Інститут хімії та хімічних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут хімії та хімічних технологій
Ixxt logo.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІХХТ
Дата заснування 2001 рік
К-сть студентів ~1000
К-сть кандидатів наук 95
К-сть докторів наук 42
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник хіміко-технологічний факультет та факультет технології органічних речовин Державного університету «Львівська політехніка»
Директор доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович
Розташування (адреса) 79013. Львів-13, пл. Святого Юра, 9
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/ikhkht
Власний сайт http://icct.org.ua

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ) — це навчально-структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Інститут хімії та хімічних технологій — один з найдавніших і найвідоміших підрозділів Національного університету «Львівська політехніка», який здійснює підготовку студентів хімічних спеціальностей ще з 1872 р. Зараз Інститут здійснює підготовку фахівців першого (бакалавр) другого (магістр) та третього (доктор філософії) освітніх рівнів за спеціальностями 102 Хімія, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології, 226 Фармація, промислова фармація.

Форми навчання: денна, заочна, за скороченим терміном підготовки.

Історична довідка

Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин з метою підвищення якості підготовки фахівців. Директором інституту призначено доктора хімічних наук, професора Й.Й. Ятчишина.

Будівля хімічного корпусу у XIX ст.
Сучасний вигляд 9-го хімічного корпусу Львівської політехніки
8-ий хімічний корпус Львівської політехніки

Хіміко-технологічний факультет — один із найдавніших факультетів, організований у 1872 р. на базі кафедри хімічної технології, відкритої у 1870 р.

Упродовж 1872–1873 рр. тут навчалось 12 студентів. З кожним роком їх кількість зростала, і вже в 1910/1911 навчальному році серед 1736 студентів Львівської політехніки було 157 студентів-хіміків.

У 1873 р. посаду професора мінералогії та геології у Львівській політехніці обійняв Юліян Медведський — організатор навчального процесу в політехнічній школі у Львові, він тричі був ректором Політехніки, чотири рази деканом факультету технічної хімії і три рази — продеканом.

З утворенням факультету збільшилась кількість кафедр. У 1872 р. кафедрою загальної та аналітичної хімії завідував доктор А. Фройнда, кафедрою хімічної технології — професор Гінзберг. З другої половини 70-х років лекції із загальної та аналітичної хімії читав доктор Ю. Грабовський, з хімічної технології — доктор В. Ванікевич.

У різні часи на факультеті працювали такі видатні вчені зі світовими іменами: доктор С. Нементовський, професори Б. Павлевський, Б. Синевський, С. Пілят, І. Мостіцький.

У 1967 р. хіміко-технологічний факультет поділили на два: хіміко-технологічний та технології органічних речовин, які знову об’єднались в Інститут хімії та хімічних технологій. Інститут нині об’єднує 9 кафедр, де працюють 42 доктори наук та 111 кандидатів наук.

Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в наукових роботах, що здійснюються в 15 науково-дослідних лабораторіях з важливих напрямів наукових досліджень. В комп’ютерних класах інституту студенти навчаються використовувати сучасну обчислювальну техніку для дослідження і проектування новітніх технологічних процесів хімічної переробки нафти, синтезу найрізноманітніших харчових і хімічних речовин та препаратів, а також розрахунки і проектування реакторів та обладнання.

В інституті ефективно працюють 4 спеціалізовані ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. За останні 30 років випускниками кафедр інституту захищено понад 90 докторських і понад 650 кандидатських дисертацій. Співробітники факультетів опублікували майже 7500 наукових праць, видали 130 підручників, монографій, навчальних посібників, понад 700 методичних вказівок, одержали більше ніж 750 авторських свідоцтв і патентів. Кращі студенти інституту направляються на стажування, ознайомчі практики та навчання в університети Канади, Німеччини, Польщі.

Розгорнута історія Інституту: Історія Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки

Кафедри Інституту

Вчена рада

Повний склад Вченої ради ІХХТ: Вчена рада Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки

Спеціальності та спеціалізації

Зараз в Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка фахівців за 6 основними спеціальностями:

Спеціальність Освітньо-професійна програма (бакалаврат (Б), магістратура (М))
102 Хімія
 • Харчова хімія та експертиза (Б)
161 Хімічні технології та інженерія
 • Хімічні технології та інженерія (Б)
 • Хімічні технології органічних речовин (М)
 • Хімічні технології неорганічних речовин (М)
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (М)
 • Технічна електрохімія (М)
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук (М)
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (М)
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (М)
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів (М)
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв (М)
 • Комп’ютерна хімічна інженерія (М)
162 Біотехнології та біоінженерія
 • Біотехнології та біоінженерія (Б, М)
163 Біомедична інженерія
 • Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення (Б, М)
181 Харчові технології
 • Харчові технології (Б)
 • Технології продуктів бродіння і виноробства (М)
226 Фармація, промислова фармація
 • Фармація, промислова фармація (Б, М)

Наукові конференції

В Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки проводиться ряд важливих наукових конференцій:

Міжнародна наукова конференція Chemical Technology and Engineering

Для молодих вчених є окрема конференція «Chemistry & Chemical Technology» у межах традиційного Міжнародного Форуму Науки «Litteris et Artibus», що традиційно щороку відбувається у Національному університеті «Львівська політехніка»:

Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідні лабораторії Інституту хімії та хімічних технологій: Науково-дослідні лабораторії Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки

Вступ-2023

Вступ-2023

Контакти

пл. Святого Юра 9, м. Львів, 79013; 9-й н.к., кімн. 121

Тел.: +38 (032) 258-23-10, (032) 258-22-15, (096) 233-15-36

E-mail: IXXT.dept@lpnu.ua, volodymyr.yo.skorokhoda@lpnu.ua