Шквір Володимир Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шквір Володимир Дмитрович
Шквір Володимир.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 22 травня 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «Організація механізованої обробки економічної інформації»
Галузь наукових інтересів Автоматизація обліку, аналізу і аудиту
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Шквір Володимир Дмитрович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 22 травня 1951 року

Вищу освіту здобув в 1975 році, закінчивши Львівський ордена Леніна державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», інженер-економіст.

З 1975 р. працював на кафедрі інформаційних систем в менеджменті цього навчального закладу.

У 1983 році в м. Москві захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення системи автоматизації обробки інформації обліку і аналізу собівартості продукції (на прикладі підприємств машинобудування)».

З 2001р. працює на посаді доцента кафедри економіки, фінансів та обліку Національного університету «Львівська політехніка».

З 2002р. працює на посаді доцента кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

Є координатором груп студентів, які навчаються у м. Кракові (Польща) за програмою подвійних дипломів.

Педагогічний стаж складає понад 40 років.

Особисті інтереси: рибна ловля.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Під керівництвом Шквіра Володимира Дмитровича підготовлено до захисту кандидатську дисертацію 1 здобувача.

Викладає дисципліни:

 • «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»;
 • «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»;
 • «Інформаційні системи і технології фінансового контролю».

Наукова діяльність

Керував двома госпдоговірними темами з автоматизації облікових робіт (ділянка заробітної плати та матеріальних цінностей).

Основний напрям наукових досліджень: проектування автоматизованих інформаційних систем в обліку, аналізі та аудиті.

Вибрані публікації

Опублікував 191 працю, зокрема 122 наукового характеру та 69 навчально-методичного характеру. У співавторстві підготував 7 навчальних посібників та 4 підручники з грифом МОН України.

Під його редакцією (чи у співавторстві) було написано такі посібники:

 1. Інформаційні системи та технології в обліку: Конспект лекцій: Навчальний посібник/ Шквір В.Д., Романишин Б.М., Загородній А.Г., Височан О.С. — Серія «Дистанційне навчання». — № 13. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 212 с.
 2. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник/ Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С.Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 268 с.
 3. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник/ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан — 2-ге вид., зі змінами і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 376 с.
 4. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи та технології в обліку: Практикум. — К.: Знання, 2006. — 429 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 5. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання,2007. — 439 с.
 6. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 398 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 394-395. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-297-3
 7. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 411 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 389-392. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-307-9
 8. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доопрац. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 399 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 394-395. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-392-5
 9. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 439 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 418-420. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-523-3
 10. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., стереотипне. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. —400с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 394-395. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-885-2
 11. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 4-те вид., доопрац. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. —404с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 397-398. — 300 экз. — ISBN 978-966-941—038-2

12. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан.— 5-те вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2019. —404с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 397-398. — 300 экз. — ISBN 978-966-941—405-2

Накопичений досвід наукової роботи успішно матеріалізує у низці виданих ним особисто чи у співавторстві методичних рекомендацій (всього понад 80 розробок).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: volodymyr.d.shkvir@lpnu.ua