Горупа Тетяна Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горупа Тетяна Олександрівна
Горупа Тетяна Олександрiвна.jpg
к. юр. н., доцент, візит-професор
Дата народження 21.07.1971 р.
Громадянство Республіка Білорусь
Alma mater Гродненський державний університет ім. Я. Купали
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів цивільне право
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Горупа Тетяна Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»; завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін освітнього закладу «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна» (Республіка Білорусь). Працює в рамках міжнародної співпраці за програмою «візит-професор».

Освіта

 • У 1993 році закінчила Гродненський державний університет ім. Я. Купали, спеціальність «Правознавство»
 • У 2002 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 02.01.01 при Білоруському державному університеті.
 • У 2007 році отримала вчене звання «доцент».

Знання мов: англійська, російська.

Професійна діяльність

 • З 2021 р. — доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Працює в рамках міжнародної співпраці за програмою «візит-професор».
 • З 2003 р. — завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін освітнього закладу «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна» (Республіка Білорусь).

Проєкти з міжнародної співпраці, в яких брала участь:

 1. Візитер професор у Республіці Польщі в Університеті Марії Кюрі-Складовської у Любліні (2004-2006 рр.).
 2. TEMPUS III CD_JEP-27071-2006 «Розробка нової навчальної програми у сфері європейського економічного права» 2008-2010 р. (Університет Фрідріха-Олександра в Ерлангені і Нюрнберзі; Університет Карла-Франца в Граці).
 3. LLL-Jean Monnet «Європейське економічне право» 2011-3360 / 001-001 (2011- 2014 р.).
 4. Аксіологіческіе аспекти правових систем в Західній Європі і в таких, що розвиваються демократичних державах Східної Європи (компаративний аналіз) (номер державної реєстрації 20111412; 2013-2015 роки).
 5. Правові основи формування спільного ринку Євразійського економічного союзу і правова система Республіки Білорусь (номер державної реєстрації 20160896; 2016-2018 роки).
 6. Міждисциплінарний підхід до досліджень в сфері прав людини: забезпечення прав мігрантів в процесі інтеграції до приймаючого суспільства (Центр прав людини Білоруського державного університету та Інституту прав людини і гуманітарного права ім. Рауля Валленберга (м Лунд, Швеція; 2018-2019 роки).

Викладає курси:

Наукові зацікавлення:

 • цивільне право
 • трудове право


Вибрані публікації

Авторка понад 130 наукових робіт з актуальних питань цивільного та європейського права, прав людини, 2 монографії; 7 навчальних посібників; 5 електронних навчальних посібників і комплексів, навчально-методичних робіт з викладання юридичних дисциплін. У цих працях розширені наукові уявлення у сфері захисту прав людини і захисту прав споживачів; розроблені правові основи регіональної економічної інтеграції; виділені актуальні проблеми європейського і євразійського права.

 1. Горупа Т.А. Обеспечение прав мигрантов в процессе интеграции в принимающее сообщество/ Глава в коллективной монографии “Междисциплинарные исследования в области прав человека. Т.П. Афонченко и др. Минск.: Экоперспектива, 2019. С.101-157
 2. Горупа Т.А. Шалаева Т.З. Правовые основы формирования общего рынка Евразийского экономического союза и правовая система Республики Беларусь. Брест, 2020. 156 с..
 3. Горупа Т.А. Ценностные приоритеты правового регулирования социально-экономических отношений в ЕС и ЕАЭС. Вестник БрГУ, Серия 2, 2016. №1. С.159-165.
 4. Горупа Т.А. Защита прав потребителей в аспекте интеграционных процессов (на примере Европейского Союза и Евразийского экономического союза). Право.by. 2016. №4. С.115¬120.
 5. Горупа Т. А. Республика Беларусь как субъект международных организаций постсоветского пространства: историко-правовой аспект. Історико-правовий часопис. 2017. № 1 (9). С. 161–166.
 6. Горупа Т.А. Проблемы технического регулирования в правовом механизме обеспечения свободы передвижения товаров в Евразийском экономическом союзе// Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей. В 4 ч. Ч. 2. Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. С. 271-276.
 7. Горупа Т.А. Принципы функционирования Таможенного союза ЕАЭС: сущность и классификация. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2018 г.- № 5 (110) . С. 37-42.
 8. Горупа, Т. А. Правовой механизм регулирования общего рынка ЕАЭС: теоретико-правовой аспект. Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2018. №10. С. 81–90.
 9. Горупа Т. А. Формирование общего финансового рынка в Евразийском экономическом союзе и правовая система Республики Беларусь. Т.А. Горупа, И.П. Пашкевич, Т.З. Шалаева. Вестник Брестского гос. ун-та. Сер. 2. История. Экономика. Право. 2018. № 2. С.171–177.
 10. Горупа Т. А. Понятие единого рынка услуг в ЕАЭС и правовые средства его либерализации. Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития : сб. науч. статей : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова. Гродно, 2018. Ч. 2. С. 179–183.
 11. Свобода передвижения трудящихся-мигрантов в контектсте евразийских интеграционных процессов. Труд. Профсоюзы. Общество. 2019. №4. С. 156-162.
 12. Tatyana Gorupa Legal Support of the Environmental Safety of Consumer Goods (Works, Services) by Means of Technical Regulation in the Republic of Belarus. S t u d i a Sieci Uniwersytetów Pograniczat (pod redakcją Jarosława Matwiejuka). Tom 3. 2019. Р.127-140 (Poland)
 13. Горупа, Т. А. Экономическая безопасность в аспекте трансформационных процессов государства и общества. Системная трансформация общества: информационные технологии, инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под общ. ред. В. Н. Варич. Брест : БрГТУ, 2021. Выпуск 13. С. 35–39.Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кімната 312

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Tetiana.O.Horupa@lpnu.ua