Добош Зоряна Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Добош Зоряна Андріївна
Photo11111.jpg
к. юр. н., доцент
Дата народження 28 жовтня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів цивільне право,господарське право
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент Грищук Оксана Вікторівна, професор кафедри теорії та філософії права, Львівський національний університет ім, Ів.Франка
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Добош Зоряна Андріївна (*28 жовтня 1978 року) — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2000 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему:

Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий вимір [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Добош Зоряна Андріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2012. — 160 с.

Науковий керівник — доктор юридичних наук, доцент Грищук Оксана Вікторівна, професор кафедри теорії та філософії права, Львівський національний університет ім, Ів.Франка

Професійна діяльність

Директор ТОВ «Гурман»

З вересня 2012 р. до серпня 2019 р. – асистент Кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2019 року – доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

 • Господарське право

Коло наукових зацікавлень

філософія права, цивільне право,господарське право

Науковий доробок

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 25 наукових та науково-методичних праць, з яких: монографії, статті у фахових наукових виданнях України, у іноземних періодичних виданнях, у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index Copernicus International, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Blikhar M., Vovk V., Shevchenko N., Kokhaniuk T., Dobosh Z. Directions of offense prevention in the stock market of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 3, № 38. С. 437–446. (Web of Science).
 2. Garasumiv T. Z., Chornopyska V. Z., Dobosh Z. A. Theoretical, methodological and philosophical and legal foundations of research in legal science. Astra Salvensis. 2020. № 1. P. 253–272. (SciVerse SCOPUS).
 3. орнописька В. З.. Добош З. А, Баїк О. І., Личенко І. О. Організація адвокатської справи: вітчизняний та іноземний досвід: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 188 c.
 4. Добош З. А. Маськовіта М. М., Буряк Я. Я., Остапенко Л. О., Дембіцька С. Л. Господарське право та господарське судочинство в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Сполом», 2019. 156 c.
 5. Добош З. А. Принципи і традиції адвокатської діяльності як фундаментальні засади діяльності адвокатури. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3/2021. С. 345–347.
 6. Добош З. А. Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 7, № 2(26). С. 278–287.
 7. Добош З. А. Гендерна рівність і гендерна дискримінація у сфері трудових відносин. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 190–193.
 8. Добош З. А. Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 911, вип. 21. С. 254–263.
 9. Добош З. А. Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 22. С. 34–40.
 10. Добош З. А., Забзалюк О. В. Правова система підсудності справ Верховному Суду США. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 24. С. 153–160.
 11. Бек У. П., Добош З. А. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1 (263). С. 4–7.
 12. Добош З. А. Щодо питання про укладення договору оренди землі на новий строк. Право і суспільство. 2018. № 5, ч. 1. С. 82–88.
 13. Бек У. П., Добош З. А. Особливості встановлення факту наявності трудових відносин у судовому порядку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 876. С. 236–243.
 14. Добош З. А. Справедливість у філософсько-правовій думці Нового часу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 855. С. 389–397.
 15. Добош З. А. До питання про поняття нововиявлених обставин у цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 47, Т. 1. С. 120–124.
 16. Добош З. А. Справедливість у філософсько-правовій думці Нового часу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 855. . С. 389–397.Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Zoryana.A.Dobosh@lpnu.ua