Гоголюк Оксана Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 23:04, 23 грудня 2021, створена Гоголюк Оксана (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Гоголюк Оксана Петрівна
Hoholyuk1.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 13 жовтня 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1999 р.
Галузь наукових інтересів Створення математичних моделей електротехнічних систем в сучасних комп’ютерних середовищах
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Гоголюк Оксана Петрівна — доктор технічних наук, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Розвиток методів аналізу перехідних процесів електроенергетичних систем на основі використання удосконалення моделей їх елементів: дис... канд. техн. наук: 05.09.05 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання: дис... докт. техн. наук: 05.09.05 / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2018.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

Основні курси

Зокрема, сертифіковані у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

Нагороди та відзнаки

 • Відзнака Ректора Національного університету "Львівська політехніка" - нагрудний знак університету за значні досягнення в науковій роботі. Посвідчення №210 від 22 січня 2020 р.

Наукові інтереси

 • Задачі розвитку інтелектуальних електроенергетичних і електромеханічних систем
 • Математичне моделювання режимів та процесів електричних кіл та електротехнічних систем
 • Методика викладання електротехнічних дисциплін
 • Проблеми технічного перекладу

Підвищення кваліфікації

 • Навчання за програмою модуля H2M1 "Педагогічна майстерність викладача ЗВО" з 7 вересня 2020 р. до 9 жовтня 2020 р. обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сертифікат про підвищення кваліфікації: серія СТ ЛП / №0053-20 від 20 жовтня 2020 р.
 • Науково-дидактичне стажування "EUROPEAN AND POLISH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: PRACTICE, EXPERIENCE, INNOVATIVE LEARNING METHODS" в Університеті економіки (BYDGOSZCZ, POLAND) обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин). Diploma #54/01211 (осінній семестр 2020/2021 н.р.).
 • Цикл тренінгів з навчання за програмою підвищення кваліфікації на тему "Міжнародні освітні програми" обсягом 15 годин (0,5 кредит ЄКТС). Сертифікат про підвищення кваліфікації: серія ЦМО ЛП / № 219-21 від 2 червня 2021 р.
 • Тренінг "Мистецтво управління: нові ролі керівника" обсягом 15 годин, 19-20 квітня 2021 року, сертифікат: серія СТ ЛП / № 0335-21.

Ідентифікатори авторських профілів

Профіль у Scopus

Профіль у ORCID

Профіль у ResearcherID

Основні публікації

 1. Дослідження електроенергетичних систем на основі діакоптичного підходу та макромоделювання в сучасних комп’ютерних середовищах / О. Гоголюк, Р. Корецький, B. Пташник // Енергетика та системи керування : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. EPECS-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 12-13. — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Математичне моделювання лінії електропересилання в сучасних комп’ютерних середовищах / О. П. Гоголюк // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 291-297. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 4. Стахів П. Г., Гоголюк О. П. Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів електричних систем//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — Львів, 2001.— № 421.— С. 196 — 201.
 5. Stakhiv P. G., Rosolowski E., Hoholyuk O. P. Features of electrical power systems modeling with components described by discrete macromodels in ATP environment// Технічна електродинаміка, тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ, 2002, Ч. 1.— С. 23–28.
 6. Гоголюк О. Математичне моделювання перехідних процесів трифазного силового трансформатора в середовищі Matlab/Simulink //Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». —Львів, 2003.— № 479.— С. 50 —57.
 7. Росоловскі Є., Стахів П., Козак Ю., Гоголюк О. Побудова макромоделі си-лового трансформатора//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електро-енергетичні та електромеханічні системи».—Львів, 2003.—№ 485.—С. 131–138.
 8. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Przegl№d elektrotechniczny, Vol. 2003, No. 10.— Р. 746–759.
 9. Hoholyuk O.P. Mathematical modeling of electric system transients using Matlab/Simulink//Доп. українсько—польської школи—семінару «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика».— Львів/Крим—Алушта.—2001.— С. 36–39.
 10. Hoholyuk O. P. A three—phase core—type power transformer mathematical model for low—frequency electric system transient studies//Proceedings of the International Symposium «Modern Electric Power Systems — MEPS’02», Wroclaw, September 11–13, 2002.— Р. 182–185.
 11. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Proceedings of XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 6 — 9, Warsaw, Poland, Vol. 1.— Р. 171 — 174.
 12. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical modeling of transmission lines transients in Matlab/Simulink environment//Proceedings of V—th International Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering», Jazleevets, Ukraine, 2003.— Р. 92.
 13. Дослідження електроенергетичних систем на основі діакоптичного підходу та макромоделювання в сучасних комп’ютерних середовищах / О. Гоголюк, Р. Корецький, B. Пташник // Енергетика та системи керування : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. EPECS-2009, 14-16 трав. 2009, Україна, Львів. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 12-13.
 14. Гоголюк О. П. Математичне моделювання лінії електропересилання в сучасних комп’ютерних середовищах // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 291-297. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654)
 15. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 16. Стахів П. Г., Гоголюк О. П. Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів електричних систем//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — Львів, 2001.— № 421.— С. 196 — 201.
 17. Stakhiv P. G., Rosolowski E., Hoholyuk O. P. Features of electrical power systems modeling with components described by discrete macromodels in ATP environment// Технічна електродинаміка, тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ, 2002, Ч. 1.— С. 23–28.
 18. Гоголюк О. Математичне моделювання перехідних процесів трифазного силового трансформатора в середовищі Matlab/Simulink //Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». —Львів, 2003.— № 479.— С. 50 —57.
 19. Росоловскі Є., Стахів П., Козак Ю., Гоголюк О. Побудова макромоделі си-лового трансформатора//Вісн. нац. ун—ту «Львівська політехніка» «Електро-енергетичні та електромеханічні системи».—Львів, 2003.—№ 485.—С. 131–138.
 20. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Przegl№d elektrotechniczny, Vol. 2003, No. 10.— Р. 746–759.
 21. Hoholyuk O.P. Mathematical modeling of electric system transients using Matlab/Simulink//Доп. українсько—польської школи—семінару «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидактика».— Львів/Крим—Алушта.—2001.— С. 36–39.
 22. Hoholyuk O. P. A three—phase core—type power transformer mathematical model for low—frequency electric system transient studies//Proceedings of the International Symposium «Modern Electric Power Systems — MEPS’02», Wroclaw, September 11–13, 2002.— Р. 182–185.
 23. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical models of three—phase power autotransformer and transformer in Matlab/Simulink environment//Proceedings of XII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 6 — 9, Warsaw, Poland, Vol. 1.— Р. 171 — 174.
 24. Stakhiv P., Hoholyuk O. Mathematical modeling of transmission lines transients in Matlab/Simulink environment//Proceedings of V—th International Workshop «Computational Problems of Electrical Engineering», Jazleevets, Ukraine, 2003.— Р. 92.
 25. Стахів П.Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. Підвищення ефективності алгоритмів побудови макромоделей об'єктів електроенергетичних систем. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 29–31. (Scopus)
 26. Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Стахів П. Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. Побудова дискретних макромоделей об’єктів електроенергетичих систем на підставі реальних експлуатаційних характеристик. Технічна електродинаміка. 2014. № 2. С. 77–86. (Scopus)
 27. Stakhiv P., Hoholyuk O., Kozak Yu. Effectiveness Evaluation of Discrete Macromodelling to Forecast Power Consumption of Electric Power Systems Component Elements. Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2016. Vol. 1. № 1. p. 45–48.
 28. Hoholyuk O., Kozak Yu., Nakonechnyy T., Stakhiv P. Macromodeling as an Approach to Short-Term Load Forecasting of Electric Power System Objects. Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2017. Vol. 7, No. 1. Р. 25–32.
 29. Stakhiv P., Rendzinyak S., Hoholyuk O. 125-th anniversary of electrical engineering education and science in Lviv Polytechnic (1891–2016) Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2017, Vol. 7. No. 1. Р. 1–10.
 30. Hoholyuk O. Adaptation of Discrete Macromodels of Electric Transmission Lines to Modern Computer Tools. Сomputational Problems of Electrical Engineering. 2017, Vol. 7. No. 2. Р. 83–86
 31. Гоголюк О. П. Козак Ю. Я., Росоловскі Є., Стахів П. Г. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл. Технічна електродинаміка. 2019. № 2. С. 3–6. (Scopus)
 32. Andriychuk M., Hoholyuk O. CPEE 2015 Sponsored by IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSCS-West Ukraine Chapter [Conference Reports] IEEE Solid-State Circuits Magazine. 2016. Vol. 8, Issue 1. P. 60 – 61. DOI: 10.1109/MSSC.2015.2495858 (Scopus)
 33. Bondarchuk A.S., Hoholyuk O.Р., Shullie Iu. A comparative analysis of real dynamics of electric loading of housing microregion of city determined by modeling and normatives. The Scientific Method, Warszawa, Poland. 2018. No. 18. P. 23– 28.
 34. Bondarchuk A.S., Hoholyuk O.Р., Shullie Iu. Research of the Efficiency of Hybrid Solar Collectors as Sources of Electrical and Thermal Energy for the Housing Microregion of the City. Slovak international scientific journal No. 17, (2018), р. 14-21
 35. Stakhiv P., Kozak Yu., Hoholyuk O. Usage of expert analysis for practical creation of macromodels of electrotechnical systems. Proceedings of XII-th International Conference “Modern Problems of Radioengineering, Telecommunications and Computer Science” (February 25 – March 1, 2014). Lviv-Slavske, 2014. P. 62 – 64.
 36. Stakhiv P., Hoholyuk O. Macromodeling as an approach to improve the analysis of electric power systems and their elements. Proceedings of 5th International Conference “Modern Electric Power Systems” MEPS’15. Wroclaw, Poland, July 2-5, 2015. DOI: 10.1109/MEPS.2015.7477197 (Scopus, Web of Science)
 37. Stakhiv P., Hoholyuk O. Macromodeling as an Alternative Approach for Electric Power Systems Modeling Using ATP and MATLAB/Simulink. Proceedings of 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), September 2-5, 2015, Lviv, Ukraine. P. 200–203. DOI: 10.1109/CPEE.2015.7333375 (Scopus, Web of Science)
 38. Rosolowski E., Stakhiv P., Hoholyuk O. Prospects of Discrete Macromodels Usage for Calculation of Electric Power Systems Modes. Proceedings of the XIII th International Conference TCSET’2016, Lviv-Slavsko, Ukraine, Feb. 23–26, 2016. P. 55–57. DOI: 10.1109/TCSET.2016.7451966 (Scopus, Web of Science)
 39. Rosolowski E., Stakhiv P., Hoholyuk O. Transformer Discrete Macromodel for Simulation in ATP-EMTP Programme. Proceedings of the International Conference EPNET2016 (Electric Power Networks), Szkliarska Poręba, Poland, September 19-21, 2016. DOI: 10.1109/EPNET.2016.7999378 (Scopus)
 40. Byczkowska-Lipinska L., Hamola O., Hoholyuk O., Kozak Yu. Adaptation of discrete macromodels for calculations in MATLAB/Simulink environment. Proceedings of 2016 17th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), (September 14-17, 2016, Sandomiez, Poland). Sandomiez, 2016. DOI: 10.1109/CPEE.2016.7738755 (Scopus, Web of Science)
 41. Hamola O., Hoholyuk O., Kozak Ya. Stakhiv P. Comparing of effectiveness of transient processes calculation in electrotechnical devices using discrete models. Proceedings of 2017 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), (September 11-13, 2017, Kutna Hora, Czech Republic). DOI: 10.1109/CPEE.2017.8093046 (Scopus, Web of Science)
 42. Stakhiv P., Hoholyuk O. Features of Calculation Procedures Used for Transient Processes Simulation in Electric Systems and Their Components Described by Macromodels. Proceedings of the XIV th International Conference TCSET’2018, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 20 – 24, 2018 DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336222 (Scopus, Web of Science).
 43. Гоголюк О. П., Козак Ю. Я., Росоловскі Е., Стахів П. Г. Підвищення ефективності алгоритмічного забезпечення побудови дискретних макромоделей та їхня адаптація до програм розрахунку електричних кіл // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 2. – С. 3–6. 0,18 ум.д.ар. (ТЗЕ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 44. Лежнюк П. Д., Бондарчук А. С., Гоголюк О. П. Застосування методу макромоделювання як основи для прогнозування електроспоживання багатоквартирних будинків // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 6. – С. 74–80.
 45. Kostin M., Mishchenko Т., Liashuk V., Hoholyuk O., Stakhiv P. Transient stochastic processes in power circuits of electric transport systems [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : 20th International сonference, September 15–18, Slavske–Lviv, Ukraine. – 2019. (Scopus)
 46. Hoholyuk O., Burkovska Z., Cegielski M. Pedagogical conditions of formation of professional competences of specialists in the sphere of electrical engineering [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : 20th International сonference, September 15–18, Slavske–Lviv, Ukraine. – 2019. (Scopus)
 47. Hoholyuk Oksana, Rendzinyak Serhiy, Stakhiv Petro, Horyachko Vsevolod, Ryzhyi Taras, Balatska Liubov. Modern state of electric engineering education and science at lviv Polytechnic National University // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 9, № 2. – P. 1–7.
 48. Horyachko Vsevolod, Hoholyuk Oksana, Ryzhyi Taras, Rendzinyak Serhiy. Mathematical model of electrical activity of the biological network areas // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 9, № 2. – P. 8–12.
 49. Hoholyuk Oksana, Gogolyuk Petro, Balatska Liubov. Improved mathematical model for analysis of low-frequency electromagnetic processes in transformers [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : рroceedings of 21st International сonference,16–19 September 2020, Pińczów, Poland. – 2020.
 50. Kostin M., Mishchenko T., Hoholyuk O. Fryze reactive power in electric transport systems with stochastic voltages and currents [Електронний ресурс] // Computational problems of electrical engineering : рroceedings of 21st International сonference,16–19 September 2020, Pińczów, Poland. – 2020.
 51. Seheda M., Hoholyuk O., Hoholyuk P., Blyznak Yu. Mathematical model of periodic wave processes in the high-frequency transformer windings of power sources // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – P. 939–943.
 52. Stakhiv P., Hamola O., Hoholyuk O., Kozak Yu. The features of calculation of heterogeneous electric circuits described by macromodels // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – P. 719–722.
 53. Gogolyuk, P.F., Hoholyuk, O.P., Kutsyk, T.A. Universal mathematical model of asynchronous machine as an element microgrid in smart gridMathematical Modeling and Computing, 2021, 8(3), pp. 444–45.
 54. Hoholyuk O., Gogolyuk P. and Fuchyla O., "Improvement of the Mathematical Model of Low-Frequency Electromagnetic Processes of Power Transformer using MATLAB/Simulink," 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 391-394, doi: 10.1109/UKRCON53503.2021.9575437.

Контакти

Поштова адреса
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 112

Телефон
+38 (032) 258-21-19

Електронна пошта
oksana.p.hoholyuk@lpnu.ua