Дорожовець Михайло Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дорожовець Михайло Миронович
DOROZHOVETS.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 11 листопада 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Галузь наукових інтересів опрацювання вимірювальних сигналів, завадостійкість аналого-цифрових перетворень вимірювальних сигналів, Метрологія і опрацювання результатів вимірювань, оцінювання характеристик точності результатів вимірювань, томографічні вимірювання (акустичні та електричні) параметрів промислових процесів.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Дорожовець Михайло Миронович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 11 листопада 1951 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, Електро-технічний факультет у 1975 році.

Доктор технічних наук з 2001 р. за спеціальностями 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин, 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин.

Тема дисертації: Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин (на прикладах електричної та акустичної томографій) [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.11.05; 05.11.04/ Дорожовець Михайло Миронович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2001. — 401 арк. — арк. 311-335

Професор за кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки з 2003 р.

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Науково-педагогічна робота

Лекційні курси

 • Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки,
 • Методи і техніка опрацювання сигналів,
 • Опрацювання результатів вимірювань,
 • Аналогові та цифрові засоби вимірювань,
 • Вступ до теорії вимірювальних систем,
 • Системи збирання та обміну вимірювальних даних;

Напрямки наукової роботи:

 • опрацювання вимірювальних сигналів,
 • завадостійкість аналого-цифрових перетворень вимірювальних сигналів,
 • Метрологія і опрацювання результатів вимірювань,
 • оцінювання характеристик точності результатів вимірювань,
 • томографічні вимірювання (акустичні та електричні) параметрів промислових процесів.

Вибрані публікації

Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. співавтор вісьми підручників для студентів вузів з грифом Міносвіти

З них

 1. М.О.Гаврилюк, Є.С.Поліщук, С.С.Обозовський, Є.І.Шморгун,В.О.Кочан, Дорожовець та ін. «Электрические измерения электрических и неэлектрических величин». Учебник для студентов вузов с грифом Минвуза УССР. — Киев: «Вища школа», 1984. — 359 с.
 2. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Видавництво «Бескид Біт», 2003. — 544 с.
 3. Дорожовець М., Б. Стадник, В. Мотало, В. Василюк, А. Ковальчик,Р. Борек: Основи метрології. Підручник для студентів. Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 1. Видавництво НУ «Львівська політехніка», — Львів, 2005. — 532 с.
 4. Дорожовець М., Б.Стадник, В.Мотало, В.Василюк, А.Ковальчик, Р.Борек: Електричні вимірювання. Підручник для студентів. Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 2. Видавництво НУ «Львівська політехніка», — Львів, 2005. — 654 с.
 5. Опрацювання результатів вимірювань [Текст] : [навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. базового напряму 6.0913 «Метрологія та вимірювальна техніка»] / М. Дорожовець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 623 с. — Бібліогр.: с. 619-621. — ISBN 978-966-553-640-6
 6. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин [Текст]: підруч. для вищ. навч. закл. / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник та ін. ; [за ред. : Є. С. Поліщук] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти.— Львів : Бескид Біт, 2008. — 615 с. : іл. — Бібліогр. : с. 606-609 (73 назви). — ISBN 966-8450-22-1
 7. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем [Текст] : [навч. посіб. для вищ. навч. закл. напрямів підготов. «Приладобудування» і «Метрологія та інформ.-вимірювал. технології»] /М. М. Дорожовець, О. В. Івахів, В. О. Мокрицький ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2009. — 302 с. : іл. — Бібліогр.: с. 296-297 (29 назв). — Предм. покажч. : с. 298-302 . — ISBN 978-966-553-834-9
 8. Основи метрології та електричні вимірювання [Текст] : навч.посіб. / [М. М. Дорожовець, Р. М. Івах, В. П. Мотало та ін.]; ред. : Б. І.Стадник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2011. — 370 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці розд. — ISBN 978-617-607-037-5
 9. Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : підручник / [[[Поліщук Євген Степанович|Є.С. Поліщук]], М. М. Дорожовець, В. О. Яцук та ін.] ; за ред. : Є. С. Поліщук; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. та перероб. — Львів: Львівська політехніка, 2012. — 541 с. : табл. — Авт зазначено на звороті тит.арк. — Бібліогр. : с. 531-534. — ISBN 978-617-607-232-4
 10. Метрологія та вимірювання [Текст]: навч. посіб / [М. М.Дорожовець, Р. М. Івах, В. П. Мотало та ін.]; за наук. ред.: Б. І. Стадник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 312 с. — Бібліогр. наприкінці лабор. робіт. — ISBN 978-617-607-276-8
 11. Аналого-цифрові перетворювачі [Текст] : навч. посіб. [для студ. баз. напрямів 051001 «Метрологія та вимірюв. техніка» та 051003 «Метрологія та вимірюв. техніка» та 051003 «Приладобудування»] / М. М.Дорожовець, В. О. Мокрицький; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 118 с. : іл. — Бібліогр. : с. 115-116 (20 назв). — ISBN 978-617-607-419-9

Організаційна робота

 • Є членом організаційного комітету міжнародної конференції «Температура»,
 • членом програмних комітетів міжнародних конференцій«Температура», «Інтелігентні системи добування та розвиненого комп’ютерного забезпечення: Технології та застосування»,
 • щорічного Міжнародного Наукового Семінару «Методи і техніка перетворень сигналів при фізичних вимірювань» (Польща).
 • Член Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій у Ряшівській політехніці (Польща).
 • Член редакційних колегій науково-технічного міжвідомчого збірника «Метрологія та вимірювальна техніка» та Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматика вимірювання та керування».

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: (032)-2-72-92-70; (032)-2582-619

E-mail: dorozhovets @ polynet.lviv.ua]