та хіноїдних рядів;
 • Дослідження мікробних асоціацій молочно-кислих культур та створення функціональних напоїв на їх основі;
 • Біологічно активні полімерні матеріали на основі тіосульфонатних та хіноїдних сполук;
 • Оцінка антимікробних та антиоксидантних властивостей нових хімічних сполук;
 • Пошук нових біоцидів для захисту тканин та інших матеріалів;
 • Створення композиційних препаратів на основі біосурфактантів;
 • Дослідження фіторемедіації забруднення грунтів під впливом мікробних асоціацій ПАР та синтетичних біоактивних речовин;
 • Дослідження хімічного складу та вивчення фармакологічних властивостей рослин Карпатського регіону;
 • Розробка технологій одержання калусних культур з застосуванням біоактивних сполук;
 • Дослідження сегментів фармацевтичного ринку;
 • Математичне моделювання біотехнологічних та фармацевтичних процесів;
 • Пошук нових біологічно активних малотоксичних сполук з практично цінними властивостями;
 • Розробка складів та технологій одержання лікарських форм на основі лікарської рослинної сировини та нових синтетичних біологічно активних сполук.

Практична цінність наукових досліджень підтверджена патентами, документами на їх використання та промисловими апробаціями, зокрема, розроблена технічна документація/апробовано/впроваджено у виробництво:

 • лікарську субстанцію та протигрибковий препарат на її основі — “Есуланова мазь”,
 • лікарську субстанцію та антигельмінтики для ветеринарії на її основі — “Анвермін-5”, “Анвермін-10”, “Анвермін-20”;
 • лікарську субстанцію та протисвербіжний препарат на її основі — “Екродин”;
 • біоцид ЕТС для захисту мастильно-охолоджуючих рідин та нафтопродуктів від біопошкоджень;
 • технології БАД до преміксів для комбікормів;
 • технологію лікарського засобу “Налтетлонг”
 • антимікробний препарат пролонгованої дії "Мінімаст"
 • текстильні матеріали з антимікробними властивостями.

Науково-дослідні лабораторії:

Професорсько-викладацький та науковий склад кафедри

З повним складом колективу кафедри ТБСФБ можна ознайомитися тут https://lpnu.ua/tbsfb/kolektyv-pratsivnykiv-kafedry