Питель Іван Данилович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Питель Іван Данилович
RTEmagicC ivt Pytel.gif.gif
к.т.н., доцент
Дата народження 05.03.1948 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів вимірювання високих стаціонарних температур динамічним методам, та проектування багатоканальних систем для вимірювання різних фізичних величин.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1994 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Питель Іван Данилович — кандидат технічних наук,доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 5 березня 1948 року.

Кандидат технічних наук з 1986р. за спеціальністю 05.11.13 —прилади та методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів і виробів,

старший науковий співробітник за спеціальністю прилади та методи контролю природного середовища,речовин, матеріалів і виробів з 1991р,

доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 1994 року.

Основні лекційні курси

 • Конструювання та технологія виготовлення засобів вимірювань

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2008р.)

Напрямки наукової роботи:

Основний напрямок наукових досліджень — вимірювання високих стаціонарних температур динамічним методам, та проектування багатоканальних систем для вимірювання різних фізичних величин.

Вибрані публікації

Опублікував понад 100 наукових та науково-методичних праць

Серед них:

 1. Ковальчук М.Г., Питель І.Д., Озгович А.І., Стадник Б.І. Особливості побудови багатоканальних систем на основі інтелектуальних вимірювальних перетворювачів.// Вимірювальна техніка та метрологія — Л., 2002, N59, — 5 с.
 2. Атаманчук Б., Лах В., Питель І., Озгович А., Стадник Б., Яковенко С. Багатоканальний інтелектуальний перетворювач для вимірювальних систем Патент № 98195786 від 30.10.98р.
 3. Питель І. Визначення динамічних характеристик термоелектричних перетворювачів в умовах експлуатації.//Вимірювальна техніка та метрологія. — Л., 1998, — № 54, — 3 с.
 4. Атаманчук Б, Питель І., Стадник Б. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу «Проектування засобів вимірювань», 2001, — 29 с.
 5. Багатоканальні системи для вимірювання температури на основі термопідвісок / А. Озгович, І. Питель // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 122.
 6. Внесення температурної поправки під час вимірювання вологості сипкого матеріалу / Р. Івах, М. Дорожовець, І. Питель //Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 64. — С. 140-142. — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Внесення температурної поправки при вимірюванні вологості сипучого матеріалу / Р.М. Івах, М.М. Дорожовець, І.Д. Питель // 8-а Міжнар.конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 123.
 8. Систематизація методів вимірювання вологості сипких матеріалів / Р. Івах, М. Дорожовець, І. Питель // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. -Вип. 62. — С. 97-101. — Бібліогр.: 35 назв.
 9. Математична модель похибки вимірювання параметрів діелектричного сипкого середовища ємнісними первинними перетворювачами / Р.Івах, І. Питель // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 104-107. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 650). — Бібліогр.: 6 назв.
 10. Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. /Михайло Миронович Дорожовець, Роман Михайлович Івах, Василь Петрович Мотало,Іван Данилович Питель, Богдан Іванович Стадник; В.о. М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За наук. ред. Богдан Іванович Стадник.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 370 с. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-037-5
 11. Метрологія та вимірювання : навч. посіб. / Михайло Миронович Дорожовець, Василь Петрович Мотало, Іван Данилович Питель, Роман Михайлович Івах, Богдан Іванович Стадник, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За наук. ред.Богдан Іванович Стадник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 309 с. — Бібліогр. в кінці лаб. робіт. — ISBN 978-617-607-276-8

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80

E-mail: ivan_pytel@yahoo.com]