Баїк Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баїк Оксана Іванівна
Баїк О.І..jpg
д. ю. н., доцент
Дата народження 18. 04. 1977 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський інститут міжрегіональної академії управління персоналом
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів актуальні проблеми господарського права та процесу, екологічного права, земельного права; проблемні питання адвокатури та адвокатської діяльності; здійснення процесуального представництва в Україні; стан понятійно-категоріального апарату податкового права України; застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права

Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Баїк Оксана Іванівна — доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1992 році закінчила середню школу № 44 м. Львова.

У 1996 році з відзнакою завершила навчання у Львівському технікумі промислової автоматики за спеціальністю «експлуатація автоматизованих систем».

У 2007 році з відзнакою закінчила навчання у Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю «правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

З 2010 до 2013 року була здобувачем кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

У 2013 році у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, тема: «Адміністративно-правове регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави».

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та інформаційного права

З 2016 до 2019 року була докторантом кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2019 році у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, тема: «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України».

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», професор.


Професійна діяльність

У 1997-2000 рр. працювала державним службовцем у Центрі нарахування і виплати пенсій та допомог при Львівському облсоцзабезі, у відділі автоматизації та комп’ютеризації.

У 2004-2006 році – юрист приватного підприємства у сфері нерухомості.

З 2010 до 2011 року – викладач кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 2011 до 2012 року – завідувачка лабораторії кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2012 до 2013 року –провідний спеціаліст цієї ж кафедри.

З вересня 2013 року – асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2016 року – доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З лютого 2021 року – виконує обов’язки заступника декана магістратури Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Професійний досвід

 • юридичні консультації;
 • правова допомога при розробленні та оформленні договорів купівлі-продажу, а також оренди нерухомості;
 • юридичний супровід у цивільному судочинстві.

Викладає дисципліни:

 • господарське право, ч. 1;
 • господарське право, ч. 2;
 • актуальні проблеми господарського права та процесу (судова практика);
 • процесуальне представництво.


Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • актуальні проблеми господарського права та процесу, екологічного права, земельного права;
 • проблемні питання адвокатури та адвокатської діяльності;
 • здійснення процесуального представництва в Україні;
 • стан понятійно-категоріального апарату податкового права України;
 • застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 100 наукових та науково-методичних праць, з яких: монографія, навчальні посібники, статті у наукових виданнях, визнаних фаховими з юридичних наук в Україні, статті в іноземних періодичних виданнях, статті в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus International та SciVerse SCOPUS, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Baik O., Yarmol L., Sirant M., Popadynets G., Stetsyuk N. Rational nature management as a component of environmental safety: economic and legal aspects. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, № 39. С. 429–438 (Web of Science).
 2. Nastasiak I., Baik O., Zayats O., Mykhalitska N., Veresklia M. Finansial and legal aspects of economic security of the state. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, № 39. С. 482–493 (Web of Science).
 3. Podra O., Petryshyn N., Bayik O., Bobko U., Levkiv H. The impact of Covid-19 pandemic on the volume of labor migration, employment, and remittances. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2021. Vol. 71, No. 2. P. 195–202 (SCOPUS, Web of Science).
 4. Баїк О. І. Публічні атрибути і символи Української держави: монографія. Львів : ПАІС, 2015. 252 с.
 5. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 c.
 6. Личенко І. О., Баїк О. І., Чорнописька В. З., Бобко У. П., Дашо Т. Ю. Реалізація адвокатом процесуального представництва (Розділ 2. С. 43−67). Адвокатура: вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування: монографія. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 169 c.
 7. Чорнописька В. З. , Добош З. А. , Баїк О. І. , Личенко І. О. Участь адвоката в адміністративному судочинстві (Розділ 2. С. 70–106). Організація адвокатської справи: вітчизняний та іноземний досвід: колективна монографія. Львів: ФОП Кепещук П. М., 2020. 188 c.
 8. Баїк О. І. ВІДОМЧИЙ. Велика українська енциклопедія : у 20 т. Т. 5 : Адміністративне право / редкол. Ю. П. Битяк (голова та ін.) ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. С. 187–190.
 9. Баїк О. І. Атрибути і символи Української держави: навчальний посібник. Львів: Растр-7, 2016. 242 с.
 10. Личенко І. О., Паньонко І. М., Марич Х. М., Баїк О. І., Заболотна Н. Я., Тарнавська М. І., Попадинець Г. О. Правовий режим охорони і раціонального використання земель (Розділ 1. С. 7−47). Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина): навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 230 c.
 11. Личенко І. О., Марич Х. М., Баїк О. І., Заболотна Н. Я., Попадинець Г. О., Тарнавська М. І. Правовий режим охорони і раціонального використання земель (Розділ 8. С. 204−244). Екологічне право: підручник Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 432 c.
 12. Баїк О. І. Бобко У. П. , Долинська М. С. , Дутко А. О. , Павлюк Н. М. Земельне право: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2020. 326 c.
 13. Баїк О. І. Процесуальне представництво: навчальний посібник. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2020. 274 c.
 14. Баик О. И. Международный договор как источник налогового права Украины. Lega şi viata. Publicaţie ştiinţifico-practică. 2015. № 4 (280). С. 46–51.
 15. Баїк О. І. Становлення податків у Стародавньому Римі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 813. С. 185–191.
 16. Баїк О. І. Деякі розвідки поняття «податок» у країнах Стародавнього Сходу. Адміністративне право і процес. 2015. № 2 (12). C. 333–340.
 17. Баїк О. І. До питання про податки в добу античності. Митна справа. Науково-аналітичний журнал. Фахове видання. 2015. № 5 (101). Ч. 2, вересень‒жовтень. С. 3–8.
 18. Баїк О. І. Поняття і категорії як основа науки податкового права України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 824. С. 10–13.
 19. Баїк О. І. До питання термінологічного визначення «роялті» у законодавстві України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2 (88). С. 132–141.
 20. Баїк О. І. Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 14–22.
 21. Баїк О. І. Про системність принципів у податковому праві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 12–19.
 22. Баїк О. І. Окремі питання у формуванні джерел податкового права України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 850. С. 367–374.
 23. Баїк О. І. Сутність та ознаки податкових правовідносин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 855. С. 367–373.
 24. Баїк О. І. Про видову характеристику суб’єктів податкових правовідносин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 861. С. 225–231.
 25. Баик О. И. Налоговое законодательство Украины и административная ответственность за его нарушение. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. 2017. № 2. С. 145–155.
 26. Баїк О. І. Податкові делікти в Україні та їх характеристика. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 4. Vol. 2. С. 13–18.
 27. Баїк О. І. Презумпція та фікція у понятійно-категоріальному апараті податкового права України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 130–134.
 28. Баїк О. І. Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 106–110.
 29. Баїк О. І. До питання тлумачення податково-правових норм. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2018. № 2. С. 13–20. DOI: 10.25313/2520-2308-2018-1-3659.
 30. Баїк О. І. Гіпотеза як елемент у структурі податково-правової норми. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 1. С. 181–183. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/102.
 31. Баїк О. І. Про різновиди санкцій податково-правових норм. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. С. 47–50.
 32. Баїк О. І. Диспозиція як структурний елемент податково-правової норми. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. № 3. С. 168–170. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/109.
 33. Баїк О. І. Наукові та юридичні факти у податковому праві: співвідношення понять. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019. № 53, т. 4. С. 34–40.
 34. Баїк О. І. Правові основи діяльності адвоката як процесуального представника: сучасний огляд. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 1, т. 31(70). С. 68–72.
 35. Баїк О. І. До питання правового забезпечення охорони земель в Україні від псування, забруднення та засмічення. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 374–380.
 36. Баїк О. І. Представництво особи у податкових спорах: правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 238–242. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=129.
 37. Баїк О. І. Державна податкова політика у сфері господарювання. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 88. С. 7–14.
 38. Баїк О. І. Про систему органів управління земельними ресурсами України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 350–354.Контактна інформація

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19-й корпус, кім. 312, 330.

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua; Oksana.I.Bayik@lpnu.ua