Мотало Василь Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мотало Василь Петрович
Motalo.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 24 вересня 1947 р.
Помер 12 червня 2021 р.

Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1970 р.
Галузь наукових інтересів теоретична і практична метрологія; методи і засоби вимірювань; метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки; теорія і практика кваліметричних вимірювань; теорія і практика кваліметрії вуглеводневих газів.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Мотало Василь Петрович (24 вересня 1947 — 12 червня 2021) — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження - 24 вересня 1947 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики у 1970 році за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка». Кваліфікаційний рівень - інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 1990 р. за спеціальністю 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин.

Тема дисертації: Засоби вимірювань модулів пружності ізотропних матеріалів: дис. канд. техн. наук: 05.11.05/ Мотало Василь Петрович. - Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 1989. - 172 с.

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 1993 р.

Доктор технічних наук з 2014 р. за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Тема дисертації: Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань: дис. д-ра техн. наук: 05.01.02/ Мотало Василь Петрович. - Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. - 307 с.

Нагороди та відзнаки

Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка» за заслуги перед «Львівською політехнікою»

Основні лекційні курси

 • основи метрології та вимірювальної техніки;
 • методи та засоби вимірювань електричних величин;
 • спеціальні методи вимірювань;
 • верифікація засобів вимірювальної техніки;
 • інформаційно-вимірювальні технології.

Напрямки наукової роботи:

 • теоретична і практична метрологія;
 • методи і засоби вимірювань;
 • метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки;
 • вимірювання фізичних властивостей конструкційних матеріалів;
 • теорія і практика кваліметричних вимірювань;
 • теорія і практика кваліметрії вуглеводневих газів.

Вибрані публікації

Опублікував більше 200 наукових та науково-методичних праць, з них 9 авторських свідоцтв та 2 патенти України на винаходи. Співавтор чотирьох підручників та навчальних посібників для студентів вишів із грифом МОН України.

Серед них:

 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / [ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т1. Основи метрології. — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / [ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
 3. Основи метрології та електричні вимірювання: Навч. посібник / [ М. Дорожовець, Р. Івах, В. Мотало та ін.]. — За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 372 с.
 4. Метрологія та вимірювання: Навч. посібник / [ М. Дорожовець, Р. Івах, В. Мотало та ін.]. За ред. д-ра техн. наук Б. Стадника. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 315 с.
 5. Motalo V. Analysis of the ways of increasing the precision of the isotropic materials modulus of elasticity measurements / V. Motalo // Pomiary, automatyka, kontrola, 2003. — № 7/8. - Р. 53-56.
 6. Мотало В.П. Проблеми метрологічного забезпечення кваліметричних вимірювань / В.П. Мотало // Вимірювальна техніка та метрологія, 2008. – Вип. 68. – С. 190 -195.
 7. Мотало В.П. Методика оцінювання якості конструкційних матеріалів/ В.П. Мотало // Стандартизація, сертифікація, якість, 2009. - №6. - С. 48 -55.
 8. Мотало В.П. Проблематика обеспечения единства квалиметрических измерений / В.П. Мотало // Мир измерений, 2013. – №.10. – С. 45-51.
 9. Motalo V. Evaluation of Qualimetrical Measurements Quality Based on the Uncertainty Concept / V. Motalo, B. Stadnyk //Pomiary. Automatyka. Kontrola. – Warszawa, 2013. - №.9. – p. 950-953.
 10. Мотало В.П. Определение качества природного газа как источника энергии по методологии квалиметрических измерений / В.П. Мотало, А.В. Мотало // Мир измерений. - 2014. - №5. – С. 37-44.
 11. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 9. Qualimetry of Natural Gas as Energy Source / [A. Motalo, V. Motalo, B. Stadnyk, M. Yatsyshyn] // Sensors & Transducers, Vol. 190, Issue 7, July 2015, pp. 72-80.
 12. Мотало В.П. Кваліметрія, метрологія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика / В.П. Мотало, А.В. Мотало, Б.І. Стадник. - // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2015. – Вип. 76. – С. 5-21.
 13. Motalo V. Qualimetric Estimation of CPSs and Their Products/ V. Motalo, B. Stadnyk, S. Yatsyshyn. - Cyber-Physical Systems: Metrological Issues. Monograph. - Barselona: International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, 2016. - 326 p. - Part. 7. – P. 293-219.
 14. Мотало В. П. Аналіз методик верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки/ В.П. Мотало// Вимірювальна техніка та метрологія. - 2019. – Вип. 80 (1). – C. 51-66.
 15. Vasyl Motalo, Bogdan Stadnyk, Mykola Mykyjchuk, Andriy Motalo, Qualimetrical Measurements: the Methodology of Relationship between Qualimetry and Metrology// Metrology and Measurements Systems, 2019, Vol. 26, No 4, pp. 431-443. - https://journals.pan.pl/mms.
 16. Motalo V., Stadnyk B., Motalo, A., Likhnovsky, I, Hydrocarbon Gases Quality: Impact on Sustainable Development Goals and Environment. Monograph: Sustainable Production: Novel Trends in Energy, Environment and Material Systems/ Editors: Krolczyk, G.M., Wzorek, M., Król, A., Kochan, O., Su, J., Kacprzyk, J. (Eds.). Part 8, pp. 105-129. - Springer, 2020. - https://www.springer.com/us/book/9783030112738.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 705,г

Тел.: +38 (032) 258-26-19

E-mail: vp.motalo@gmail.com]