Кафедра хімічної інженерії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної інженерії
Logo XI.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХІ
Дата заснування 1949 рік
К-сть кандидатів наук 11
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., професор Атаманюк Володимир Михайлович
Завідувач лабораторії Огородник Володимир Васильович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 9, м. Львів, 79013; 9-й корпус, кімн. 108
Періодичне друковане видання Тези доповідей конференції "Chemical Technology & Engineering"
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/hi
Власний сайт http://ce.org.ua

Кафедру хімічної інженерії засновано 1949 року. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історична довідка

Заснована у 1949 р. Її першим завідувачем був кандидат технічних наук, доцент Д. В. Савкевич. У той час кафедра налічувала 6 співробітників. У 1955 р. її очолив кандидат технічних наук, доцент О. І. Чернявський. Весь цей час до 1977 р. кафедра здійснювала підготовку інженерів зі спеціальності «Машини та апарати хімічних виробництв» та «Обладнання підприємств будівельних матеріалів».

У 1968 р. Г. А. Аксельруд вперше на кафедрі захистив докторську дисертацію. Цього ж року він очолив кафедру і перебував на цій посаді до 1987 р. Потім кафедрою керував доктор технічних наук, професор Я. М. Гумницький. У 1991 р. було організовано набір студентів на спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища» у кількості 25 студентів.

У 1992 р. кафедру перейменували і вона стала називатися — «Хімічної інженерії та промислової екології». Йдучи назустріч потребам хімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів, у 1993 р. відновили набір на спеціальність механічного профілю «Обладнання хімічних виробництв і будівельних матеріалів».

З 2002 р. кафедра ХІПЕ поділена на дві: «Хімічна інженерія», яку очолив доктор технічних наук, професор Я. М. Ханик, та «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2007 р. на кафедрі ліцензовано новий навчальний напрям «Хімічна інженерія», що передбачає три магістерські спеціальності: «комп’ютерна хімічна інженерія»; Працівники кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології «природоохоронні хімічні технології»; «Процеси і обладнання хімічних виробництв».

З 2010 р. завідувачем кафедри «Хімічна інженерія» є доктор технічних наук, професор Атаманюк В. М.

Від початку 50-х років працівниками кафедри та аспірантами було захищено близько 100 кандидатських, понад 10 докторських дисертацій, опубліковано більше 800 наукових праць, видано ряд посібників, підручників, методичних вказівок тощо.

Видатні педагоги і науковці:

Викладацький склад кафедри

Кафедра хімічної інженерії Львівської політехніки
 1. Завідувач кафедри хімічної інженерії - Атаманюк Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор
 2. Заступник завідувача кафедри - Кіндзера Діана Петрівна, кандидат технічних наук, доцент
 3. Гаврилів Роман Іванович, кандидат технічних наук, доцент
 4. Гнатів Зоряна Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент
 5. Гузьова Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент
 6. Дулеба Василь Павлович, кандидат технічних наук, доцент
 7. Іващук Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
 8. Костів Ірина Світозарівна, кандидат технічних наук, доцент
 9. Нагурський Андрій Олегович, кандидат технічних наук, доцент
 10. Цюра Надія Ярославівна, кандидат технічних наук, старший викладач
 11. Госовський Роман Романович, кандидат технічних наук, асистент
 12. Добровецька Оксана Ярославівна, кандидат технічних наук, асистент

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такими актуальними напрямами:

 • тепломасообмін в системі «тверде тіло – газ»
 • масообмін в системі «тверде тіло – рідина»
 • розділення неоднорідних газових систем
 • ресурсо- та енергозберігаючі технології
 • комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів

Колектив кафедри також надає науково-технічні консультації при розробці та оптимізації технологічних ліній, нового обладнання, технічних установок або їх окремих вузлів в області хімічної інженерії. Фахівці виконують інженерні розрахунки та проектують хімічне обладнання, розробляють технічні завдання та робочу конструкторську документацію для цілого ряду процесів в хімічній технології. Роботи виконуються шляхом проведення як експериментальних досліджень, так і на основі комп’ютерного моделювання та відтворення реальних умов роботи обладнання, що дає цінну інформацію про фізико-хімічні процеси, які відбуваються в апаратах.

Результати 3D моделювання представляються у векторних і контурних величинах, анімаційних файлах та інших видах. На основі відповідних досліджень виконуються техніко-економічну оцінку та визначаємо ефективність прийнятих технічних рішень. Кафедра хімічної інженерії тісно співпрацює з вищими начальними закладами та науково-дослідними установами та готова до співпраці у створенні нової продукції від прототипу до промислового зразка. Наукові досягнення кафедри відображені в чисельних публікаціях (монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти). За останні роки захищено три докторські та понад двох десятків кандидатських дисертацій.

Навчальний процес

На сьогоднішній день кафедра хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій запрошує на навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» для здобуття освітнього рівня «бакалавр» та «магістр». В магістратурі кафедра хімічної інженерії готує фахівців за освітньо-професійними програмами:

ANSYS Logo.png
800px-SolidWorks Logo.svg.png
Chemstations europe logo.jpg
Autocad-logo.png
 • «Процеси і обладнання хімічних виробництв»
 • «Комп’ютерна хімічна інженерія»

Студенти кафедри хімічної інженерії отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній промисловості, а також для роботи із провідним програмним забезпеченням систем автоматизованого проектування і моделювання – Ansys, SolidWorks, ChemCAD, AutoCAD та іншими.

Щороку нашими випускниками є понад 20 бакалаврів та 20 інженерів-магістрів.

Після закінчення навчання випускники отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній промисловості і можуть працювати на підприємствах хімічного профілю, в проектних організаціях, інжинірингових та ІТ-компаніях чи контролюючих органах.

Випускники кафедри хімічної інженерії успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

Кафедра має підписано ряд угод із коледжами Львова та України, за якими випускники цих закладів можуть поступати на 2 курс навчання за напрямом «Хімічні технології та інженерія» зі збереженням форми навчання.

Конференція “Chemical Technology and Engineering”

Conf cte 2023 eng.jpg

Кафедра хімічної інженерії є чільним організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Chemical Technology and Engineering” (“Хімічна технологія та інженерія”).

Відвідайте сайт конференції, щоб отримати докладнішу інформацію.

Науково-дослідні лабораторії

Співпраця та партнери кафедри

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у круглих столах, семінарах та програмах обміну. Кафедра хімічної інженерії має активні угоди про співпрацю з:

 • Варшавським політехнічним університетом (м. Варшава, Польща)
 • Вроцлавським політехнічним університетом (м. Вроцлав, Польща)
 • Інститутом нового хімічного синтезу (м. Пулави, Польща)
 • Жешувським політехнічним університетом (м. Жешув, Польща)

Також кафедра хімічної інженерії тісно співпрацює із:

 • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, кафедра «Інтегровані технології, процеси і апарати»
 • Національний лісотехнічний університет України, кафедра технології деревообробки та захисту деревини
 • “SoftiCo” – офіційний представник SolidWorks Corp. в Україні
 • “CADFEM Ukraine” – офіційний представник Ansys Inc. в Україні

Спільно проводиться наукова діяльність та дослідження; спільні наукові праці та їх публікація; стажування викладачів кафедри; переддипломна практика студентів.