Козак Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Козак Юрій Ярославович
Дата народження 11 травня 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Побудова математичних макромоделей компонент електротехнічних систем
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Козак Юрій Ярославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 11 травня 1975 року

Тема дисертації: Побудова математичних макромоделей компонент електротехнічних систем: Дис... канд. техн. наук: 05.09.05 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 132арк. — Бібліогр.: арк. 101-110.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

Наукові інтереси

  • Побудова математичних макромоделей компонент електротехнічних систем

Вибрані публікації

  1. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, Ю. П. Франко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 87-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 637). — Бібліогр.: 6 назв. Macro-modelling components of electromechanical systems / Yu. Kozak, B. Melnyk, I. Nadych // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 28-29.
  2. Козак Ю., Пущало Ю., Стахів П. Побудова дискретної макромоделі нелінійного трансформатора на основі експериментально знятих перехідних характеристик // Электроника и связь. — 1998. — № 5. — С. 15-18.
  3. Стахів П.Г., Козак Ю.Я. Побудова макромоделей електромеханічних компонент із використанням оптимізації // Технічна електродинаміка. — 2001. — № 4. — С. 33-36.
  4. Козак Ю.Я. Модифікація методу направляючого конуса Растригіна. // Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы физической и биомедицинской электроники» — 1997 — С. 424.
  5. Стахів П.Г., Козак Ю.Я., Гайдук В.Г. Побудова математичної макромоделі електромеханічного перетворювача вентильного двигуна з використанням оптимізації. // Електроенергетичні та електромеханічні системи, вісник національного університету "Львівська політехніка«.— 2001. — № 418 — С.159-164.
  6. Ткачук В.І., Стахів П.Г., Козак Ю.Я. Побудова макромоделі вентильного двигуна // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Системи електроживлення електротехнічних установок і комплексів» — 1999 — С. 137-140.
  7. Пущало Ю., Козак Ю. Використання оптимізації для побудови математичної макромоделі стабілізатора постійної напруги. // Спільна українсько-польська школа-семінар «Актуальні проблеми теоретичної електротехніки: наука і дидиктика». — Крим. Алушта. — 1999. — С. 182-185.
  8. Стахів П.Г., Ткачук В.І., Козак Ю.Я. Автоматизація побудови макромоделей електромеханічних компонент електротехнічних систем / 5-та Міжнародна науково-технічна конференція «Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці» — Львів. — 1999. — С. 80-81.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 110

Tел. +38 (032) 258-21-52