Баїк Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баїк Оксана Іванівна
Баїк О.І..jpg
д.ю.н., професор
Дата народження 18 квітня 1977 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів актуальні проблеми господарського права та процесу, екологічного права, земельного права; проблемні питання адвокатури та адвокатської діяльності; здійснення процесуального представництва в Україні; стан понятійно-категоріального апарату податкового права України; застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник д.ю.н., професор Остапенко Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, кафедра цивільного права та процесу.

Баїк Оксана Іванівна — доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1992 р. — закінчила Львівську середню школу № 44 ім. Т. Г. Шевченка.

1996 р. — з відзнакою завершила навчання у Львівському технікумі промислової автоматики за спеціальністю «Експлуатація автоматизованих систем».

2007 р. — з відзнакою закінчила навчання у Львівському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.

2010–2013 рр. — була здобувачем кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

2013 р. — у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Тема дисертації — «Адміністративно-правове регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави».

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

2016–2019 рр. — була докторантом кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

2019 р. — у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Тема дисертації — «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України».

Науковий консультант — доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

2021 р. — присвоєно вчене звання доцента.

2023 р. — присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність:

1997–2000 рр. — працювала державним службовцем у Центрі нарахування і виплати пенсій та допомог при Львівському облсоцзабезі, у відділі автоматизації та комп’ютеризації.

2004–2006 рр. — юрист приватного підприємства у сфері нерухомості.

2010–2011 рр. — викладач кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

2011–2012 рр. — завідувач лабораторії кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

2012–2013 рр. — провідний спеціаліст кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

2013–2016 рр. — асистент кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

2016–2022 рр. — доцент кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

Лютий 2021 р. – червень 2022 р. — заступник декана магістратури Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

З серпня 2022 р. і дотепер — професор кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка».

Професійний досвід:

 • Юридичні консультації
 • Правова допомога при розробленні та оформленні договорів купівлі-продажу, а також оренди нерухомості
 • Юридичний супровід у цивільному судочинстві

Нагороди

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Господарське право
 • Актуальні питання трудового права
 • Актуальні проблеми трудового права України
 • Актуальні проблеми господарського права і процесу (судова практика)
 • Процесуальне представництво

Сфера наукових інтересів

 • Застосування національних та державних символів України, державних і відомчих нагород України
 • Стан понятійно-категоріального апарату податкового права України
 • Актуальні проблеми господарського права та процесу, трудового права, екологічного права, земельного права
 • Проблемні питання адвокатури та адвокатської діяльності
 • Здійснення процесуального представництва в Україні

Видавнича діяльність

Вибрані публікації:

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 180 наукових та науково-методичних праць, з яких: монографії; підручники; навчальні посібники; статті у наукових виданнях, які визнані фаховими з юридичних наук в Україні; статті в іноземних періодичних виданнях; статті в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus International, Web of Science та SciVerse SCOPUS; тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Baik O., Yarmol L., Sirant M., Popadynets G., Stetsyuk N. Rational nature management as a component of environmental safety : economic and legal aspects. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, №39. — С. 429–438 (Web of Science).
 2. Nastasiak I., Baik O., Zayats O., Mykhalitska N., Veresklia M. Finansial and legal aspects of economic security of the state. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. 2021. Т. 4, №39. — С. 482–493 (Web of Science).
 3. Podra O., Petryshyn N., Bayik O., Bobko U., Levkiv H. The impact of Covid-19 pandemic on the volume of labor migration, employment, and remittances. Journal of the Geographical Institute «Jovan Cvijić» SASA. 2021. Vol. 71, No. 2. — P. 195–202 (SCOPUS, Web of Science).
 4. Sirant M., Yarmol L., Baik O., Andrusiak I., Stetsyuk N. State policy of Ukraine in the sphere of environmental protection in the context of European integration. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2022. №2. — P. 107–111 (SciVerse SCOPUS).
 5. Baik O., Stetsyuk N., Yesimov S., Tsebenko S., Andrusiak I. Problem issues regarding legal liability for environmental offenses in Ukraine. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2023. №3. — P. 104–110 (SciVerse SCOPUS).
 6. Баїк О.І. Публічні атрибути і символи Української держави : монографія. Львів : ПАІС, 2015. — 252 с.
 7. Баїк О.І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України : теоретико-правове дослідження : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 360 c.
 8. Баїк О.І. Реалізація адвокатом процесуального представництва (Розділ 2. С. 43–67). Адвокатура : вітчизняний та іноземний досвід організації та функціонування : монографія / Личенко І.О., Баїк О.І., Чорнописька В.З., Бобко У.П., Дашо Т.Ю. Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. — 169 c.
 9. Баїк О.І. Участь адвоката в адміністративному судочинстві (Розділ 2. С. 70–106). Організація адвокатської справи : вітчизняний та іноземний досвід : колективна монографія / Чорнописька В.З., Добош З.А., Баїк О.І., Личенко І.О. Львів : ФОП Кепещук П.М., 2020. — 188 c.
 10. Baik O.І. Concepts and categories of tax law : monograph. Lviv : Rastr-7, 2022. — 360 p.
 11. Baik O. Legal responsibility for violation of tax legislation: monograph / O. Baik, I. Komarnytska. Lviv : Rastr-7, 2023. — 144 c.
 12. Баїк О.І. Кримінальна відповідальність за порушення міграційного законодавства (С. 89–102). Moderní aspekty vědy. – Svazek XL mezinárodní kolektivní monografie : колективна монографія / О.І. Баїк, І.І. Грибик, Н.В. Смолінська, А.Г. Загородній, Г.О. Партин, K. Martsikhiv, I. Pochapska, А.В. Шиделко, Ю.М. Терещук, З.О. Коваль. Jesenice : Publishing Group «Vědecká perspektiva», 2024. — 776 c.
 13. Баїк О.І. Відомчий. Велика українська енциклопедія : у 20 т. Т. 5 : Адміністративне право : енциклопедія / редкол. Ю.П. Битяк (голова та ін.) ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Видавництво «Право», 2020. — С. 187–190.
 14. Баїк О.І. Атрибути і символи Української держави : навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2016. — 242 с.
 15. Баїк О.І. Правовий режим охорони і раціонального використання земель (Розділ 1. С. 7–47). Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина) : навчальний посібник / Личенко І.О., Паньонко І.М., Марич Х.М., Баїк О.І., Заболотна Н.Я., Тарнавська М.І., Попадинець Г.О. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 230 c.
 16. Баїк О.І. Правовий режим охорони і раціонального використання земель (Розділ 8. С. 204–244). Екологічне право : підручник / Личенко І.О., Марич Х.М., Баїк О.І., Заболотна Н.Я., Попадинець Г.О., Тарнавська М.І. Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. — 432 c.
 17. Баїк О.І. Земельне право : навчальний посібник / Баїк О.І., Бобко У.П., Долинська М.С., Дутко А.О., Павлюк Н.М. / Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2020. — 326 c.
 18. Баїк О.І. Процесуальне представництво : навчальний посібник. Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2020. — 274 c.
 19. Баїк О.І. Господарське право. Загальна частина : навчальний посібник / О.І. Баїк, З.А. Добош, І.І. Комарницька, Н.М. Павлюк, М.І. Тарнавська. Івано-Франківськ : Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. — 272 c.
 20. Баїк О.І. Земельне право : підручник / О.І. Баїк, У.П. Бобко, М.С. Долинська, А.О. Дутко, Н.М. Павлюк. Івано-Франківськ : Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. — 385 c.
 21. Баїк О.І. Процесуальне представництво : підручник. Івано-Франківськ : Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2021. — 322 c.
 22. Баїк О.І. Господарське право. Загальна частина : підручник / О.І. Баїк, З.А. Добош, І.І. Комарницька, Н.М. Павлюк, М.І. Тарнавська. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. — 312 c.
 23. Баїк О.І. Процесуальне представництво : підручник. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. — 360 c.
 24. Баїк О.І. Господарське право. Особлива частина : навчальний посібник. Львів : Растр 7, 2022. — 200 c.
 25. Остапенко О.І. Адміністративне право в діяльності органів публічного управління України : навчальний посібник / О.І. Остапенко, Л.Г. Чистоклетов, О.І. Баїк, О.Л. Хитра. Львів : Растр 7, 2022. — 162 c.
 26. Баїк О.І. Актуальні проблеми господарського права : навчальний посібник / О.І. Баїк, І.І. Комарницька. Львів : Растр-7, 2023. — 193 c.
 27. Баїк О.І. Господарське право. Особлива частина : підручник. Львів : Растр 7, 2023. — 200 c.
 28. Баїк О.І. Наукові та юридичні факти у податковому праві : співвідношення понять. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019. №53, т. 4. — С. 34–40.
 29. Баїк О.І. Правові основи діяльності адвоката як процесуального представника : сучасний огляд. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. №1, т. 31 (70). — С. 68–72.
 30. Баїк О.І. До питання правового забезпечення охорони земель в Україні від псування, забруднення та засмічення. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. — С. 374–380.
 31. Баїк О.І. Представництво особи у податкових спорах : правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. — С. 238–242. [[1]].
 32. Баїк О.І. Державна податкова політика у сфері господарювання. Журнал східноєвропейського права. 2021. №88. — С. 7–14.
 33. Баїк О.І. Про систему органів управління земельними ресурсами України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. — С. 350–354.
 34. Баїк О.І. До питання неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2021. №94. — С. 9–15.
 35. Баїк О.І., Тарнавська М.І. Доторки права і сецесії у Львові : несподіваний погляд на реформування юридичної освіти. Журнал східноєвропейського права. 2021. №95. — С. 7–15.
 36. Баїк О.І., Остапенко О.І. Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2021. Т. 8, №3 (31). — С. 167–179.
 37. Баїк О.І. Здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні : правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №7. — С. 173–176.
 38. Баїк О.І., Остапенко О.І. Про деякі теоретичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки населення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №4. — С. 204–208. [[2]].
 39. Баїк О.І. Релокація суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану в Україні : правові та практичні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №9. — С. 216–219.
 40. Баїк О.І., Баїк М.Р. Застосування персональних та секторальних санкцій в умовах воєнного стану в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №11. — С. 762–765. [[3]].
 41. Баїк О.І., Кіра С.О. Аналіз еволюції деяких законодавчих новел у сфері земельних відносин, що набрали чинності в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №11. — С. 361–364.
 42. Baik O., Ostapenko O. Administrative and legal assessment of invalid, distorted, false information about the facts. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2022. Т. 8, №3 (35). — С. 196–201.
 43. Баїк О.І., Остапенко О.І. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2022. Т. 9, №4 (36). — С. 115–124.
 44. Баїк О.І. Міжнародні та національні правові підходи щодо відшкодування екологічних збитків, завданих воєнними діями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2023. Вип. 78, т. 1. — С. 338–344.
 45. Baik O. On the question of the use of evaluative concepts in tax law // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №4 (40). — С. 64–69.
 46. Baik O., Hrytsak Z. Criminal liability for evasion of payment of taxes, fees (mandatory payments) : a modern view of the problem. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №4 (40). — С. 263–271. [[4]].
 47. Баїк О.І., Остапенко О.І. Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №2 (38). — С. 146–154.
 48. Баїк О.І., Остапенко О.І. Про воєнний стан як особливий вид адміністративно-правового режиму. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2023. Т. 10, №4 (40). — С. 134–142.
 49. Баїк О.І., Остапенко О.І. Про деякі питання класифікації учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. №6. — С. 487–490.
 50. Баїк О.І. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Наукові інновації та передові технології. 2024. №2 (30). — С. 598–612. [[5]].
 51. Баїк О.І. Проблеми притягнення до відповідальності за екоцид : аналіз міжнародного та національного кримінального права. Актуальні питання у сучасній науці. 2024. №2 (20). — С. 354–365. [[6]].
 52. Баїк О.І. Системний аналіз кримінальної відповідальності за ухилення від сплати екологічного податку. Наукові перспективи. 2024. №2 (44). — С. 1054–1065. [[7]].
 53. Баїк О.І. Адвокат як процесуальний представник особи у кримінальному провадженні Наукові інновації та передові технології. 2024. №3 (31). — С. 506–516. [[8]].

Контакти

вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів, 79005; 19-й н.к., кімн. 312

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua, Oksana.I.Bayik@lpnu.ua