Бек Уляна Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бек Уляна Павлівна
BekUP.JPG
к.ю.н., доцент
Дата народження 20 жовтня 1982 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів дослідження проблем, пов’язаних з правовим регулюванням охорони праці в Україні
Кваліфікаційний рівень магістр права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник д.ю.н., професор Пилипенко Пилип Данилович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, кафедра цивільного права та процесу.

Бек Уляна Павлівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», де у 2003 р. здобула ОКР «бакалавр», а у 2004 р. — ОКР «магістр».

2013 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Тема дисертації — «Правове регулювання охорони праці в Україні: теоретичний аспект» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бек Уляна Павлівна ; Нац. акад. наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2013. — 206 с.

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Пилипенко Пилип Данилович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Знання мов — англійська.

Професійна діяльність:

08.04.2004 р. – 08.04.2005 р. — спеціаліст юридичного відділу Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради.

01.09.2006 р. – 16.08.2008 р. — викладач правознавства Галицького правничого ліцею.

01.09.2012 р. – 28.12.2012 р. — викладач правознавства Галицького правничого ліцею.

2013–2022 рр. — асистент кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

З 2022 р. і дотепер — доцент кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

2023 р. — присвоєно вчене звання доцента.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Трудове право

Наукові зацікавлення

 • Дослідження проблем, пов’язаних з правовим регулюванням охорони праці в Україні

Видавнича діяльність

Публікувалась у фахових наукових виданнях України, іноземних наукових періодичних виданнях, брала участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Основні публікації:

 1. Актуальні проблеми гармонізації українського законодавства з міжнародно-правовими стандартами: колективна монографія / У.П. Бек, Н.Я. Заболотна, Х.М. Марич, В.З. Чорнописька. Надвірна : ТОВ «Надвірнянська друкарня», 2022. — 180 c.
 2. Остапенко Л.О., Бек У.П. Трудове право : підручник. Київ : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2022. — 191 c.
 3. Павлів-Самоїл Н.П., Бек У.П., Маркович Х.М. Трудове право у таблицях та схемах : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. — 199 c.
 4. Bek U., Pylypyshyn P., Hanushchyn S., Mykhalitska N., Veresklia M. Legal regulation of the financial and economic security of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2022. Т. 1, №42. — С. 510–521.
 5. Blikhar M.M., Syrovackyi V., Bek U., Vinichuk M., Kashchuk M., Kucher L. Shadow economy vs economic security : trends, challenges, prospects. Economic Studies. 2023. №32 (3). — P. 130–147. (SCOPUS).
 6. Chornopyska V., Bek U., Harasymiv T., Kovnyi Y., Fitsyk S. Practical challenges and recommendations on the status of national minorities and indigenous peoples : a comparative analysis of the approaches of the European Union. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12, iss. 65. — P. 219–229. (Web of Science).
 7. Бек У.П., Добош З.А. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2018. №1 (263). — С. 4–7.
 8. Бек У.П. Атестація робочого місця працівника як правова підстава виникнення трудових прав та пов’язаних із ними правовідносин. Право і суспільство. 2018. №4, ч. 1. — С. 119–124.
 9. Бек У.П. Ретроспективно-правовий аналіз генезису вітчизняного соціального законодавства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2021. Т. 8, №2 (30). — С. 135–142.
 10. Бек У.П. Проблема кодифікації трудового законодавства України : теоретико-правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2021. Т. 8, №3 (31). — С. 229–238.
 11. Бек У.П. Міжнародно-правові гарантії охорони праці неповнолітніх. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2022. Т. 9, №3 (35). — С. 278–284.
 12. Бек У.П. Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2022. Т. 9, №4 (36). — С. 150–156.
 13. Бек У.П. Становлення екологічних обов`язків людини і громадянина : міжнародні стандарти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2022. Т. 9, №1 (33). — С. 145–150.
 14. Бек У.П. Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства щодо удосконалення відповідної нормативної термінології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. №1 (37). — С. 229–235.
 15. Бек У.П. Кодифікація національного трудового законодавства в контексті Європейської інтеграції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №2 (38). — С. 162–169.
 16. Бек У.П. Особливості взаємодії суб'єктів кодифікації трудового законодавства в України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №3 (39). — С. 119–127.
 17. Бек У.П., Гатала В.В. Про роль місцевих громад у механізмах контролю екологічної політики. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2023. Вип. 37. — С. 84–88.
 18. Заболотна Н.Я., Бек У.П. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Академічні візії. 2023. Вип. 24.
 19. Бек У.П., Заболотна Н.Я. Теоретичні погляди на власність. Академічні візії. 2024. Вип. 28.

Контакти

вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів; 19-й н.к., кімн. 328а

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua, Ulyana.P.Bek@lpnu.ua