Івах Роман Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Івах Роман Михайлович
0bf69a69a0.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28.11.1978 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Оптимізація конструкцій ємнісних первинних перетворювачів діелькометричних засобів вимірювання
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Івах Роман Михайлович — кандидат технічних наук,доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 28 листопада 1978 року.

Асистент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 2000р., доцент – з 2010 р.

Тема дисертації: Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів [Текст] : дис.... канд. техн. наук : 05.11.05 / Р. М. Івах ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : [б. в.], 2008. — 144 с.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович, Національний університет «Львівська політехніка»

Основні лекційні курси

  • Метрологія та вимірювання
  • Комп'ютерне опрацювання вимірювальної інформації

Напрямки наукової роботи:

Напрямки науково-інженерних досліджень: Оптимізація конструкцій ємнісних первинних перетворювачів діелькометричних засобів вимірювання.

Вибрані публікації

Опублікував понад 20 наукових та науково-методичних праць

Серед них:

  1. Роман Івах, Михайло Дорожовець, Іван Питель. Систематизація методів вимірювання вологості сипких матеріалів // Вимірювальна техніка і метрологія № 62, 2003, ст. 97-101.
  2. Івах Р. М., Дорожовець М. М., «Використання методу заміщення під час вимірювання вологості сипучих матеріалів» // Автоматика, вимірювання та керування № 500, 2004. С. 150-153.
  3. Івах Р. М. Вибір та оптимізація конструкції ємнісного первинного перетворювача діелькометричного вологоміра сипких матеріалів //Автоматика, вимірювання та керування № 530, 2005.
  4. Промислова екологія : навчальний посібник для вузів /Ярослав Іванович Бедрій, Богдан Омелянович Білінський, Роман Михайлович Івах, Михайло Миколайович Козяр. — 4-е изд., перероб. — Київ : Кондор, 2010. — 372 с. : іл. — Бібліогр.: — с.370-372 (46 назв). — На укр. яз. — ISBN 978-966-351-314-0.
  5. Основи охорони праці : навчальний посібник / Роман Михайлович Івах, Ярослав Іванович Бедрій, Богдан Омелянович Білінський, Михайло Миколайович Козяр. — Київ : Кондор, 2010. — 462 с. : іл. — Бібліогр.: — с.444-447 (56 назв). — На укр. яз. — ISBN 978-966-351-315-7
  6. Основи метрології та електричні вимірювання [Текст] : навч.посіб. / [[[Дорожовець Михайло Миронович|М. М. Дорожовець]], Р. М. Івах, В. П. Мотало та ін.]; ред. : Б. І. .Стадник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2011. — 370 с. : іл. — Бібліогр. наприкінці розд. — ISBN 978-617-607-037-5.
  7. Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Івах [и др.] ; під ред. : Р. М. Івах. — 4-ге вид., перероб. і допов. — К. : Кондор, 2012. — 464 с. — Бібліогр. : — с.444-447. — ISBN 978-966-351-315-7
  8. Метрологія та вимірювання [Текст] : навч. посіб / [М. М. Дорожовець, Р. М. Івах, В. П. Мотало та ін.] ; за наук. ред. : Б. І. Стадник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 312 с. — Бібліогр. наприкінці лабор.робіт. — ISBN 978-617-607-276-8

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80]